Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми " Середня освіта (Музичне мистецтво)" зі спеціальності 014 "Середня освіта (Музичне мистецтво)"  галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти