Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Сертифікат

JPG

01   Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта (Музичне мистецтво)

Сертифікат за ОПП «Середня освіта (Музичне мистецтво)»

№355

від 16.06.2020 р.

Термін дії:

до 16.06.2025 р.

 02 Культура і мистецтво

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

Сертифікат за ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності»

№ 1699

від 11.06.2021 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

 
 29  Міжнародні відносини  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Сертифікат за ОПП «Суспільні комунікації»

№ 1705

від 11.06.2021 р.

Термін дії:

до 01.07.2026 р.

 

Back to top