Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг
Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 лютого 2024 року

Сучасні проблеми германського та романського мовознавства.

ПРОГРАМА ДЕВ’ЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (Рівне, 15 лютого 2024 р.)

II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Освітні та наукові інновації у сфері біології і збереження здоров’я людини" (збірник)

ПРОГРАМА II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (14 грудня 2023 р.)

 

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції

ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2023 р, м. Рівне)

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: РОЛЬ АКАДЕМІЧНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ СПІЛЬНОТ
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ У РАМКАХ ПРОЄКТУ

ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції (09 листопада 2023 р.)

Сучасні проблеми германського та романського мовознавства.
Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

ПРОГРАМА ВОСЬМОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (Рівне, 15 лютого 2023 р.)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
Збірник наукових праць

ПРОГРАММА ХІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (24 листопада 2022 року)

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців "СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ"

ПРОГРАМА ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців (17 листопада 2022 року)

ПРОГРАМА Другої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА У ШКІЛЬНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, ПЕРСПЕКТИВИ (24 жовтня 2023 року, РДГУ, м. Рівне)

Професійний розвиток педагога : збірник матеріалів Всеукраїнської
науково-практичної конференції, м. Рівне, 28 квітня 2022 р.

ПРОГРАМА Всеукраїнської науково-практичної конференції

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДУХОВОЇ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖЖЯ. 2022р.:
ПРОГРАМА XIV Міжнародної науково-практичної конференції

Сучасні проблеми германського та романського мовознавства. (15.02.2022р.)

ПРОГРАМА СЬОМОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Психологія життєвого простору сучасної молоді:
збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2021 р).
Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів:
Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих науковців, 25 жовтня 2021 р.: [тези доп.]
Сталий розвиток суспільства: концептуальні та практичні аспекти:
Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. Рівненський державний гуманітарний університет спільно з Рівненською обласною радою. 11 червня 2021 року
Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг
Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 лютого 2022 року
Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг:
ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 20–21 лютого 2020 р.
Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг:
Міжнародна науково-практична конференція, 15-16 грудня 2017 р. : [тези доп.].
Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика.
Тези III Всеукраїнської науково-практичної конференції 2019.

Проблеми лінгвістичної семантики:
IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (21 листопада 2019 року)

Back to top