ВСТУПНІ ІСПИТИ В АСПІРАНТУРУ ВІДБУДУТЬСЯ

Назва вступного іспиту

Дата

Час

Аудиторія

Іноземна мова

 02.09.2019

 12.30

 122

Спеціальність

 053. Психологія

 03.09.2019 р.

 10.00

 326

011. Освітні, педагогічні науки

 03.09.2019 р.

 11.00

 225

052. Політологія

 03.09.2019 р.

 11.00

 228

 035. Філологія

 04.09.2019 р.

 14.15

 303

 031. Релігієзнавство

 05.09.2019 р.

 10.00

 122Рівненський державний гуманітарний університет
оголошує прийом
до АСПІРАНТУРИ та ДОКТОРАНТУРИ

для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальностей:

 • 011 – освітні, педагогічні науки;
 • 031 – релігієзнавство;
 • 035 – філологія;
 • 053 – психологія;
 • 052 – політологія;
 • 101 – екологія;
 • 113 – прикладна математика;

для здобуття ступеня доктора наук зі спеціальностей:

 • 011 – освітні, педагогічні науки.

До аспірантури приймаються особи які здобули ступінь магістра,
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється за рахунок:

 • державного замовлення;
 • кошти фізичних чи юридичних осіб (на умовах контракту).

Форми і строки підготовки в аспірантурі:

 • очна форма (денна, вечірня) – 4 роки;
 • заочна форма – 4 роки.

строки підготовки в докторантурі - 2 роки

Вступні випробування: іноземна мова та спеціальність.

Зарахування до аспірантури:

 • 1 хвиля – 11-13 вересня 2019 року;
 • 2 хвиля – 29 лютого-1 березня 2020 року.

Документи, що подаються до вступу в аспірантуру

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі (зразок на сайті), вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень) та додатка до нього;
 • копію трудової книжки, завірену печаткою установи, в якій вступник працює (за наявності);
 • особову картку з обліку кадрів за формою П-2ДС, засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • реферат з теми, яка входить до проблематики наукових досліджень з обраної спеціальності;
 • список опублікованих наукових статей (інших публікацій) і винаходів (за наявності);
 • копії патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю, ксерокопії наукових статей (інших публікацій (за наявності);
 • копії посвідчень про складання кандидатських іспитів (за наявності);
 • копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • рекомендацію щодо вступу до аспірантури Вченої ради закладу вищої освіти, в якому працює або навчається вступник (за наявності).

У заяві в паперовій формі зазчається згода вступника на обробку персональних даних. Оригінали документів під час участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (під час виконання вимог до зарахування). Трудова книжка (оригінал) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються

Документи приймаються:  

 • 1 хвиля з 22 серпня по 31 серпня 2019  року
 • 2 хвиля з 03 лютого по 17 лютого 2020 року

за адресою:

вул. Пластова, 31, кабінет 115, науковий відділ.

Телефон для довідок : 63-32-15.

Back to top