професорзаступник директора Інституту мистецтв РДГУ, заслужений працівник культури України, академік УААН, голова асоціації композиторів обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки. 

Народився 5.06.1947 р. у м. Костопіль Рівненської обл. У 1964 р. закінчив Острозьку музичну школу (клас Нікоро М.І.), у 1968 р. – Рівненське музичне училище (клас заслуженого діяча мистецтв УРСР Глотка Г.М.), у 1972 р. – музично-педагогічний факультет Рівненського державного педагогічного інституту (клас баяна ст. викладача Сурганова П.І., диригування - професора, заслуженого діяча мистецтва УРСР В.Толканьова, оркестровий клас професора Пономаренка М.І.).

Відмінник народної освіти (1992), Лауреат мистецької премії ім. Г.Жуковського (2000), Заслужений працівник культури України (2003).

З 1982 р. доцент, завідувач кафедри гри на музичних інструментах, з 2003 р. – професор кафедри гри на музичних інструментах. З 1994 р. декан музично-педагогічного факультету інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. З 2014 р. – заступник директора Інституту мистецтв РДГУ. Голова Рівненської обласної асоціації композиторів Національної музичної спілки України, академік УААН. Його клас закінчили понад 300 спеціалістів, серед яких Ігор Перчук, Василь Надашківський, Валерій Бендерев та дипломанти Всеукраїнських конкурсів Панібраць Д., Голуб В., Янкович Ю. та ін..

В його доробку 112 публікацій, з них 28 наукових та 84 навчально-методичного і творчого характеру.

Організатор та художній керівник народного інструментального ансамблю “Медіатор”(1972), лауреат численних конкурсів і фестивалів (Харків, Київ, Чернівці, Луцьк, Мінськ). Автор понад 120 музичних творів, більше 200 концертних обробок, аранжировок, інструментовок. Автор та упорядник збірок «Кличе Україна» (1993), «Заспівай мені» (1995), «Грає інструментальний ансамбль» (1997), «Вокально-хорові та інструментальні твори» (2004), «Організація і діяльність інструментального ансамблю» (2014), «Співай моє місто» (2016) та ін.

науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
вчене звання – доцент       
посада – доцент кафедри практики німецької та французької мов      
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни, які викладає: Лінгвокраїнознавство, Практичний курс німецької мови, Методика викладання іноземних мов.

Основні публікації:

