Положення про науково-технічну раду Рівненського державного гуманітарного університету

Персональний склад науково-технічної ради РДГУ

 1. Дейнега О.В. – доктор економічних наук, професор, голова ради
 2. Сяський А.О. – доктор технічних наук, професор, заступник голови ради
 3. Кирильчук О.М. – кандидат філологічних наук, доцент, вчений секретар
 4. Батишкіна Ю.В. – кандидат технічних наук, доцент, член ради
 5. Виткалов В.Г. – кандидат педагогічних наук, професор, член ради
 6. Гон М.М. – доктор політичних наук, професор, член ради
 7. Грипич С.Н. – доцент, директор наукової бібліотеки, член ради
 8. Деменчук О.В. – доктор філологічних наук, професор, член ради
 9. Камінська О.В. – доктор психологічних наук, доцент, член ради
 10. Кириленко О.М. – доктор соціологічних наук, професор, член ради
 11. Кіндрат В.К. –  кандидат педагогічних наук, доцент, член ради
 12. Колупаєв Б.С. – доктор хімічних наук, професор, член ради
 13. Лико Д.В. – доктор сільськогосподарських наук, професор, член ради
 14. Лісова С.В. – доктор педагогічних наук, професор, член ради
 15. Михальчук Н.О. – доктор психологічних наук, професор, член ради
 16. Павелків Р.В. – доктор психологічних наук, професор, член ради
 17. Панюк Т.П. – кандидат економічних наук, доцент, член ради
 18. Панчук І.І. – доктор філософських наук, професор, член ради
 19. Пелех Ю.В. – доктор педагогічних наук, професор, член ради
 20. Петренко О.Б. – доктор педагогічних наук, професор, член ради
 21. Петрівський Я.Б. – доктор технічних наук, професор, член ради
 22. Рибак Г.М. – студентка, заступник голови Наукового товариства здобувачів вищої освіти і молодих учених, член ради
 23. Сверлюк Я.В. – доктор педагогічних наук, професор, член ради
 24. Совтис Н.М. – доктор філологічних наук, професор, член ради
 25. Тимощук О. С.– кандидат педагогічних наук, доцент, голова Наукового товариства здобувачів вищої освіти і молодих учених
 26. Шеретюк Р.М. – доктор історичних наук, професор, член ради.

Back to top