Доктор історичних наук, професор кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ Руслана Миколаївна Шеретюк стала переможницею щорічного Всеукраїнського «Конкурсу на найкращу монографію, навчальний посібник, підручник, художню літературу і наукові праці, які отримали визнання серед наукової та освітянської спільноти – 2019», що проводився Національною академією наук вищої освіти України.

За результатами цього конкурсу Р. М. Шеретюк здобула одразу дві відзнаки: ІІ місце в номінації «Монографії» за монографію у співавторстві з доктором історичних наук, професором Національного університету «Острозька академія» Надією Георгіївною Стоколос ««Pietas et Litterae» («Благочестя та Освіта»). Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець ХVІІ – перша третина ХІХ ст.)» (Рівне: О. Зень, 2018. 289 с.), а також ІІІ місце у номінації «Навчальні посібники» за навчальний посібник «Мистецькі набутки ордену піарів на Волині в контексті художніх візій доби бароко» (Рівне: РДГУ, 2017. 88 с.).

Сум від втрати видатного дослідника православного сектанства в Україні, викладача від Бога, просвітника за природою нашої дорогої колеги, Людмили Михайлівни ШУГАЄВОЇ. Гарна жінка і яскрава самореалізована особистість, вона наповнювала простір оптимізмом, підтримкою. Вона створила свою наукову школу, яка стала органічною частиною українського релігієзнавства.

Шугаєва (Постоловська) Людмила Михайлівна народилася 15 жовтня  1958  р.  в  м.  Демидівці  Демидівського  району  Рівненської  області.

В 1965−1975рр. навчалася в Мізоцькій середній школі.

У  1978р.  вступила  на  навчання  до  Сиктивкарського державного університету ім. 50­річчя СРСР, який закінчила у 1983 р. за спеціальністю «Історія»  із  присвоєнням  кваліфікації  «Історія»,  викладач  історії  та суспільствознавства.

У  1989–1992  рр.  навчалася  в  аспірантурі  Київського  державного педагогічного інституту  ім.  О.М.  Горького (науковий  керівник  –  проф. Закович М.М.). 5 березня 1993 р. в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігіє­знавство на тему: «Соціально­релігійна практика духоборів на матеріалах України».

У 1992–1993 рр. – молодший, а в 1994−1998 рр. – старший науковий співробітник лабораторії народознавства і народної педагогіки Науково-­дослідного інституту педагогіки України.

1998–2001  рр.  –  доцент  кафедри  права  та  політології  Київського інституту «Слов’янський університет», у 2001−2002 рр. – завідувач сектору філії  та  навчання  консультаційних  центрів  Київського  славістичного університету.

У 2002 р. було присвоєно вчене звання доцента кафедри політології, філософії та права.

Упродовж  2002–2004  рр.  –  доцент  кафедри  політології,  права  та філософії Київського славістичного університету.

У  2004–2007  рр.  навчалася  в  докторантурі  Рівненського  інституту слов’янознавства  (науковий  керівник  −  проф.  Яроцький  П.Л).  25  грудня 2007  р.  на  засіданні  спеціалізованої  вченої  ради  Д.26.161.03  в  Інституті філософії  ім.  Г.С.  Сковороди  НАН  України  захистила  докторську  дисер­тацію  на  здобуття  звання  доктора  філософських  наук  зі  спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство на тему: «Православне сектантство в Україні: суспільно­духовні  витоки,  особливості  трансформації».  Диплом  док­тора  наук  (ДД  №  006594)  видано  на  підставі  рішення  президії  Вищої атестаційної комісії України від 21 травня 2008 р. 2007–2008 рр. – доцент кафедри філософії та соціальних наук РДГУ, а  з  2008−2009  рр.  –  професор  кафедри  філософії  та  економічної  теорії РДГУ.

2011 р. – рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора.

З 2009 р. – завідувач кафедри філософії РДГУ. При кафедрі функціонує дискусійний клуб «Діалог», яким керувала Л.М. Шугаєва. З 2015 р. здійснюється  співпраця  з  Центром міждисциплінарних  досліджень  з  питань науки,  релігії  та  культури.  В  рамках  його  роботи  щорічно  проводяться круглі столи, міжнародні науково­практичні конференції.

