Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Сертифікат

JPG

01   Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Музичне мистецтво)

Сертифікат за ОПП «Середня освіта (Музичне мистецтво)»

№355

від 16.06.2020 р.

Термін дії:

до 16.06.2025 р.

Back to top