Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Сертифікат

JPG

01

Освіта/Педагогіка

012

Дошкільна освіта

Серія НД

№1889735

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

013

Початкова освіта

Серія НД

№1889736

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

Серія УД

№18017880

від 09.08.2023 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01 Освіта/Педагогіка 014  Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) Серія УД

№18017881

від 09.08.2023 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.
01 Освіта/Педагогіка 014  Середня освіта (Французька мова та зарубіжна література)

Серія УД

№18017882

від 09.08.2023 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.
01 Освіта/Педагогіка 014  Середня освіта (Російська мова та зарубіжна література)

Серія УД

№18017883

від 09.08.2023 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.
01 Освіта/Педагогіка 014  Середня освіта (Фізика та астрономія)

Серія УД

№18017884

від 09.08.2023 р.

Термін дії:

до 01.07.2029 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Історія)

Серія УД

№18010776

від 16.07.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2029 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Математика)

Серія НД

№1889764

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Географія)

Серія УД

№18010775

від 16.07.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Фізика)

Серія УД

№18010779

від 16.07.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2029 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Серія НД

№1889737

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Фізична культура)

Серія УД

№18006510

від 11.07.2018 р.

Термін дії:

до 01.07.2028 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Інформатика)

Серія НД

№1889768

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2027 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Біологія)

Серія УД

№18010773

від 16.07.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

Серія УД

№18010774

від 16.07.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Українська мова і література)

Серія НД

№1889751

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Мова і література (англійська))

Серія УД

№18011691

від 12.08.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Англійська мова і література)

Серія НД

№1889752

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Мова і література (німецька))

Серія УД

№18011692

від 12.08.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Німецька мова і література)

Серія НД

№1889753

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Мова і література (французька))

Серія УД

№18011693

від 12.08.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Французька мова і література)

Серія НД

№1889754

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Мова і література (російська))

Серія УД

№18011694

від 12.08.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Російська мова і література)

Серія НД

№1889755

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта (Цифрові технології)

Серія УД

№18016749

від 10.03.2023 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

 

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта (Туристичне обслуговування)

Серія УД

№18010768

від 16.07.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Серія УД

№18010770

від 16.07.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

01

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта (Охорона праці)

Серія УД

№18010769

від 16.07.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

01

Освіта/Педагогіка

016

Спеціальна освіта (Логопедія)

Серія НД

№1889738

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2021 р.

01

Освіта/Педагогіка

017

Фізична культура і спорт

Серія УД

№18009539

від 01.08.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2028 р.

02

Культура і мистецтво

023

Образотворче мистецтво,

декоративне мистецтво, реставрація

Серія НД

№1889748

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

02

Культура і мистецтво

024

Хореографія

Серія НД

№1889745

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

02

Культура і мистецтво

025

Музичне мистецтво

Серія НД

№1889747

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

02

Культура і мистецтво

026

Сценічне мистецтво

Серія НД

№1889744

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

02

Культура і мистецтво

027

Музеєзнавство, пам'яткознавство

Серія НД

№1889796

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2022 р.

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Серія НД

№1889743

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

Серія УД

№13006202

від 22.05.2018 р.

Термін дії:

до 01.07.2028 р.

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

Серія УД

№18009538

від 01.08.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2029 р.

03

Гуманітарні науки

034

Культурологія

Серія НД

№1889742

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

Серія НД

№1889756

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

05

Соціальні та

поведінкові науки

051

Економіка

Серія УД

№18010777

від 16.07.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2029 р.

05

Соціальні та

поведінкові науки

052

Політологія

Серія УД

№13006201

від 22.05.2018 р.

Термін дії:

до 01.07.2028 р.

05

Соціальні та

поведінкові науки

053

Психологія

Серія НД

№1889757

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

Серія УД

№18010772

від 16.07.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

07

Управління та

адміністрування

073

Менеджмент

Серія НД

№1889760

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

07

Управління та

адміністрування

074

Публічне управління та адміністрування

Серія НД

№1893778

від 23.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

09

 Біологія  091

Біологія та біохімія

Серія УД

№18016963

від 03.07.2023 р.

Термін дії:

до 01.07.2029 р.

 

09

Біологія

091

Біологія

Серія УД

№18010778

від 16.07.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2029 р.

10

Природничі науки

101

Екологія

Серія НД

№1889763

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

10

Природничі науки

104

Фізика та астрономія

Серія УД

№18009537

від 01.08.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2029 р.

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

Серія НД

№1889767

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2027 р.

12

Інформаційні технології

122

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Серія УД №18008941

від 24.06.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2027 р.

12

Інформаційні технології

122

Комп'ютерні науки

Серія НД

№1889769

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2027 р.

22

Охорона здоров'я

227

Фізична терапія, ерготерапія

Серія НД

№1889741

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2021 р.

22

Охорона здоров'я

227

Фізична реабілітація

Серія УД

№18008940

від 24.06.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2021 р.

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Серія УД

№18010771

від 16.07.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Серія НД

№1889761

від 09.10.2017 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

Back to top