Доцент кафедри економіки та управління бізнесом.

Базова освіта: Українська державна академія водного господарства, 1998 р. (Економіка підприємства, економіст).

Науковий ступінь:

 • кандидат економічних наук, 2015 р. (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Маркетингова діяльність підприємств на ринку картоплі».

Наукові профілі:

 • Google Scholar Citations: https://cutt.ly/NI86o9e
 • ORCID:https://orcid.org/0000-0002-3658-8075

Корпоративна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні дисципліни, що викладаються: «Економіка підприємств»,  «Маркетинг», «Маркетингове ціноутворення».

Автор понад 30  наукових, навчально-методичних праць з питань економіки, маркетингу та менеджменту, основними з яких є:

 1. Якубовська Н. В., Стрільчук Р. М., Коханевич Т. П. Продуктові мікроінновації як результат колаборації цифрового суспільства та поведінкової економіки. Інфраструктура ринку. Вип. 68. 2022.
 2. Дейнега І. О., Якубовська Н. В. Оцінювання потенціалу розвитку маркетингових інструментів у діяльності виробників картоплі. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». Т. 25. Вип. 6(85). 2020. С. 124-130.
 3. Якубовська Н. В. Огляд актуальних тенденцій щодо освітніх запитів в агросфері. Інтелект ХХІ. 2019. № 1. С. 116 - 120.
 4. Дейнега І. О., Якубовська Н. В. Маркетингове обгрунтування доцільності диференційованого підходу до категорії «продукт» у скотарствіАграрна наука Західного Полісся. № 2. 2017. С. 60-65.
 5. Лук’яник М. М., Якубовська Н. В. Перспективи активізації інвестиційної діяльності в сільському господарстві Рівненської області. Глобальні та національні проблеми економіки. №18. URL: http://global-national.in.ua/issue-18-2017.
 6. Якубовська Н. В., Лук’яник М. М. Розвиток інструментів маркетингу на ринку продукції скотарства регіону. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 14. Ч. 2. 2017. С. 190-194.
 7. Дейнега І. О., Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Оцінювання інформаційного потенціалу наукомісткого продукту в аграрній сфері. Електронне наукове видання «Економіка та суспільство». 2017. № 11. С. 349-356. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/57.pdf.
 8. Якубовська Н. В., Антончук А. В. Структурування підходів до сутності поняття «агромаркетинг» в сучасних умовах господарювання. Аграрна наука Західного Полісся. № 2. 2017. С. 109-111.
 9. Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Економіка знань як базова парадигма розвитку аграрного сектору економіки. Аграрна наука та освіта Поділля. № 2. 2017. С. 149-151.
 10. Дейнега І. О., Якубовська Н. В., Сиротинський О. А. Обгрунтування перспектив розвитку регіонального ринку картопліСучасні тенденції в управлінні соціально-економічним розвитком систем: монографія/ за ред. М. Х. Шершуна. Рівне: Волинські обереги, 2015. С. 49-59.
 11. Якубовська Н., Федишина Е. Маркетинг як економічний фактор інтегрування учасників агропромислового комплексу України. Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць. Рівне: РІС КСУ. 2015. С. 30-33.
 12. Дейнега О. В., Якубовська Н. В. Регіональні особливості формування попиту на картоплюЗбірник наукових праць ЛНТУЕкономічні науки. Серія «Облік і фінанси». Т. 1. № 10 (37). 2013. С. 182-188.
 13. Якубовська Н. В. Оцінювання стану ринку насіння картоплі та його маркетингового потенціалу. Маркетинг: теорія і практика.Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2012. С. 311-316.
 14. Якубовська Н. В. Розвиток агромаркетингу як базової концепції ринкової діяльності сільськогосподарських підприємствВісник Хмельницького національного університету. № 3. 2011. С. 180-183.

Back to top