Під керівництвом проф. Шугаєвої Л.М. захищено 10 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здо­буття  наукового  ступеня  кандидата  філософських  наук  за  спеціальностями  09.00.11  –  релігієзнавство  (спецради  К.14.053.02  Житомирського державного  гуманітарного  університету  ім.  Івана  Франка)  та  09.00.10  – філософія  освіти  (спецради  К.14.053.02  Рівненського  державного гуманітарного університету).

За  наукову  активність  Шугаєва  Людмила  Михайлівна  відзначена грамотами  та  нагородами  різних  рівнів,  зокрема:  Почесною  грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2009р., 2015р.), Почесною грамотою  Рівненської  обласної  ради  (2013  р.),  Подякою  МОН  України (2017 р.), перемогла в загальноуніверситетському конкурсі РДГУ «Науко­вець  року»  в  номінації  «Автор»  (2013р.,  2017р.),  науковий  керівник (2013р., 2015р., 2017р.).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕЛІЗ

культурно-просвітницьких та інформаційних заходів, які будуть організовані

науковою бібліотекою

Рівненського державного

гуманітарного університету

для студентів та викладачів

у лютому 2020 р.

 

 

Портрет-присвята:

 

«Щоб памятали
(Пам’яті Андрія Кузьменка)»

(Кузьма Скрябін) (Абонемент нотно-музичної літератури,
вул. Хвильового, 7,
навчальний корпус №3)

 

Літературний портрет письменника:

 

«Улас Самчук:

знаний і незнаний»

(До 115- річчя від дня народження)

(Читальний зал №3,

вул. Толстого, 3,

навчальний корпус №4)

  

Виставки літератури:

 

«Син Волині
(Улас Самчук у контексті епохи)»

(До 115-річчя від дня народження)

(Абонемент №1 (центральний),
вул. Пластова, 31,
навчальний корпус №2)


 

«Суспільні рухи і політичні партії в сучасних умовах»

(Україна і світ)

(Абонемент суспільної літератури,
вул. Пластова, 39,
гуртожиток  №4)

 


 

 

«Публічне адміністрування в контексті український реформ: теоретичні і практичні аспекти»  
(Читальний зал №3,

вул. Толстого, 3,
навчальний корпус №4)

 

«Партнерство з НАТО: сьогодення і майбутнє»

(Читальний зал №2
(періодичних видань),
вул. Пластова, 41,
гуртожиток №5)

 

 

«До рідного слова торкнися душею»

(До Міжнародного дня рідної мови)

(Читальний зал №1 (центральний),

вул. Пластова, 31,
навчальний корпус №5)

«У мові рідній –
і минуле, й майбутнє,
у ній народу суть,
його життя»

(До Міжнародного дня рідної мови)

(Читальний зал №2
(періодичних видань),
вул. Пластова, 41,
гуртожиток №5)

 

 

 

«Культура рідної мови як основа національної самосвідомості»
(Абонемент №1 (центральний),
вул.
Пластова, 31,
навчальний корпус №2)

 


 

 

«Вища освіта України: стратегічні орієнтири сучасної освітньої парадигми»

(Абонемент №1 (центральний),
вул. Пластова, 31,
навчальний корпус №2)


 

 

«Вивчаємо у закладі вищої освіти: економіка праці та трудові ресурси»

(Абонемент №2 ,
вул. Толстого, 3,
навчальний корпус №4)


«Інтерактивні методи навчання як засіб підвищення ефективності уроку»

(Читальний зал №1 (центральний),

вул. Пластова, 31,
навчальний корпус №5)

  

«Античність – колиска європейської літератури»

(Читальний зал №1 (центральний),

вул. Пластова, 31,
навчальний корпус №5)

  

 

«З духовної
скарбниці народу»

(Українські пісні
та думи)

 (Абонемент №2,
вул. Толстого, 3,
навчальний корпус №4)


 

 

«Вивчаємо у закладі вищої освіти:
історія опери»

(Абонемент нотно-музичної літератури,
вул. Хвильового, 7,
навчальний корпус №3)


 

«Титан у музиці»

(До 335-річчя від дня народження Й. С. Баха,
німецького композитора)

(Абонемент нотно-музичної літератури,
вул. Хвильового, 7,
навчальний корпус №3)

 

 

