Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет
Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Середня освіта. Фізика" зі спеціальності 014 "Середня освіта. Фізика" галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти