У рамках наукових напрямків університету сформувались 23 наукові школи, діяльність яких спрямована на розв'язання актуальних проблем освіти і науки, підготовку науково-педагогічних кадрів, підвищення рівня підготовки висококваліфікованих фахівців:

“Моделювання нелінійних збурень процесів та систем”
Науковий керівник – д.т.н., проф. Бомба А.Я.

“Соціально-професійний потенціал студентської молоді”
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Вербець В.В.

“Історико-теоретичні проблеми культури”
Науковий керівник – к.пед.н., проф. Виткалов В.Г.

“Українська індивідуально-авторська неологія”
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Вокальчук Г.М.

“Розвиток пізнавальної творчості та методологічної культури учнівської і студентської молоді”
Науковий керівник – к.пед.н., проф. Галатюк Ю.М.

“Міжетнічні інтеракції в реаліях (не)ранжованих систем міжетнічних відносин”
Науковий керівник – д.політ.н., проф. Гон М.М.

“Прогресивна ідея в контексті сучасної педагогічної науки і практики”
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Карпенчук С.Г.

“Ефективні підходи та результативні технології навчання мови за нової структури та змісту початкової освіти”
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Г. П. Коваль

“Фізико-хімія гетерогенних полімерних систем”
Науковий керівник – д.х.н, проф. Б. С. Колупаєв

“Відтворення родючості ґрунтів та збалансоване природокористування”
Науковий керівник – д.с.-г.н., проф. Лико Д.В.

“Підготовка майбутніх учителів до професійно-педагогічної діяльності”
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Литвиненко С.А.

“Системний підхід у теорії і практиці навчання”
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Малафіїк І.В.

“Проблеми психолінгвістики та міжкультурної комунікації”
Науковий керівник – д.психол.н., проф. Михальчук Н.О.

“Моральні основи соціалізації особистості”
Науковий керівник – д.психол.н., проф. Р. В. Павелків

“Акмеологія освітньої діяльності”
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Пальчевський С.С.

“Розвиток вітчизняної освіти: різновекторність пошуків”
Науковий керівник – д.пед.н., проф. Петренко О.Б.

“Гуманізація виховання дітей дошкільного віку”
Науковий керівник – к.пед.н., проф. Т. І. Поніманська

“Історія слов’янських народів”
Науковий керівник – к.і.н., проф. Р. М. Постоловський

“Механіка деформівного твердого тіла”
Науковий керівник – д.т.н., проф. Сяський А.О.

“Розвиток експериментальної культури учнівської і студентської молоді”
Науковий керівник – к.пед.н., проф. Тищук В.І.

“Актуальні питання бібліографознавства, бібліотекознавства, документології”
Науковий керівник – д.і.н., проф. Швецова Г.М.

“Філософсько-релігієзнавчі проблеми християнства”
Науковий керівник – д.філос.н., проф. Шугаєва Л.М.

“Розвиток життєтворчості особистості”
Науковий керівник – д.психол.н., проф. Ямницький В.М.

 

Back to top