Закони України:

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VІІ

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 №2657-ХІІ

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VІ

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» від 09.04.2015 № 319-VIII

 

Постанови Кабінету Міністрів України

Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 25 квітня 2015 р. № 266 (№ 53 від 01.02.2017 р.)

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України з питань стипендіального забезпечення (№ 32 від 25.01.2017 р.)

Деякі питання стипендіального забезпечення (№ 1050 від 28.12.2016 р.)

Про внесення змін до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка (№ 325 від 05.05.2016 р.)

Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів (№1117 від 23.12.2015 р.)

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння (№1109 від 23.12.2015 р.)

Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (№835 від 21.10.2015 р.)

Про порядок реалізації права на академічну мобільність (№579 від 12.08.2015 р.)

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (№266 від 29.04.2015 р.)

Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка (№193 від 31.03.2015 р.)

Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (13.07.2011 р, № 752)

 

Накази МОН України

Про затвердження Вимог до оформлення дисертацій (№40 від 12.01.2017 р., зареєстровано в Мінюсті 03.02.2017 р., №155\30023)

Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення (№567 від 25.05.2016 р.)

Про деякі питання проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей (№498 від 12.05.2016 р.)

Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 "Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)", за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів (№506 від 12.05.2016 р.)

Про систематизацію досвіду використання електронних освітніх ресурсів (№9 від 12.01.2016 р.)

Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (№1151 від 06.11.2015 р.)

Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік (№47 від 26.01.2015 р.)

Про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України (№235 від 04.03.2015 р.)

Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки (№525 від 12.05.2015 р.)

Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (№705 від 02.07.2015 р.)

Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка (№1474 від 25.10.2013 р.)

 

Листи МОН України

Щодо виплат стипендій у 2016 році ((№1/9-172 від 06.04.2016 р.)

Деякі питання виконання статті 40 Закону України "Про вищу освіту" (№1/9-497 від 21.10.2015 р.)

Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах (№1/9-454 від 25.09.2015 р.)

Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році (№1/9-126 від 13.03.2015 р.)

 

Back to top