Мета діяльності Центру  якості  освіти –координація роботи внутрішньої системи забезпечення якості освіти, планування, організація та науково-методичне супроводження освітнього процесу, оцінювання й атестації здобувачів вищої освіти, формування культури якості.

Головна відповідальність Центру якості освіти полягає у забезпеченні адміністративного керівництва та підтримки забезпечення якості на всіх рівнях університету.

Функції Центру якості освіти:

 • формування стратегії, політики, процедур та практик для академічного забезпечення якості;
 • впровадження стратегічних розробок, пов’язаних з якістю, в рамках процедур забезпечення якості, а також їх удосконалення відповідно до стратегії розвитку закладу вищої освіти;
 • сприяння формуванню академічної культури якості в університеті;
 • розробка політики та процедур, пов’язаних з розробкою, моніторингом та періодичним переглядом освітніх програм, а також супровідних цим процесам документів (шаблонів, методичних рекомендацій, тощо);
 • впровадження принципів щодо забезпечення якості роботи професорсько- викладацького складу;
 • розробка плану заходів з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на навчальний рік;
 • розробка форм анкет (опитувань тощо) та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень;
 • організація опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) здобувачів вищої освіти та викладачів з питань якості організації освітнього процесу;
 • організація опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) випускників університету, представників ринку праці – з питань якості освітніх програм та підготовленості випускників до професійної діяльності;
 • формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Працівники Центру якості освіти

 • Вершинська Олена Богданівна – методист вищої категорії ;
 • Огородник Світлана Іванівна - методист вищої категорії ;
 • Ленартович Катерина Миколаївна – методист І категорії ;

Контакти:

 • Телефон: 0362-63-33-58
 • Електронна адреса: monitorung_rshu@ukr.net
 • Поштова адреса: 33028, м. Рівне, вул. C.Бандери, 12  каб. 40

АНКЕТИBack to top