В університеті на громадських засадах налагоджено діяльність наукових підрозділів:

 • Регіональний комплексний науково-методичний центр інноваційних технологій
  Директор центру – д-р. пед. наук, проф. О.Б. Петренко.
 • Центр професійного розвитку педагога
 • Керівник центру – канд.пед.наук, доц. О.М. Третяк.
 • Центр Європейської педагогічної освіти
  Науковий керівник – канд.пед.наук, проф. Т.Є. Колупаєва.
 • Центр гуманітарних досліджень
  Науковий керівник – канд.філол.наук, доц. Н.В. Шульжук.
 • Центр соціальних досліджень
  Керівник центру – д-р. соціол. наук, проф. О. М. Кириленко.
 • Лабораторія консалтингу дошкільної освіти
  Науковий керівник – д-р. пед. наук, проф. І.М. Дичківська.
 • Науково-дослідна лабораторія кафедри інформатики та прикладної математики «Математичне моделювання нелінійних збурень процесів та систем»
  Науковий керівник – канд. фіз.-мат. наук, доц. І. П. Мороз.
 • Неографічна лабораторія кафедри української мови імені проф. К. Ф. Шульжука «NEOLEX-Рівне»
  Науковий керівник – д-р. філол. наук, проф. Г.М. Вокальчук.
 • Науково-методичний інноваційний центр підвищення якості професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців
  Науковий керівник – д-р. пед. наук, проф. С. В. Лісова.
 • Центр міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії, культури
  Науковий керівник – д-р. філос. наук, проф. І.І. Панчук.
 • Наукова бібліотека
  Директор – С. Н. Грипич. 

ПЛАН РОБОТИ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ РДГУ НА 2023 РІК

План роботи лабораторія дошкільної освіти кафедри дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти імені проф. Т.І. Поніманської

План роботи науково-дослідної лабораторії Математичне моделювання нелінійних збурень процесів та систем

План роботи регіонального комплексного науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього процесу РДГУ

План роботи центру професійного розвитку педагога кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти РДГУ

План роботи неографічної лабораторії "NEOLEX-Рівне" Рівненського державного гуманітарного університету на 2019-2020 н.р.

Центр соціально-політичних досліджень

Back to top