Рівненський державний гуманітарний університет
оголошує прийом
до АСПІРАНТУРИ та ДОКТОРАНТУРИ


для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальностей:

 • 011 – освітні, педагогічні науки;
 • 031 – релігієзнавство;
 • 035 – філологія;
 • 053 – психологія;
 • 052 – політологія;
 • 101 – екологія;
 • 113 – прикладна математика;

для здобуття ступеня доктора наук зі спеціальностей:

 • 011 – освітні, педагогічні науки;
 • 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями);
 • 035 – філологія;
 • 053 – психологія;
 • 052 – політологія.

До аспірантури приймаються особи які здобули ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

 • державного замовлення;
 • кошти фізичних (юридичних осіб).

Форми і строки підготовки в аспірантурі:

 • очна форма – 4 роки;
 • заочна форма – 4 роки.

Вступні випробування: іноземна мова та спеціальність.

Зарахування до аспірантури:

 • 1 хвиля - 13 вересня 2018 року;
 • 2 хвиля – 1 березня 2019 року.

 Документи, що подаються до вступу до аспірантури:

 • Заява на ім’я ректора встановленого зразка;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію диплому державного зразка магістра (спеціаліста) та додатку до нього;
 • копію трудової книжки, завірену печаткою установи, в якій вступник працює (за наявності);
 • особову картку з обліку кадрів за формою П-2ДС, засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • реферат по темі, яка входить до проблематики наукових досліджень з обраної спеціальності;
 • список опублікованих наукових статей і винаходів (за наявності);
 • копії патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю, ксерокопії наукових статей (за наявності);
 • копії посвідчень про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • рекомендацію щодо вступу до аспірантури Вченої ради вищого навчального закладу, в якому працює або навчається вступник (за наявності).

Документи приймаються:

 • 1 хвиля з 22 серпня по 1 вересня 2018  року
 • 2 хвиля з 01 лютого по 15 лютого 2019 року

за адресою: вул. Пластова, 31, кабінет 115, науковий відділ.

Телефон для довідок : 26-96-89.

 

Back to top