Друк

Висновок експертної комісії про підсумки чергової акредитаційної експертизи

галузь знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напрям піготовки 6.040302 «Інформатика» (галузь знань 12 «Інформаційні технології» 122 «Комп’ютерні науки»; галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» 014 «Середня освіта (інформатика)» за «Перелiком -2015»)