Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми " Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація " зі спеціальності 023 " Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація "  галузі знань 02 "Культура і мистецтво" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти