Графік позааудиторного навчання та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти на період карантину:

Графік проведення індивідуальних консультацій професорсько-викладацького складу на період карантину:

Розклад на період карантину:

Back to top