2 лютого 2021 року в РДГУ у режимі відеоконференції відбулася онлайн зустріч розробників ОНП підготовки здобувачів PhD зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкхолдерами стосовно обговорення проєкту освітньо-наукової програми на 2021-2022 н. р.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання РДГУ Петренко О. Б., викладачі, які забезпечують викладання навчальних дисциплін (доц. Баліка Л.М., доц. Гринькова Н.М.) представили проєкт ОНП, звернули увагу стейкхолдерів на специфіку підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

В обговоренні ОНП взяли участь: Коляда Н. М, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Федяєва В. Л., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету; Осадча (Сидорчук)  Н. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування; Шпичак І. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти РОІППО.

Бабак В. П., директор Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету; Горкуненко П. П., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету; Савельєв М. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Вищого комунального навчального закладу «Володимир-волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського»; Михальська К. Г. заступник директора з навчальної роботи Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету звернули увагу на цілі й особливості ОНП, на її галузевий і регіональний контексти, окреслили вимоги до викладача педагогічного коледжу у контексті тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці.

Гудовсек О. А. кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 та разових спеціалізованих рад Рівненського державного гуманітарного університету наголосила на необхідності підготовки здобувачів з урахуванням специфіки вимог до захистів дисертаційних досліджень.

Стейкхолдерами були запропоновані конкретні зміни до ОНП. Зокрема, прозвучали пропозиції стосовно корекції тижневого навантаження, доцільності перенесення термінів виробничої практики і розширення баз виробничої практики.

Участь в обговоренні взяли здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: Катерина Коваль, Ірина Поліщук, Юлія Петрушко.

Щиро дякуємо за активну участь, включеність в процес, професійні зауваження і конструктивні пропозиції стейкхолдерам ОНП.

29.01.2021. відбулася онлайн консультативна зустріч представниць та представників гендерних центрів ЗВО і дослідницької спільноти, організована громадською експертною Радою з гендерних питань при МФО «Рівні можливості».

Участь в цій зустрічі взяли Петренко О. Б. – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедрою теорії і методики виховання, Баліка Л.М. – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри теорії і методики виховання.

Зустріч не лише сприяла актуалізації контактів і зв’язків дослідницької спільноти із ЗВО та обговоренню спільних заходів у зв’язку з планами МОН України щодо розроблення та затвердження Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року; але й визначила необхідність включення гендерного компоненту в освітній процес ЗВО.

26 січня 2021 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01, з використання засобів відеозв’язку (ZOOM) в режимі реального часу, на якому відбулися публічні захисти дисертацій:

1) на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук ПАПУШИНОЇ В.А. «Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант:                                

доктор педагогічних наук, професор ГОРБАТЮК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри машинознавства і транспорту.

Офіційні опоненти:

БУТЕНКО В.Г.,, д. пед. н., професор, член-кореспондент НАПН України (Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ),

ОТИЧ О.М., д. пед. н., професор (ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»),

СЕМЕНОГ О.М., доктор педагогічних наук, професор (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка).

2) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук РОГОЗИ В. В. «Педагогічні умови формування екологічних цінностей майбутніх учителів природничих наук у процесі професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор ПЕЛЕХ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної роботи, європейської інтеграції та інновацій, професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.

Офіційні опоненти:

ПУСТОВІТ Г. П., д. пед. н., професор (Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти),

ДЕМ’ЯНЮК В. В. к. пед. н., (ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж» Національного університету водного господарства та природокористування).

28 січня у Рівненському державному гуманітарному університеті пройшли навчання з пожежної безпеки та цивільного захисту населення для комендантів гуртожитків та навчальних корпусів.

Зокрема,  представники ГУ ДСНС у Рівненській області Вадим Чубик та Олексій Нагачевський нагадали про обов’язки осіб, відповідальних за пожежну безпеку, основні вимоги пожежної безпеки до утримання будинків, приміщень, евакуаційних шляхів і виходів, електроустаткування, первинних засобів пожежогасіння, систем протипожежного захисту, розповіли алгоритм дій у разі виникнення пожежі та проведенні евакуації людей.  Окрім того, спільно з інженером пожежної безпеки РДГУ Віктором Степанюком, представники ДСНС провели практичне заняття із ліквідації займання.

Натомість викладач НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області Володимир Павлюк нагадав присутнім про алгоритми дій населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та терористичних проявів. Окрім того, лектор закцентував увагу на  демеркуризації - комплексі заходів, спрямованих на зниження концентрації парів ртуті в повітрі приміщень до гранично допустимої.

На засіданні НАЗЯВО від 26.01.2021 р. прийняте рішення про акредитацію освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Щиро вітаємо гаранта Мартинюка Віталія Олексійовича, професора кафедри екології, географії та туризму, кандидата географічних наук! Бажаємо міцного здоров'я та подальших професійних успіхів!

20 січня 2021 р. відбулась профорієнтаційна зустріч в режимі Онлайн представників університету з випускниками Дубенського фахового педагогічного коледжу РДГУ. В ній взяли участь: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В.В., науково-педагогічні працівники художньо-педагогічного факультету (канд. пед. наук, доц. кафедри культурології та музеєзнавства Тюска В.Б., Заслужений діяч мистецтв України, доц. кафедри театральної режисури Мельничук Ю.С. Заслужений діяч мистецтв України, доц. кафедри хореографії Гриценюк Р.А., ст. лаборант кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Гузь Я.В.; психолого-природничого факультету (заступник декана з навчальної роботи канд. пед. наук, доц. Левчук І.Б.); факультету математики та інформатики (канд. техн. наук, доц. кафедри інформатики та прикладної математики Сінчук А.М., канд. техн. наук, доц. кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Музичук К.П., канд. пед. наук, доц. кафедри математики з методикою викладання Генсіцька-Антонюк Н.О.).
Протягом онлайн-зустрічі випускники отримали змістовну інформацію про спеціальності, особливості вступу до університету у 2021 році, можливість здобувати вищу освіту за декількома освітніми програмами, організацію навчального процесу на представлених факультетах та перспективи професійної діяльності.
Зустріч була організована в межах співпраці університету з базовим коледжем: фахівцем з професійної орієнтації випускників Багнюк К.Р. та відповідальною за профорієнтаційну роботу в РДГУ доц. Черніговець Т.І.

Back to top