ІННОВАЦІЇ У МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ ТА МИСТЕЦТВІ

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА В ДІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (18 травня 2022 року)

«НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО ОЧИМА МОЛОДИХ» 
МАТЕРІАЛИ ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, 2022 р.

«ПРІОРИТЕТИ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ» 

Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти:
Матеріали ІІІ Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І. Поніманської, 2021 р.

Нова українська школа в дії: актуальні проблеми методик навчання та стратегії розвитку:
Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (12 травня 2021 р.)

Наука, освіта, суспільство очима молодих:
Матеріали XІV Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців, 2021
  Наука, освіта, суспільство очима молодих:
Матеріали XІІІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців, 2020
  Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти:
Матеріали ІІІ Міжнародних педагогічних читань пам’яті професора Т.І. Поніманської, 2020р.
Наука, освіта, суспільство очима молодих:
Матеріали XІІІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців, 2019
  Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти:
Матеріали ІІ Міжнародних читань пам'яті професора Т. І. Поніманської, 2019
  Наука, освіта, суспільство очима молодих:
Матеріали XІІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців, 2018
  Наука, освіта, суспільство очима молодих:
Матеріали XІІ Міжнародної науково–практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців, 2017
Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність:
Збірник наукових праць, 2017

Back to top