 1. Джава Н. А., Konsequenzen für ein handlungsorientiertes Methodenkonzept. Специфіка навчання та вивчення німецької мови як іноземної в освітніх закладах України в контексті Європейських рекомендацій та Болонського процесу : наук.-метод. зб. – Львів. - 2005. – Вип.12. – С. 10-12
 2. Джава Н. А., Проблемні методи навчання іноземних мов. Дискусія. Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне. – 2005. - № 3. – С. 49-52
 3. Джава Н. А., Особистісно-діяльнісний підхід у навчанні іноземної мови. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : наук. - метод. зб. – Рівне. - 2007. – Вип. 38. – С. 202-204
 4. Джава Н. А., Модель особистісно-діяльнісного підходу у навчанні іноземних мов.    Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне. – 2008. - №1. – С. 49-52
 5. Джава Н. А., Організація навчального процесу з урахуванням визначених дидактичних засад реалізації особистісно-орієнтованого підходу. Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – Рівне. – 2008. – №4. – С. 229-232.
 6. Джава Н. А., Шляхи впровадження особистісно-орієнтованого підходу у процес навчання іноземних мов. Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць, – Київ : КНЛУ, 2009. – Вип. 39. – С. 136-139
 7. Джава Н. А., Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht. Aus der Praxis für die Praxis. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови: зб. наук. праць. – Рівне: РДГУ, 2010. – Вип. 1. – С. 129 –134.
 8. Джава Н. А., Motivation im DaF-Unterricht. Motivierte Lehrende – motivierte Lerner! Друга іноземна мова в Європейській системі освіти: зб. наук. праць. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 49 – 52
 9. Джава Н. А., Literaturvermittlung im DaF-Unterricht. Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови: зб. наук. праць. – Рівне: РДГУ, 2011. – Вип. 2. – С. 89 – 93
 10. Джава Н. А., Referat im Fremdsprachenunterricht. Наукові записки. Серія «Філологічна».  – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 25. – 2012. : С. 174 – 176
 11. Джава Н. А., Vermittlung von landeskundlichem Lernen im DaF-Unterricht. Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 30. – 2012. : С. 121 – 123
 12. Джава Н. А., Didaktisch-methodische Prinzipien für den Fremdsprachenunterricht. Вплив філологічної науки на розвиток мови та літератури: наук.-метод. зб.,– м. Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2012. : С. 64 – 68
 13. Джава Н. А., Формування навичок критичного мислення учнів у процесі навчання іноземних мов. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць, – Умань : ПП Жовтий О. О. – Вип. 42. – Ч. 2. – 2012. : С. 80 – 86
 14. Джава Н. А., Aktionsformen im Fremdsprachenunterricht. Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: науковий журнал / гол. ред. В.Д. Каліущенко. –– Донецьк : Дон НУ, 2012. –– Т. 9. –– № 3 (27). : С. 194 – 204 
 15. Джава Н. А., Вплив англійських запозичень на словниковий склад німецької мови. Держава та регіони: Гуманітарні науки: наук.-виробн. журнал. – Запоріжжя, 2012. – №4 : С. 31 – 36.
 16. Джава Н. А., Домашнє читання – важливий компонент змісту навчання іноземної мови в середній школі. Мови та літератури в глобалізованому світі: зб. наук. праць. КНУ ім. Шевченка,– Випуск 43, (2), – Київ. – 2013.– С. 15-21
 17. Джава Н. А., Робота з літературними текстами на занятті з німецької мови як іноземної. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наук.- метод. зб.  РДГУ. – Випуск 6(49), – Рівне. – 2013. – С. 34-36
 18. Джава Н. А., Deutsch lehren lernen: Besonderheiten des handlungsorientierten Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 54. – 2015. : С. 27 – 29
 19. Джава Н. А., Пивоварчук Т.О «Завдання, вправи та способи інтеракції під час заняття з іноземної мови». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : наук. - метод. зб. – Рівне. - 2016. – Вип. 14 (57). – С. 108 – 110
 20. Джава Н. А., Коханевич М. І. «Формування лексичної компетентності на початковому етапі навчання іноземної мови». Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : наук. - метод. зб. – Рівне. - 2016. – Вип. 14 (57). – С. 48 – 51
 21. Джава Н. А., „Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen der Fremdsprachen in Gruppen“. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2017. – Вип. 64. С.117 – 120.
 22. Джава Н. А.: Aktuelle Anforderungen an das Training der Fertigkeit Sprechen im DaF- Науковий журнал «Молодий вчений» № 3.2 (55.2), Херсон. –   2018. – С. 91 – 95 (Index Copernicus)
 23. Джава Н. А., „Einsatz von kurzen Videos im DaF-Unterricht“. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2019. – Вип. 6/74 . – С. 54 - 57

 

Підвищення кваліфікації Україні:

05.05.15  – 05.06.15     Стажування у Східноєвропейському національному університеті    ім.  Лесі Українки на кафедрі німецької філології інституту іноземної філології (м. Луцьк);

02.12.13 – 03.12.13    Unterrichtsplanung für den Deutschunterricht an Hochschulen (м. Київ);                                    

31.10.14 – 01.11.14    Unterrichtssprache Deutsch – Der Weg zur Einsprachigkeit im Deutschunterricht (м. Київ);                                    

02.12.14 – 03.12.14    KIKUS Grundseminar (м. Київ);                                   

16.03.15 – 17.03.15    Hochschuldidaktik (м. Київ);                                    

25.11.16 – 26.11.16   Berufsfelder Deutsch – Deutsch in Schule und Hochschule in der Ukraine heute (м. Київ);                                    

05.09.17 – 06.09.17    Einführung in DLL – Merkmale und Prinzipien ( м. Київ);                                  

15.11.19 – 16. 11.19  Teilnahme am Digitalkongress  (Goethe-Institut, м. Київ).                                 

