Базова освіта: вища, вчитель фізики та інформатики

Науковий ступінь, спеціальність, тема дисертації: Доктор хімічних наук, 01.04.19 – фізика полімерів

Вчене звання: професор

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Вибрані питання курсу фізики
 • Вибрані питання курсу теоретичної фізики
 • Теоретико-методичні основи викладання фізики у вищих навчальних закладах.

 Основні публікації:

 1. SidletskiiV.A., Kolupaev B.S. Investigation of the interrelation between micro- and macroproperties of polymers in a block state // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 1996. – Vol. 69, № 3. – P. 341-345.
 2. KolupaevB.S., Bordyuk N.A., Sidletskii V.A., Mashchenko V.A. Interrelationship of thermophysical and electrophysical properties of PVC systems // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 1998. – 71, № 5. – P. 803-806.
 3. Sidletskii V.A., KolupaevB.B. Application of the Fractal Approach to Determination of the Poisson Coefficient of Polymeric Systems // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2003. – Vol. 76, № 4. – P. 937-941.
 4. SidletskiiV.A., Kolupaev B.B., Klepko V.V., Lebedev E.V. Relaxation transitions in polyvinylchloride containing a nanodispersed material // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2013. – V. 86, №. 4. – Р. 856-862.
 5. Спосіб отримання нанодисперсних металів як наповнювачів полімерних систем. Патент на корисну модель / Максимцев Ю.Р., Левчук В.В., Сідлецький В.О., Колупаєв Б.С. (№ 80987 UA, B22F 9/16. Опубл. 10.06.2013, Бюл. No. 11)
 6. Колупаєв Б.Б., Колупаєв Б.С., Левчук В.В., Максимцев Ю.Р., Сідлецький В.О. Мономерний коефіцієнт тертя металонанодисперсних полімерних систем // Journal of Nano and Electronic Physics. – 2016. – V. 8, № 4(2). – P. 04072-1–04072-6.
 7. Kolupaev B.B., Kolupaev B.S., Levchuk V.V., Maksimtsev Yu.R., Sidletskii V.A. Influence of nanodisperse metal fillers on the viscoelastic properties and processes of mechanical relaxation of polymer systems // Mechanics of Composite Materials. – 2017. – 53, No. 2. – P. 203-210.
 8. Колупаєв Б.Б., Колупаєв Б.С., Левчук В.В., Максимцев Ю.Р., Сідлецький В.О. Тангенс кута механічних втрат полівінілхлориду, наповненого нанодисперсними металами та графітом // Journal of Nano and Electronic Physics. – 2017. – V. 9, № 3. – P. 03014-1–03014-5.
 9. Колупаєв Б.Б., Колупаєв Б.С., Левчук В.В., Максимцев Ю.Р., Сідлецький В.О. Девіаційний модуль стисливості металонанодисперсних полімерних систем // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 235–250.
 10. Колупаєв Б.Б., Колупаєв Б.С., Левчук В.В., Ляшук Т.Г., Максимцев Ю.Р., Сідлецький В.О. Супергратки в металонанодисперсному полівінілхлориді // Polymer Journal. – 2018. – Vol. 40, № 1. – Р. 16-22.
 11. Колупаєв Б.Б., Колупаєв Б.С., Левчук В.В., Максимцев Ю.Р., Сідлецький В.О. Теплові флуктуації електромагнітного поля в ПВХ, наповненому мікро- та нанодисперсним графітом // Металофізика та новітні технології. – 2018. – Т. 40, № 2. – С. 155–167.
 12. Колупаєв Б.Б., Колупаєв Б.С., Левчук В.В., Максимцев Ю.Р., Сідлецький В.О. Термодинаміка квазістійких станів ПВХ з металонанодисперсним наповнювачем // Journal of Nano and Electronic Physics. – 2018. – V. 10, № 2. – P. 02025-1–02025-5.
 13. Kolupaev B.B., Kolupaev B.S., Levchuk V.V., Nechyporuk B.D., Maksimtsev Yu.R., Sidletskii V.A. Effect of a nanodisperse graphite on the viscoelastic properties of polyvinyl chloride // Mechanics of Composite Materials. – 2018. – Vol. 54, No. 3. – P. 333-340.
 14. Колупаєв Б.Б., Колупаєв Б.С., Левчук В.В., Ляшук Т.Г., Максимцев Ю.Р., Сідлецький В.О. Дисипативні структури ПВХ, наповненого нанодисперсними металами // Металофізика та новітні технології. – 2019. – Т. 41, № 1. – С. 121–137.
 15. Колупаєв Б.Б., Колупаєв Б.С., Левчук В.В., Максимцев Ю.Р., Сідлецький В.О., Голуб О.С. Вплив змін об’єму і температури на механічні та теплові властивості ПВХ, наповненого нанодисперсними металами // Металофізика та новітні технології. – 2020. – Т. 42, № 1. – С. 87–104.

 

Коротка автобіографічна довідка:

Колупаєв Борис Сергійович, Народився 4 вересня 1937 року у м. Синівка Харківської області. В 1960 році закінчив із відзнакою фізико–математичний факультет Рівненського державного педагогічного інституту, де почав працювати з 1963 року. У 1967–1968 роках працював на кафедрі акустики фізичного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. З 1968 по 1970 роки навчався в аспірантурі Київського педінституту і займався науковою діяльністю в Київському вищому військово–інженерному авіаційному училищі. Навчаючись в аспірантурі, у 1970 році підготував і захистив кандидатську, а в 1982 році – докторську дисертацію на тему „Енергообмінні процеси в металонаповнених гнучколанцюгових полімерах”. Протягом роботи в педагогічному інституті був деканом фізико–математичного факультету, проректором з навчальної та наукової роботи, а з 1986 по 1999 рік – ректором Рівненського державного педагогічного інституту.

Back to top