Філологічний  факультет був заснований у 2020 році як правонаступник факультетів іноземної та української філології Рівненського державного гуманітарного університету.

У різні роки факультетом керували кандидати наук, доценти М.Н. Ямницький, М.М. Калініченко, М.В. Крет, Д.В. Кравець, доктор педагогічних наук, професор С.С. Пальчевський. На даний час колектив факультету очолює кандидат педагогічних наук, Відмінник освіти України Галина Іванівна Ніколайчук.

Метою науково-професійної діяльності факультету є  формування конкурентоспроможного фахівця XXI століття, здатного здійснювати професійну діяльність на демократичних та гуманістичних засадах, забезпечувати розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її освітніх та духовних потреб.

На стаціонарному та заочному відділеннях факультет нині навчається близько 600 студентів, які поглиблено вивчають українську, англійську, німецьку, французьку, російську мови, переклад, педагогіку, літературу, редагування текстів, психологію та інші фахові дисципліни. На факультеті успішно функціонує неографічна лабораторія «NEOLEX-Рівне». Навчальна діяльність на факультеті  здійснюється на базі мовних центрів: Навчально-дослідницький центр Відділення французької мови, Центр навчально-методичної літератури Goethe-Institut, Центр навчання та викладання англійської мови,  з використанням сучасних педагогічних технологій.

У 2022 році філологічний факультет пропонує вступ для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за такими спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) й освітніми програмами:

014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»:

 • Середня освіта. Українська мова і література
 • Середня освіта. Українська мова і література, психологія
 • Середня освіта. Українська мова і література, англійська мова

014.021 «Середня освіта (Англійська мова і література)»:

 • Середня освіта. Англійська мова і література, друга іноземна мова
 • Середня освіта. Англійська мова і література, психологія

014.022 «Середня освіта (Німецька мова і література)»:

 • Середня освіта. Німецька мова і література, друга іноземна мова

014.023 «Середня освіта (Французька мова і література)»:

 • Середня освіта. Французька мова і література, друга іноземна мова

035.01 «Філологія (Українська мова та література)»:

 • Українська мова та література, польська мова

035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»:

 • Переклад (англійська та німецька мови)
 • Переклад (англійська та французька мови)
 • Переклад (англійська та польська мови)

035.043 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)»:

 • Переклад (німецька та англійська мови)

035.055 «Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька)»:

 • Переклад (французька та англійська мови)

З особливостями кожної освітньо-професійної програми можна ознайомитися за посиланням:
https://rshu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/bakalavr/2344-op-bakalavr-2022-rik-vprovadzhennia

Вступ для здобуття освітнього ступеня «Магістр» здійснюється за такими спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) й освітніми програмами:

014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»:

 • Середня освіта. Українська мова і література

014.021 «Середня освіта (Англійська мова і література)»:

 • Середня освіта. Англійська мова і література, друга іноземна мова

014.022 «Середня освіта (Німецька мова і література)»:

 • Середня освіта. Німецька мова і література, друга іноземна мова

014.023 «Середня освіта (Французька мова і література)»:

 • Середня освіта. Французька мова і література, друга іноземна мова

035.01 «Філологія (Українська мова та література)»:

 • Українська мова та література

035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»:

 • Сучасні філологічні студії (англійська та німецька мови): лінгвістика та
  перекладознавство
 • Сучасні філологічні студії (англійська та французька мови): лінгвістика та
  перекладознавство

035.043 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька)»:

 • Сучасні філологічні студії (німецька та англійська мови): лінгвістика та перекладознавство

З особливостями кожної освітньо-професійної програми можна ознайомитися за посиланням:
https://www.rshu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/mahistr/2345-op-mahistr-2022-rik-vprovadzhennia

На сьогодні факультет бере активну участь у спільних міжнародних проєктах організацій та освітніх установ країн Західної Європи: "Міжнародний Рефендаріат" (Німеччина, 2017-2018 р.), "Семестрова програма академічної мобільності Академії ім. Яна Длугоша" (Польща, 2017 р.), "Навчання німецької мови у дитячих садочках" (Goethe-Institut, з 2016 р.), " Шкільний вчитель нового покоління" (British Council, з 2016 р.).

У травні 2019-го в стінах нашого факультету успішно завершився проект «Толерантність та міжкультурний діалог (Tolerance and Intercultural Dialogue)» в рамках європейської програми ERASMUS+. У проекті прийняли участь студенти з України, Азербайджану, Італії, Об’єднаного королівства Великої Британії та північної Ірландії.


Проект «Толерантність та міжкультурний діалог (Tolerance and Intercultural Dialogue)»

Back to top