 

Підвищення кваліфікації за кордоном: 

11.11.99 - 07.12.99        PAD-Stipendium/Schulhospitation. Gemeinde Reichshof;

29.10.03 - 20.12.03        GI-Stipendium/Deutschkurs „Intensiv“,  München;

03.08.08 - 23.08.08        GI-Stipendium/Fortbildungsseminar. Unterrichtshospitation. Schwäbisch Hall;

23.06.13 – 06.07.13       GI-Stipendium/Fortbildungsseminar: Von Weimar nach Berlin: zwei Kulturstädte, Weimar/Berlin;

16.06.14 – 20.06.14       Regionale Fortbildung: Frühes Fremdsprachenlernen, Minsk;

22.09.17 – 23.09.17       Seminar zur aktuellen Landeskunde für Deutschlehrkräfte aus Polen und der Ukraine,  Lublin;

05.08.18 – 11.08.18       GI-Stipendium/ „Neues für erfahrene Fortbildner/innen – kompakt“, München.

Он-лайн семінари:

24.11.14 – 31.01.15     DLL-6;  DaF Basiskompetenzen: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung;

03.11.15 – 24.11.16     DLL 4 – Aufgaben, Übungen, Interaktion;    

10.09.17 – 17.12.17     DLL 7 – Prüfen, Testen, Evaluieren;

12.02.18 – 06.05.18     Online tutorieren;

06.08.18 – 09.09.18     Kombinierte Fortbildung für DLL – Trainer/rinnen.           

АВТОБІОГРАФІЯ:

Джава Н. А. закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1980 р. за спеціальністю «Вчитель німецької та англійської мов середньої школи»;

1980-2004 р. р. – працювала вчителем німецької та англійської мов у  школах м. Рівного;

2002 р. – переможець Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-методист року»;

2002 р. – нагороджена знаком «Відмінник освіти України»;

2003 р. – здала «Центральний вищий екзамен з німецької мови. Рівень С2», (м. Мюнхен);

З 2004 р. – працюю викладачем німецької мови у Рівненському державному гуманітарному університеті на кафедрі практики німецької і французької мов;

З 2009 р. – керівник Центру навчально-методичної літератури Гете-Інституту;

2010 р. – захистила дисертаційне дослідження на тему: «Дидактичні засади реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні іноземних мов учнів старшої школи», отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 - «Теорія навчання»;

2013 р. – присвоєно звання доцента кафедри романо-германської філології РДГУ;

2014-2016 р. р. – керівник проекту Гете-Інституту Deutsch mit Hans Hase;

З 2016 р. по т. ч.  –  керівник проекту «Міжнародний Референдаріат/Педагогічна практика студентів» у м. Любек  та м. Фленсбург, Німеччина;

2019 р. – нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».       

Турчин Георгій Петрович (20.07.1952р. – Коростень   Житомирської обл.) – викладач по класу баяна, диригент, методист. Відмінник освіти України (2002 р.).

Навчався у Коростенській ДМШ Житомирської обл.  по класу баяна Казимиренка М.Г. (1961-1967 р.р.); Житомирському музичному училищі ім. В.С. Косенка по  класу баяна Савицького Л.О., диригування – Воєводіна Ю.В. (1967-1971р.р.,); Львівській державній консерваторії ім. М.В. Лисенка по класу баяна проф. Онуфрієнка А.В., диригування проф. Вимера І.І.), кваліфікація: викладач баяна, диригент оркестру народних інструментів, концертний виконавець (1971-1976р.р.).