«Новатор у поліфонії»

(До 335-річчя від дня народження Г. Генделя,
німецького композитора, органіста, диригента)

(Абонемент нотно-музичної літератури,
вул. Хвильового, 7,
навчальний корпус №3)

 

«Творець чарівних мелодій»

(До 210-річчя від дня народження Ф. Шопена,
польського композитора)

(Абонемент нотно-музичної літератури,
вул. Хвильового, 7,
навчальний корпус №3)

 

«Душі пісенний камертон»

(До 120-річчя від дня народження О. Петрусенко,
української співачки)

(Абонемент нотно-музичної літератури,
вул. Хвильового, 7,
навчальний корпус №3)


 

 

«Мелодії серця Ігоря Шамо»

(До 95-річчя від дня народження українського
композитора)

(Абонемент нотно-музичної літератури,
вул. Хвильового, 7,
навчальний корпус №3)

«Творчість дарована дітям»

(До 90-річчя від дня народження української
композиторки Ж. Колодуб)

(Абонемент нотно-музичної літератури,
вул. Хвильового, 7,
навчальний корпус №3)

 

 

Ректорат і Центр міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами РДГУ вітають

доктора габілітованого, професора, заслуженого працівника освіти України, проректора з НП і НМР

Пелеха Юрія Володимировича

з високою відзнакою європейського наукового журналу "Problems of Education in the 21st Century".

Оскільки така нагорода фактично немає аналогів в освітньому просторі України,

бажаємо Юрію Володимировичу подальших успіхів та досягнень на освітній ниві!

31 січня 2020р. відбулося святкове вручення дипломів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальностей:

  • 073 Менеджмент
  • 051 Економіка
  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

В цьому році 26 здобувачів денної форми навчання отримали дипломи магістра,  з них 11 дипломів з відзнакою та 19 здобувачів заочної форми навчання, з них 7 дипломів з відзнакою.

Колектив факультету документальних комунікацій та менеджменту щиро бажає творчо мислити, прагнути пізнавати незвідане, ставити перед собою щоразу нові цілі та досягати їх.

Ми впевнені, що ви станете професіоналами своєї справи, адже вбачаємо за вами великий потенціал та перспективи. Ви – майбутнє України.

Нехай здобута вища освіта стане для Вас зеленим світлом на життєвих шляхах, основою особистого успіху й кар’єрного росту!

Бажаємо подальших успіхів!

З найкращими побажаннями
колектив  факультету ДКМ

30 січня 2020 року факультет української філології зініціював профорієнтаційні зустрічі зі школярами та студентами м. Сарни й Сарненського району, до яких долучилися представники інших факультетів РДГУ.

Учасники профорієнтаційної групи відвідали 7 шкіл, а також зустрілися зі студентами та викладачами Сарненського педагогічного коледжу, з одинадцятикласниками Сарненського НВК «Школа-колегіум», ліцею «Лідер», Сарненського ліцею № 2, Сарненської ЗОШ № 4, Немовицької ЗОШ, Зносицької ЗОШ, Тинненської ЗОШ. У ході зустрічей було надано майбутнім вступникам необхідну інформацію та налагоджено більш тісні контакти з тими випускниками, які виявили зацікавлення передусім філологічними спеціальностями.

Факультет української філології дякує за сприяння у профорієнтаційному заході приймальній комісії університету, відділу освіти, молоді та спорту Сарненської райдержадміністрації, дирекції Сарненського педколеджу, керівництву Немовицької ОТГ, директорам загальноосвітніх закладів. 

Шановні випускники! Дякуємо за спілкування і сподіваємося на зустріч із вами уже на студентській лаві.

Цими вихідними студентка третього курсу РДГУ Тетяна Гаврильчик в складі команди «БК Рівне-ОШВСМ» завоювала Кубок України з баскетболу.

У фіналі рівнянки переграли бердянську «Чайку», за яку, до речі, виступає ще одна наша студентка Вікторія Ковалевська, з рахунком 75:68.

Для Рівного це перша, та, сподіваємося, не остання перемога такого рівня.

Щиро вітаємо Тетяну з історичним досягненням та бажаємо досягти не менших успіхів у чемпіонаті України!


фото Максима Корнійчука


фото Максима Корнійчука

Back to top