Крижановська Т.І.  – зав. кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Основні наукові  напрацювання:

 • Духовна музика  в  загальноосвітній   школі:  історія,   традиції,   новації. Навчально-методичний посібник для студентів музично-педагогічних факультетів та вчителів музики. – Рівне: ВАТ “Рівненська друкарня”, 2004. – 6 др.арк. (співавтор – І.Ф. Пелячик)
 • Теорія музики: методичний посібник.-  Рівне:ДГУ,  (7 др. арк.) (співавтор – Т.Ю.Лосєва )
 • Художня культура 9 - 10 клас (Педагогічний кейс). – Рівне, 2009 – 2010 (член авторської групи)
 • Розвиток фахової компетентності майбутнього вчителя художньої культури в курсі історія музики // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості. Збірник наукових праць. Випуск 1.- Рівне, 2015.
 • Творчий розвиток молодших школярів в процесі сприймання інструментальних  творів, що виконуються вчителем //Нова педагогічна думка.- 2016.- №3.
 • Формування педагогічного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва  в контексті  творчості М.В.Лисенка //Нова педагогічна думка.- 2017.- №2.
 • Розвиток професіоналізму вчителя музичного мистецтва в процесі вивчення творчого спадку М.В.Лисенка //Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Вип 22 (1 - 2017), ч.2.- Кам’янець-Подільський, 2017.
 • Крижановська Т.І. Наукова діяльність студентів у курсі «Історія музики» як напрям професійного становлення вчителя //Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Вип. 24 (1 - 2018), ч.2.-Кам’янець-Подільський, 2018.
 • Крыжановская Т.И. Творчество Н.Д.Леонтовича как источник профессионализма музыканта-педагога //VIII-е Боранбаевские чтения: «Модернизация исторического сознания как ведущий вектор художественного образования в глобальном мире» в честь года молодежи в Казахстане: материалы Международно1 научно-практической конференции Казахского национального университета искусств.- Астана: «Мастер По» ЖШС, 2019.
 • «Docere, delectare, movere»: емоційний розвиток підлітків у процесі сприймання творів барокової музики Нова педагогічна думка.-2018.- №1.
 • На урок скрипки – з цікавістю: окремі аспекти проблеми розвитку навчального інтересу учнів-початківців дитячої музичної школи Нова педагогічна думка.-2018.- №2.
 • Методичні аспекти реалізації інтегративного підходу у процесі викладання курсу «Історія музики» для майбутніх учителів мистецтва.  Молодь і ринок. №2 (181). 2020.
 • Інтегровані уроки музичної літератури: методичні грані // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. /Ін-т мистецтвознавства, фольклористики тат етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,Universytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волин. обереги, 2019. – Вип.5. – 320с.
 • Творча спадщина М.Д.Леонтовича у дзеркалі сучасного уроку музичного мистецтва // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. /Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,Universytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волин. обереги, 2019. – Вип.5. – 320с.
 • Крижановська Т.І.. Творчий розвиток підлітків за допомогою музичного фольклору Галичини // Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. /Ін-т мистецтвознавства, фольклористики тат етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,Universytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. – Рівне: Волин. обереги, 2019. – Вип.5. – 320с.
 • Уроки духовности: аспекты профессиональной подготовки учителей интегрированного курса «Искусство». ІХ-е Боранбаевские чтения: «Проблемы обеспечения качества обучения в непрерывной системе художественного образования», в честь празднования 1150-летия Аль-Фараби и 175-летия Абая: материалы Международной научно-практической конференции Казахского национального университета искусств. Нур-Султан: «Мастер По» ЖШС. 2020.
 • Розвиток стильової грамотності учнів 8 – 11 класів на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво». Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. Universytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. Рівне: Волин. обереги. 2020.  Вип.6.
 • Уроки музичного мистецтва як уроки мислення: теоретико-методичний аспект. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: зб. наук. пр. Universytet Rzeszowski Widzial Muzyki, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. Рівне: Волин. обереги. 2021.  Вип.7.
 • Пути развития художественной культуры будущих учителей искусства. Х-е Боранбаевские чтения: «Особенности развития непрерывной системы художественного образования в условиях диснационного обучения», в честь празднования 30-летия независимости РК и 180-летия Ибрая Алтынсарина. Материалы Международной научно-практической конференции Казахского национального университета искусств. Нур-Султан, «Мастер По» ЖШС, 2021. 351с.
 • Методические особенности использования музыки в профессиональной подготовке учителей искусства.[i]X International Science Conference «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences», March 09 – 12, 2021, Lisbon, Portugal. 340 p. Х Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы, достижения , инновации фундаментальных и прикладных наук», 09-12 марта 2021 р., Лисабон, Португалия.

Методичні аспекти мисленнєвого розвитку молодших школярів в умовах музично-творчого вправляння.Збірник матеріалів  IV Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті видатного українського вченого, етнографа, фольклориста, краєзнавця Степана Шевчука, Рівне, 27 жовтня 2021р. Упор Л.В.Корайлюк, Р.М.Шеретюк. Рівн: О. Зень, 2021. 172с.

 

Back to top