Збірник наукових праць здобувачів вищої освіти - Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (12 травня 2021 року). Рівне: РДГУ, 2021 р. 200 с.

ПРОГРАМА Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА В ДІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ» 12 травня 2021 року

Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців, 25 жовтня 2021 р.: [тези доп.]. – Рівне: РДГУ, 2021. – 258 с.

Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції "СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ" Рівне -2021

Тези ІІІ Всеукраїнської наково-практичної конференції
УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МИСТЕЦЬКІ ПРОСТОРИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА Рівне – 2019.

МАТЕРІАЛИ ХІV Міжнародної науково- практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців «НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ» - 2021

МАТЕРІАЛИ ХІIІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ "НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ" - 2020

ПРОГРАМА ХІIІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ" НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ" - 2020

МАТЕРІАЛИ ХІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ"НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ" - 2019

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ. 2021р.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ. 2020р.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ. 2019р.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ. 2018р.

Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям культурологія
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 25
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 23
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 21. том.2
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 20. том.2
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 19. том.2
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 18
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 17
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 16
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 15

Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. Напрям мистецтвознавство
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 24
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 22
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 21
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 18
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 17
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 16
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 15

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 14
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 13

Актуальні питання культурології
Актуальні питання культурології. Вип. 5
Актуальні питання культурології. Вип. 6 у 2-х тт.
Актуальні питання культурології. Вип. 8

Актуальні питання культурології. Вип. 9
Актуальні питання культурології. Вип. 10 том 1
Актуальні питання культурології. Вип. 10 том 2
Актуальні питання культурології. Вип. 11
Актуальні питання культурології. Вип. 15
Актуальні питання культурології. Вип. 16
Актуальні питання культурології. Вип. 17

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ. 2018р.
МАТЕРІАЛИ ХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
"НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ"
ЧАСТИНА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ НАПРЯМ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 2017
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 2020
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 2022
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ (ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ)
МАТЕРІАЛИ X МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ "НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ"
ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ СЕМАНТИКИ (2019)

Back to top