РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІІІ-ІУ рівнів акредитації

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС  на заміщення вакантних посад:

 • ДИРЕКТОРА Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки (науковий ступінь та /або вчене звання відповідно до профілю).
 • ДЕКАНА  факультету математики, комп’ютерних наук, фізики та технологій (науковий ступінь та /або вчене звання відповідно до профілю факультету).
 • ДЕКАНА  факультету іноземної філології (науковий ступінь та /або вчене звання відповідно до профілю факультету).

ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР:

 • інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики (доктор наук, професор – відповідно до профілю кафедри)
 • професійної і технологічної освіти (доктор наук, професор –  відповідно до профілю кафедри)
 • теорії та методики виховання  (доктор наук, професор –  відповідно до профілю кафедри)
 • культурології та музеєзнавства (кандидат наук, професор –  відповідно до профілю кафедри)
 • народних інструментів  ( профессор, звання «Народний артист України»  -  відповідно до профілю кафедри)

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів такі документи:

 • заяву на ім’я ректора  про участь  в конкурсі, написану власноруч;
 • особовий листок з обліку кадрів із фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені, вчені (Почесне) звання, список опублікованих наукових праць і винаходів, матеріали про підвищення кваліфікації, стажування протягом останніх 5 років, копію паспорта та трудової   книжки, засвідчені в установленому порядку – для осіб, які не працюють в РДГУ;

*  науково-педагогічні працівники університету для участі в конкурсі на посаду декана факультету подають:

 • заяву на ім’я ректора, звіт про роботу, яка виконувалась в період дії попереднього трудового договору (контракту), витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету та органу громадського самоврядування з відповідними рекомендаціями, відсутні в особовій справі документи.

*  науково-педагогічні працівники університету для участі в конкурсі на посаду завідувача (професора) кафедри подають:

 • заяву на ім’я ректора, звіт про наукову, навчальну, методичну, виховну і творчу роботу, яка виконувалась в період дії попереднього трудового договору (контракту), витяг з протоколів засідання  кафедри та Вченої ради факультету та органу громадського самоврядування з  відповідними рекомендаціями,  відсутні в особовій справі документи.

Термін подання документів – до 15 червня 2019 року.

Адреса університету:

33028, м.Рівне, вул.С.Бандери, 12
Документи подаються у відділ кадрів, каб.21.
Довідки за телефоном (0362) 63-36-95.

Back to top