Інформація про прийняття до розгляду дисертації

Ричко Вікторії Юріївни

Спеціалізованою вченою радою ДФ 47.053.005 Рівненського державного гуманітарного університету 29 вересня 2020 року прийнято до розгляду дисертацію  Ричко Вікторії Юріївни на тему «Почаївська лавра: її історична роль та етнічна ідентифікація у сучасному українському суспільстві» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 031 Релігієзнавство.

Захист відбудеться 06 листопада 2020 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 47.053.005 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне,  вул. Пластова 31, корпус 5,  аудиторія № 412.

Back to top