Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Сертифікат

JPG

01

Освіта/Педагогіка

012

Дошкільна освіта

Сертифікат за ОПП «Дошкільна освіта»

Серія УД

№18006859

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

01

Освіта/Педагогіка

013

Початкова освіта

Сертифікат за ОПП «Початкова освіта»

Серія УД

№18006860

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Історія)

Сертифікат за ОПП «Середня освіта (Історія)»

Серія УД

№18006862

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Фізика)

Сертифікат за ОПП «Середня освіта (Фізика)»

Серія УД

№18006863

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Фізична культура)

Сертифікат за ОПП «Середня освіта (Фізична культура)»

Серія УД

№18006865

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Музичне мистецтво)

Сертифікат за ОПП «Середня освіта (Музичне мистецтво)»

Серія УД

№18006864

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Інформатика)

Сертифікат за ОПП «Середня освіта (Інформатика)»

Серія УД

№18001455

від 27.02.2018 р.

Термін дії:

до 01.07.2023 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Біологія)

Сертифікат за ОПП «Середня освіта (Біологія)»

Серія УД

№18006861

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Сертифікат за ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

№ 986

від 18.12.2020 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Географія)

Сертифікат за ОПП «Середня освіта (Географія)»
№ 1154
від 29.01.2021 р.
Термін дії:
до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

016

Спеціальна освіта

Сертифікат за ОПП «Спеціальна освіта. Логопедія»

№ 934

від 18.12.2020 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

01

Освіта/Педагогіка

017

 Фізична культура і спорт  

Сертифікат за ОПП «Фізична культура і спорт»

№ 905

від 18.12.2020 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

02

Культура і мистецтво

023

Образотворче мистецтво,

декоративне мистецтво, реставрація

Сертифікат за ОПП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Серія УД

№18006866

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

02

Культура і мистецтво

025

Музичне мистецтво

Сертифікат за ОПП «Музичне мистецтво»

Серія УД

№18006867

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

02

Культура і мистецтво

026

Сценічне мистецтво

Сертифікат за ОПП «Сценічне мистецтво»

Серія УД

№18006868

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

02

Культура і мистецтво

027

Музеєзнавство, пам'яткознавство

Сертифікат за ОПП «Музеєзнавство, пам’яткознавство»

Серія УД

№18006869

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сертифікат за ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність»

Серія УД

№18006870

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

Сертифікат за ОПП «Історія та археологія»

Серія УД

№18006871

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

05

Соціальні та

поведінкові науки

051

Економіка

Сертифікат за ОПП «Економічна кібернетика»

Серія УД

№18006872

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

05

Соціальні та

поведінкові науки

052

Політологія

Сертифікат за ОПП «Політологія»

Серія УД

№18006873

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

05

Соціальні та

поведінкові науки

053

Психологія

Сертифікат за ОПП «Психологія»

Серія УД

№18006874

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

09

Біологія

091

Біологія

Сертифікат за ОПП «Біологія»

Серія УД

№18006875

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

10

Природничі науки

101

Екологія

Сертифікат за ОПП «Радіоекологія»

Серія УД

№18006876

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

10

Природничі науки

104

Фізика та астрономія

Сертифікат за ОПП «Фізика та астрономія»

Серія УД

№18006877

від 08.01.2019 р.

Термін дії:

до 01.07.2024 р.

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика

Сертифікат за ОПП

«Прикладна математика»

Серія УД

№18001456

від 27.02.2018 р.

Термін дії:

до 01.07.2023 р.

12

Інформаційні технології

122

Комп'ютерні науки

Сертифікат за ОПП

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Серія УД

№18001457

від 27.02.2018 р.

Термін дії:

до 01.07.2023 р.

Back to top