З 1976 р. працював викладачем кафедри народних інструментів Рівненського культурно – освітнього факультету Київського державного інституту культури ім. О.Є.Корнійчука, з 1978 р. – Рівненського державного інституту культури.  З 1998 р. – старший викладач Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

Підготовив значну плеяду диригентів оркестру народних інструментів, виконавців - баяністів  та музикантів – педагогів, які плідно працюють у різних навчальних закладах країни . Серед студентів: М.Васильків (старший спеціаліст культурно – організаційного відділу Хмельницького міськвиконкому), Н.Басюк (старший викладач Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка); викладачі училищ культури і мистецтв: С. Лотоцька (м.Калуш), М. Поцко (м.Ужгород), О.Прокопчук (м.Житомир), О.Давидова (м.Дніпропетровськ); директори, завідувачі відділами народних інструментів, викладачі ДМШ. Як учасник квартету баяністів викладачів кафедри (О.Степанов, Г.Турчин, М.Орчинський, В.Шиманський), брав активну участь в культурно-мистецькому житті міста і області. Квартетом баяністів було записано фондові записи концертного репертуару на Рівненському обласному радіо.

Творчий доробок Г.П.Турчина складають перекладення музичних творів для квартету баяністів, 10 сольних афішних концертів – звітів студентів класу, упорядкування репертуарних збірок, програми навчальних дисциплін, тези наукових доповідей, методичні рекомендації, розробки, статті в галузі інструментознавства, диригування, методики роботи з оркестром, які спрямовані на вдосконалення професійної підготовки студентів.

Автор та співавтор навчально-методичних посібників: “Читання оркестрових партитур“, “Хрестоматія з диригування”, “Українське народне інструментознавство”, ряду інструментувань музичних творів для оркестру народних інструментів, окремі з яких опубліковані у республіканському видавництві “Музична Україна”.

Викладає навчальні курси: “Спеціальний інструмент (баян, акордеон)”, “Диригування”, “Інструментознавство”, “Методика роботи з оркестром”, “Диригентсько-виконавський аналіз ”, “Читання оркестрових партитур”.

Відзначений дипломом Лауреата вузівської премії ім. М.Смотрицького (1994), багатьма подяками, грамотами деканату факультету музичного мистецтва і ректорату РДІК та РДГУ.

Фіськов Геннадій Миколайович (25.02.1977  р., смт. Мізоч Здолбунівського р-ну Рівненської обл.) – заслужений діяч мистецтв України, викладач, диригент.

Навчався у  Рівненському музичному училищі по класу акордеона та диригування Г.Глотка (1992-1996р.р.); Львівській державній музичній академії ім. М.В.Лисенка  на кафедрі  оперно-симфонічного диригування у класі ст.викл. Дашака Б. (1997-2002р.р.).

З 2002 р. – викладач кафедри народних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

З 2014 року - старший викладач кафедри народних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету.

Засновник та диригент симфонічного оркестру «BREVIS».

Турко (Яницька) Наталія Євгеніївна (28.10.1961р., с. Топча Корецького р-ну Рівненської обл.) – доцент, викладач по класу бандури, виконавець, диригент.

Навчалася у Корецькій  ДМШ по класу бандури Кондіровського Й.С. (1971-1976р.р.); Львівському музичному училищі ім. С.Людкевича (1976-1980 рр.); Львівській музичній академії імені М.Лисенка (клас проф. Посікіри Л.К.), де отримала кваліфікацію викладач, виконавець, керівник оркестру народних інструментів (1980-1985 р.р.). 

 З 1985 р. –  працювала солісткою  Рівненської обласної філармонії; з 1997 р. – по сумісництву викладач по класу бандури кафедри народних інструментів Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. Наталія Євгенівна є автором навчального посібника “Пісні сучасних українських композиторів у перекладі для бандури”; керівник народного тріо бандуристок “Любисток” Рівненського МБК.

 

Back to top