Інформація про прийняття до розгляду дисертації

Таргоній Іванни Василівни

Спеціалізованою вченою радою ДФ 47.053.007 Рівненського державного гуманітарного університету 29 вересня 2020 року прийнято до розгляду дисертацію  Таргоній Іванни Василівни на тему «Формування толерантності студентів педагогічних коледжів у позааудиторній діяльності» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Захист відбудеться 06 листопада 2020 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 47.053.005 у Рівненському державному гуманітарному університеті за адресою: 33000, м. Рівне,  вул. Пластова 31, корпус 5,  аудиторія № 412.  

Back to top