У рамках наукових напрямків університету сформувались 15 наукових шкіл, діяльність яких спрямована на вирішення актуальних проблем освіти і науки, підготовку науково-педагогічних кадрів, підвищення рівня підготовки висококваліфікованих фахівців:

“Історико-теоретичні проблеми культури”
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Виткалов В.Г.

“Українська індивідуально-авторська неологія”
Науковий керівник – д-р. філол. наук, проф. Вокальчук Г.М.

“Розвиток пізнавальної творчості та методологічної культури учнівської і студентської молоді”
Науковий керівник – канд. пед. наук, проф. Галатюк Ю.М.

“Міжетнічні інтеракції в реаліях (не)ранжованих систем міжетнічних відносин”
Науковий керівник – д-р. політ. наук, проф. Гон М.М.

“Фізико-хімія гетерогенних полімерних систем”
Науковий керівник – д-р. хім. наук, проф. Б. С. Колупаєв

“Відтворення родючості ґрунтів та збалансоване природокористування”
Науковий керівник – д-р. с.-г. наук, проф. Лико Д.В.

“Підготовка майбутніх учителів до професійно-педагогічної діяльності”
Науковий керівник – д-р. пед. наук, проф. Литвиненко С.А.

“Системний підхід у теорії і практиці навчання”
Науковий керівник – д-р. пед. наук, проф. Малафіїк І.В.

“Проблеми психолінгвістики та міжкультурної комунікації”
Науковий керівник – д-р. психол. наук, проф. Михальчук Н.О.

“Моральні основи соціалізації особистості”
Науковий керівник – д-р. психол. наук, проф. Р. В. Павелків

“Розвиток вітчизняної освіти: різновекторність пошуків”
Науковий керівник – д-р. пед. наук, проф. Петренко О.Б.

“Історія слов’янських народів”
Науковий керівник – канд. іст. наук, проф. Р. М. Постоловський

“Механіка деформівного твердого тіла”
Науковий керівник – д-р. техн. наук, проф. Сяський А.О.

“Актуальні питання бібліографознавства, бібліотекознавства, документології”
Науковий керівник – д-р. іст. наук, проф. Швецова Г.М.

“Розвиток життєтворчості особистості”
Науковий керівник – д-р. психол. наук, проф. Ямницький В.М.

Back to top