Станіславчук Наталія Іванівнадоктор філософії, старший викладач кафедри романо-германської філології. В 2011 р. закінчила факультет іноземної філології з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури. В 2018 р. вступила до аспірантури Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Тема дисертаційного дослідження «Формування етичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у позааудиторній діяльності». Науковий керівник – Безкоровайна Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації, теорії, історії та методики викладання зарубіжної літератури Рівненського державного гуманітарного університету. Станіславчук Н.І. є автором статей надрукованих у провідних українських та закордонних наукових виданнях.

Коло наукових інтересів: розвиток етичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, позааудиторна робота, іноземні мови.

Back to top