Юридичний відділ є структурним підрозділом Рівненського державного гуманітарного університету, який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний ректору університету.

Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, актами Президента України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями ректора.

Основні функції  відділу:

  • Забезпечує правильне застосування у РДГУ нормативно-правових актів законодавства та інших документів, подає ректору пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю університету;
  • Організовує роботу, пов'язану з укладенням різного виду договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів);
  • Організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів, представляє інтереси РДГУ у судах;
  • Здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого у РДГУ порядку пред’явлення і розгляду претензій;
  • Сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документів правоохоронних і контролюючих органів;
  • Сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу РДГУ під час вирішення виробничих та соціальних питань.

Наконечна Катерина Сергіївна – провідний юрисконсульт.
Ціпан Алла Михайлівна – юрисконсульт.

м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, 3 поверх каб. 36
т. 63-45-18

Шмалюх Олена Володимирівна – діловод з працевлаштування.
Андрощук Наталія Геннадіївна – старший інспектор.

м. Рівне, вул. С.Бандери, 12, 3 поверх каб. 37
т. 63-45-64

 

Back to top