РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 на заміщення вакантних посад:

  • декана педагогічного факультету (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю факультету)
  • декана історико-соціологічного факультету (науковий ступінь, вчене звання відповідно до профілю факультету)
  • завідувача кафедри хореографії (науковий ступінь, вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри)

 Особи, які беруть участь у конкурсі, подають такі документи:

 -  заяву на ім’я ректора  про участь  в конкурсі;

-  особовий листок з обліку кадрів із фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь і   вчене (почесне) звання, список опублікованих наукових праць і винаходів, копію паспорта, трудової книжки, засвідчені в установленому порядку – для осіб, які не працюють в РДГУ;

-  науково-педагогічні працівники університету для участі в конкурсі подають заяву на ім’я ректора, звіт про наукову, навчальну, методичну, виховну і творчу роботу, яка виконувалась в період дії попереднього трудового договору (контракту),  відсутні в особовій справі документи, матеріали про  підвищення кваліфікації, стажування впродовж останніх 5 років та оновлений список наукових праць.

 

Термін подання документів – до 26 травня 2017 року.

Адреса університету:

33028, м.Рівне, вул.С.Бандери, 12

Документи подаються у відділ кадрів, каб.21.

Довідки за телефоном (0362) 26-94-60.

 

Back to top