РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІІІ-ІУ рівнів акредитації
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС  на заміщення вакантних посад:

 ДЕКАНА  факультету документальних комунікацій та менеджменту (науковий ступінь та /або вчене звання відповідно до профілю факультету).

-   ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР:

  • інформатики та прикладної математики (доктор наук, професор – відповідно до профілю кафедри)
  • методики викладання іноземних мов  (доктор наук, професор – відповідно до профілю кафедри)

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів такі документи:

  • заяву на ім’я ректора  про участь  в конкурсі, написану власноруч;
  • особовий листок з обліку кадрів із фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені, вчені (Почесне) звання, список  опублікованих наукових праць і винаходів, матеріали про підвищення кваліфікації, стажування протягом останніх 5 років, копію паспорта та трудової книжки, засвідчені в установленому порядку – для осіб, які не працюють в РДГУ;

*  науково-педагогічні працівники університету для участі в конкурсі на посаду декана факультету подають:

  • заяву на ім’я ректора, звіт про роботу, яка виконувалась в період дії попереднього трудового договору (контракту), витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету та органу громадського самоврядування з  відповідними   рекомендаціями,  відсутні в особовій справі документи.

*  науково-педагогічні працівники університету для участі в конкурсі на посаду завідувача (професора) кафедри подають:

  • заяву на ім’я ректора, звіт про наукову, навчальну, методичну, виховну і творчу роботу, яка виконувалась в період дії попереднього трудового договору (контракту), витяг з протоколів засідання  кафедри та Вченої ради факультету та органу громадського самоврядування з відповідними рекомендаціями,  відсутні в особовій справі документи.

Термін подання документів – до 25 травня 2018 року.
Адреса університету:
33028, м.Рівне, вул.С.Бандери, 12
Документи подаються у відділ кадрів, каб.21.
Довідки за телефоном (0362) 26-94-60.

 

Back to top