Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Сертифікат

JPG

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

Сертифікат за ОНП «Освітні, педагогічні науки»

№ 2580 від 17.12.2021 р.

Термін дії:
до 01.07.2027 р.

Back to top