Правила внутрішнього розпорядку

Положення про матеріальне заохочення та матеріальну допомогу працівникам РДГУ

Положення про комісію з трудових спорів РДГУ

Положення про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в Рівненському державному гуманітарному університеті

Положення про Інституційний репозитарій РДГУ

Положення про конкурс наукової та науково-технічної діяльності РДГУ "Науковець року"

Експертний висновок про забезпечення доступності навчального корпусу для осіб з інвалідністю

План заходів Рівненського державного гуманітарного університету щодо реалізації доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2021-2023 навчальні роки.

Звіт про проведення технічного огляду (Вхідна група до приміщень гуртожитку №1 РДГУ)

Порядок перевірки на наявність академічного плагіату в Рівненському державному гуманітарному університеті у 2020-2021 н.р. на здобуття першого рівня вищої освіти "бакалавр"

Порядок перевірки на наявність плагіату в Рівненському державному гуманітарному університеті у 2019-2020 н.р. - перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Порядок перевірки на наявність плагіату в Рівненському державному гуманітарному університеті у 2020-2021 н.р. - другий (магістерський) рівень вищої освіти

Порядок  перевірки на наявність плагіату у кваліфікаційних роботах студентів Рівненського державного гуманітарного університету у 2021-2022 н.р. на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

Back to top