Друк

Заклад освіти: Рівненський державний гуманітарний університет

Висновок експертної комісії про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Радіоекологія" зі спеціальності 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти