Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2021-2022 н.р.

Назва дисципліни

Викладач

Курс

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус PDF

1

АНГЛОМОВНА ЛІТЕРАТУРНА ТРАДИЦІЯ В КОНТЕКСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Васильєв Євгеній Михайлович

2 3,4 6

2

ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР ХХ – ХХІ СТ.: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ
Васильєв Євгеній Михайлович 2 3 4

3

Еволюція зарубіжного роману в літературі 20 століття Нестерук Сніжана Миколаївна   4 5

4

ЗАРУБІЖНА ДРАМА ХХ – ХХІ СТ.: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Васильєв Євгеній Михайлович 2 (магістратура) 3 4

5

КЛАСИЧНА АНГЛОМОВНА ЛІТЕРАТУРА

Васильєв Євгеній Михайлович

2 3,4 6

6

Класична література Франції Залевська Оксана Анатоліївна   3,4 6

7

Лінгвістичний аналіз тексту Самборська Ірина Миколаївна   10 4

8

Література Франції Залевська Оксана Анатоліївна   4,5 6

9

ЛІТЕРАТУРНА ГЕНОЛОГІЯ Оздемір Оксана Василівна   3 3

10

МОДЕРНІЗМ І ПОСТМОДЕРНІЗМ У ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ Васильєв Євгеній Михайлович 3 5 4

11

Порівняльна типологія російської та української мов Самборська Ірина Миколаївна   11 3

12

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ЗАРУБІЖНИЙ РОМАН Васильєв Євгеній Михайлович 2 (магістратура) 3 4

13

Реалізм як художня система Залевська Оксана Анатоліївна   4 4

14

Сучасна література зарубіжних країн Нестерук Сніжана Миколаївна   11 4

15

СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США Васильєв Євгеній Михайлович 2 3,4 6

16

Сучасний літературний процес Франції Залевська Оксана Анатоліївна   3,4 6

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» на 2020-2021 н.р.

Назва дисципліни

Викладач

Курс

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус PDF

1

ЛІТЕРАТУРА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США

Васильєв Євгеній Михайлович

2

3, 4

6

2

ЛІТЕРАТУРА КРАЇНИ ОСНОВНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА) Васильєв Євгеній Михайлович 2 3, 4 6

3

Література країни основної мови (французька) Залевська Оксана Анатоліївна   3, 4 6

4

Література Франції Залевська Оксана Анатоліївна   3, 4 6

5

Проблематика і поетика європейського роману 19 ст.

Нестерук Сніжана Миколаївна

  4 4

6

ПСИХОЛІНГВІСТИКА Воробйова Людмила Михайлівна магістратура 10 3

7

Реалізм як художня система Залевська Оксана Анатоліївна   4 4

 

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Музичний фольклор»

2021 – 2022 навчальний рік  3 р.10 м. (3 курс)

З/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-ть кредитів

Анотація в PDF

1.       

Основи науково-дослідної роботи

Ярмола В.С.

6

4

Основи науково-дослідної роботи

2.       

Комп'ютерна етномузикологія

Ярмола В.С.

5

4

Комп'ютерна етномузикологія

3.       

Організація роботи дитячого ансамблю

Цапун Р.В.

5

4

Організація роботи дитячого ансамблю

4.       

Джерелознавство

Столярчук Б.Й.

5

4

Джерелознавство

5.       

Диригування

Дзвінка Р.І.

5,6

5

Диригування

6.       

Читання партитур

Столярчук Б.Й.

5,6

5

Читання партитур

7.       

Виконавський фольклоризм

Дзвінка Р.І.

5,6

5

Виконавський фольклоризм

8.       

Етносольфеджіо

Столярчук Б.Й.

6

2

Етносольфеджіо

9.       

Етноінстументознавство

Столярчук Б.Й.

6

2

Етноінстументознавство

10.   

Етноорганологія

Столярчук Б.Й.

6

2

Етноорганологія

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Музичний фольклор»

2021 – 2022 навчальний рік  3 р.10 м. (4 курс)

З/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-ть кредитів

Анотація в PDF

1.       

Музична педагогіка, основи науково-дослідної роботи

Ярмола В.С.

7

2,0

Музична педагогіка, основи науково-дослідної роботи

2.       

Аранжування

Столярчук Б.Й.

7,8

3,0

Аранжування

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Музичний фольклор»

2021 – 2022 навчальний рік  1 р.10 м. (2 курс)

З/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-ть кредитів

Анотація в PDF

1.       

Основи науково-дослідної роботи

Ярмола В.С.

4

3

Основи науково-дослідної роботи

2.       

Фольклорний ансамбль (вок.)

Цапун Р.В.

3,4

3

Фольклорний ансамбль (вок.)

3.       

Фольклорний ансамбль (інстр.)

Столярчук Б.Й.

3,4

3

Фольклорний ансамбль (інстр.)

4.       

Народний хор

Цапун Р.В.

3,4

3

Народний хор

5.       

Додатковий інструмент

Дзвінка Р.І.

3,4

3

Додатковий інструмент

6.       

Сучасне виконавство

Дзвінка Р.І.

3,4

3

Сучасне виконавство

7.       

Диригування

Дзвінка Р.І.

3,4

3

Диригування

8.       

Читання партитур

Столярчук Б.Й.

3,4

3

Читання партитур

9.       

Виконавський фольклоризм

Дзвінка Р.І.

3,4

3

Виконавський фольклоризм

10.   

Аранжування

Столярчук Б.Й.

3

3

Аранжування

11.   

Інструментування

Столярчук Б.Й.

3

3

Інструментуван-ня

12.   

Режисура народних обрядодійств

Дзвінка Р.І.

3

3

Режисура народних обрядодійств

13.   

Етносольфеджіо

Столярчук Б.Й.

3

3

Етносольфеджіо

14.   

Етноінстументознавство

Столярчук Б.Й.

3

3

Етноінстументознавство

15.   

Етноорганологія

Столярчук Б.Й.

3

3

Етноорганологія

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «Магістр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Музичний фольклор»

2021 – 2022 навчальний рік    1 р. 4 м. (2 курс)

З/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-ть кредитів

Анотація в PDF

1.       

Фольклорно-ансамблеве виконавство

Столярчук Б.Й.

3

6,0

Фольклорно-ансамблеве виконавство

2.       

Музично-фольклористичні дослідження

Дзвінка Р.І.

3

3,0

Музично-фольклористичні дослідження

3.       

Методика роботи з фольклорним ансамблем

Цапун Р.В.

3

3,0

Методика роботи з фольклорним ансамблем

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «народні інструменти»

на  2020-2021 н.р., 1 р.10 м. (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабуc в PDF

1

Обробка народної музики

Горіна Л.І.

2 сем.

3

Анотація в PDF

2

Історія інструментального виконавства

Мельничук С.Ф.

2 сем.

3

Анотація в PDF

3

Вокал

Турко Н.Є.

2 сем.

3

Анотація в PDF

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «народні інструменти»

на  2020-2021 н.р.,1 р. 10 м.  (2 курс) 

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабуc в PDF

1

Вивчення оркестрових інструментів

Мельничук С.Ф.

3-4 сем.

3,5

Анотація в PDF

2

Специфіка роботи з дитячим народним оркестром

Трофимчук О.І.

3-4 сем.

3,5

Анотація в PDF

3

Методика роботи з творчим колективом

Мельничук С.Ф.

3-4 сем.

3,5

Анотація в PDF

4

Читання оркестрових партитур

Турчин Г.П.

4 сем.

2

Анотація в PDF

5

Оркестрова література

Трофимчук О.І.

4 сем.

2

Анотація в PDF

6

Диригентсько-виконавський аналіз

Турчин Г.П.

4 сем.

2

Анотація в PDF

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «народні інструменти»

на  2020-2021 н.р.,3 р. 10 м.  (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабуc в PDF

1

Інструментознавство

Турчин Г.П.

4 сем.

3,5

Анотація в PDF

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «магістр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «народні інструменти»

на  2020-2021 н.р.,1 р. 4 м.  (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабуc в PDF

1

Оркестрово-ансамблеве виконавство

Трофимчук О.І.

2 сем.

1

Анотація в PDF

2

Диригентсько-виконавський аналіз

Турчин Г.П.

2 сем.

3

Анотація в PDF

для здобувачів вищої  освіти  освітнього ступеня «магістр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «народні інструменти»

на  2020-2021 н.р.,1 р. 4 м.  (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабуc в PDF

1

Спецінструмент

Горіна Л.І.,

Турчин Г.П.,

Димченко С.С.,

Трофимчук О.І.

3 сем.

2

Анотація в PDF

2

Диригування

Мельничук С.Ф.,

Фіськов Г.М.,

Димченко С.С.

3 сем.

2

Анотація в PDF

3

Оркестрово-ансамблевий клас

Трофимчук О.І.

3 сем.

5

Анотація в PDF

4

Диригентсько-виконавський аналіз

Турчин Г.П.

3 сем.

3

Анотація в PDF

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «народні інструменти»

на 2021-2022 н.р., 1 р.10 м. (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабуc в PDF

1

Обробка народної музики

Горіна Л.І.

2 сем.

3

Анотація в PDF

2

Історія інструментального виконавства

Мельничук С.Ф.

2 сем.

3

Анотація в PDF

3

Вокал

 

Турко Н.Є.

2 сем.

3

Анотація в PDF

для здобувачів вищої  освіти  освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «народні інструменти»

на 2021-2022 н.р., 1 р. 10 м.  (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабуc в PDF

1

Оркестр, ансамбль

Трофимчук О.І.,

Горіна Л.І.

3-4 сем.

9

Анотація в PDF

2

Диригентсько-оркестрова практика

Мельничук С.Ф.

3-4 сем.

9

Анотація в PDF

3

Диригентсько-виконавський аналіз

Турчин Г.П.

3-4 сем.

9

Анотація в PDF

4

Вивчення оркестрових інструментів

Мельничук С.Ф.

3-4 сем.

3

Анотація в PDF

5

Специфіка роботи з дитячим народним оркестром

Трофимчук О.І.

3-4 сем.

3

Анотація в PDF

6

Методика роботи з творчим колективом

Мельничук С.Ф.

3-4 сем.

3

Анотація в PDF

7

Читання оркестрових партитур

Турчин Г.П.

3 сем.

3

Анотація в PDF

8

Комп’ютерне аранжування

Трофимчук О.І.

3 сем.

3

Анотація в PDF

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «народні інструменти»

на 2021-2022 н.р., 3 р. 10 м.  (3 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабуc в PDF

1

Вивчення оркестрових інструментів

Мельничук С.Ф.

5-6 сем.

2,5

Анотація в PDF

2

Інструментування

Трофимчук О.І.

5-6 сем.

3,5

Анотація в PDF

3

Обробка народної музики

Горіна Л.І.

5-6 сем.

3

Анотація в PDF

4

Вокал

Турко Н.Є.

5-6 сем.

3

Анотація в PDF

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «магістр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «народні інструменти»

на 2021-2022 н.р., 1 р. 4 м.  (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабуc в PDF

1

Оркестрово-ансамблеве виконавство

Трофимчук О.І.

2 сем.

1

Анотація в PDF

2

Диригентсько-виконавський аналіз

Турчин Г.П.

2 сем.

3

Анотація в PDF

 для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «магістр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «народні інструменти»

на 2021-2022 н.р., 1 р. 4 м.  (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабуc в PDF

1

Оркестрово-ансамблеве виконавство

Трофимчук О.І.

3 сем.

7

Анотація в PDF

2

Інструментування

 

Трофимчук О.І.

3 сем.

3

Анотація в PDF

для здобувачів вищої  освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Оркестрові духові та ударні інструменти»

2021 – 2022 навчальний рік  3 р.10 м. (3 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Історія духового інструментального виконавства

 

проф. Цюлюпа С.Д.

5

3

Історія духового інструментального виконавства

 

2

Історія духового оркестрового виконавства

доц. Терлецький М.

5

3

Історія духового оркестрового виконавства

3

Історія ансамблевого духового виконавства

доц. Гайдабура О.Д.

5

3

Історія ансамблевого духового виконавства

4

Інструментознавство та вивчення оркестрових інструментів

доц. Палаженко О.П

ст.в. Димченко С.С.

 

5-6

11,5

Інструментознавство та вивчення оркестрових інструментів

 

5

Комп'ютерне аранжування

доц. Сіончук

5-6

11,5

комп'ютерне аранжування

6

Оркестрова література

доц. Гайдабура О.Д.

5-6

11,5

Оркестрова література

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Оркестрові духові та ударні інструменти»

2021 – 2022 навчальний рік 4 р.н. (4 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Інструментознавство та вивчення оркестрових інструментів

доц. Палаженко О.П.

ст.в. Димченко С.С.

7-8

8,5

Інструментознавство та вивчення оркестрових інструментів

2

Інструментування та комп'ютерне аранжування

доц. Терлецький М.М.

доц. Сіончук

7-8

9,5

Інструментування та комп'ютерне аранжування

для здобувачів вищої  освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Оркестрові духові та ударні інструменти»

2021 – 2022 навчальний рік  1р.10 м.р.н. (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Методологія підготовки і проведення конкурсів і фестивалів

проф. Цюлюпа С.Д.

2

3

Методологія підготовки і проведення конкурсів і фестивалів

2

Історія інструментального виконавства

проф. ЦюлюпаС.Д.

2

3

Історія інструментального виконавства

3

Оркестрова література

доц. Гайдабура О.Д.

2

3

Оркестрова література

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Оркестрові духові та ударні інструменти»

2021 – 2022 навчальний рік 2 р.н. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Оркестрово-ансамблеве виконавство і диригентсько–виконавський аналіз

доц. Сіончук

ст.в. Димченко С.С.

3-4

9

Оркестрово-ансамблеве виконавство і диригентсько-виконавський аналіз

2

Диригенсько-оркестрова практика

доц. ТерлецькийМ.М.

3-4

9

Диригенсько-оркестрова практика

3

Особливості гри на нетрадиційних духових та ударних інструментах

доц.Палаженко О.П

 

3-4

9

Особливості гри на нетрадиційних духових та ударних інструментах

4

Специфіка роботи з дитячим оркестровим колективом

Сверлюк Я.В.

 3-4

3

Специфіка роботи з дитячим оркестровим колективом

5

Історія оркестрового виконавства

доц. ТерлецькийМ.М.

 3-4

3

Історія оркестрового виконавства

6

Історія ансамблевого виконавства

доц. ГайдабураО.Д.

 3-4

3

Історія ансамблевого виконавства

7

Додатковий музичний інструмент

викладачі кафедри

 3

3

Додатковий музичний інструмент

8

Вивчення оркестрових інструментів

ст.в. Димченко С.С.

 3

3

Вивчення оркестрових інструментів

9

Комп'ютерне аранжування

доц. Сіончук

3

3

Комп'ютерне аранжування

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «Магістр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Оркестрові духові та ударні інструменти»

2021 – 2022 навчальний рік  1, 4 р.н. (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Оркестрово-ансамблеве виконавство

доц. Сіончук

2

3

Оркестрово-ансамблеве виконавство

2

Методика викладання гри на кларіно

проф. ЦюлюпаС.Д.

2

3

Методика викладання гри на кларіно

3

Методика  диригентсько-оркестрового виконавства

доц. ТерлецькийМ.М.

2

3

Методика  диригентсько-оркестрового виконавства

4

Історія наукових досліджень жанру духової музики

СверлюкЯ.В.

2

3

Історія наукових досліджень жанру духової музики

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «Магістр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Оркестрові духові та ударні інструменти»

2021 – 2022 навчальний рік    1,4 р.н. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Оркестрово-ансамблеве виконавство

доц. Сіончук

3

6

Оркестрово- ансамблеве виконавство

2

Інструментування

доц. Терлецький М.М.

3

3

Інструментування

3

Методика роботи з творчим колективом

доц. Терлецький М.М.

3

3

Методика роботи з творчим колективом

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Комп’ютерно-електронна музика»

2021 – 2022 навчальний рік  3 р.10 м. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість  кредитів

Анотація в PDF

1

Основи синтезу та семплування звуків

доц. Ужинський М.Ю.

3

4

3

3

Основи синтезу та семплування звуків

 

Операційні системи та прикладні програми

доц. Галатюк Ю.М.

3

4

3

3

Операційні системи та прикладні програми

 

Основи електротехніки та акустики

доц. Максимцев Ю.Р.

3

4

3

3

Основи електротехніки та акустики

2

Електронні музичні інструменти

доц. Заходякін О.В.

3

4

4

4

Електронні музичні інструменти

 

Комп'ютерне аранжування

доц. Филипчук М.С.

3

4

4

4

Комп'ютерне аранжування

 

Основи імпровізації

доц. Заходякін О.В.

3

4

4

4

Основи імпровізації

3

Інструментознавство та читання партитур (інструментознавство)

проф. Калустьян О.В.

4

3

Інструментознавство та читання партитур (інструментознавство)

 

Організація концертно-творчої діяльності

доц. Ужинський М.Ю.

4

3

Організація концертно-творчої діяльності

 

Технології інклюзивної освіти

доц. Прокопович Т.Ю.

4

3

Технології інклюзивної освіти

4

Фактурна організація засобів музичної виразності

проф. Калустьян О.В.

3

3

Фактурна організація засобів музичної виразності

 

Технологія рекламної діяльності

проф. Калустьян О.В.

3

3

Технологія рекламної діяльності

 

Звукорежисура

доц. Ужинський М.Ю.

3

3

Звукорежисура

 2021 – 2022 навчальний рік  3 р.10 м. (3 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Загальне фортепіано 

доц. Даюк Ж.Ю.

5

6

1

1

Загальне фортепіано 

 

Додатковий інструмент

ст.викл. Ковлева М.Б.

5

6

1

1

Додатковий інструмент

 

Студійна робота з аудіо матеріалів музичних творів

доц. Ужинський М.Ю.

5

6

1

1

Студійна робота з аудіо матеріалів музичних творів

2

Інструментознавство та читання партитур (читання партитур)

проф. Калустьян О.В.

5

6

1,5

1,5

Інструментознавство та читання партитур (читання партитур)

 

Комп’ютерне аранжування

доц. Филипчук М.С.

5

6

1,5

1,5

Комп’ютерне аранжування

 

Організація концертно-творчої діяльності

доц. Ужинський М.Ю.

5

6

1,5

1,5

Організація концертно-творчої діяльності

3

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

проф. Калустьян О.В.

5

5

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

 

Історія розвитку джазу

проф. Калустьян О.В.

5

5

Історія розвитку джазу

 

Алгоритміка звукових конструкцій

проф. Калустьян О.В.

5

5

Алгоритміка звукових конструкцій

2021 – 2022 навчальний рік  4 р.н. (4 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Загальне фортепіано

доц. Даюк Ж.Ю.

7

8

1

1

Загальне фортепіано

2

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

проф. Калустьян О.В.

8

2

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

 

Звукорежисура

доц. Ужинський М.Ю.

8

2

Звукорежисура

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Комп’ютерно-електронна музика»

2021 – 2022 навчальний рік  1р.10 м.р.н. (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Інструментознавство та читання партитур (інструментознавство)

проф. Калустьян О.В.

2

5

Інструментознавство та читання партитур (інструментознавство)

 

Організація концертно-творчої діяльності

доц. Ужинський М.Ю.

2

5

Організація концертно-творчої діяльності

 

Технології інклюзивної освіти

доц. Прокопович Т.Ю.

2

5

Технології інклюзивної освіти

2

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

проф. Калустьян О.В.

2

3

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

 

Алгоритміка звукових конструкцій

проф. Калустьян О.В.

2

3

Алгоритміка звукових конструкцій

 

Історія розвитку джазу

проф. Калустьян О.В.

2

3

Історія розвитку джазу

2021 – 2022 навчальний рік  1р.10 м. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Основи синтезу та семплування звуків

доц. Ужинський М.Ю.

4

4

Основи синтезу та семплування звуків

 

Операційні системи та прикладні програми

доц. Галатюк Ю.М.

4

4

Операційні системи та прикладні програми

 

Основи електротехніки та акустики

доц. Максимцев Ю.Р.

4

4

Основи електротехніки та акустики

2

Електронні музичні інструменти

доц. Заходякін О.В.

3

3

Електронні музичні інструменти

 

Комп'ютерне аранжування

доц. Филипчук М.С.

3

3

Комп'ютерне аранжування

 

Основи імпровізації

доц. Заходякін О.В.

3

3

Основи імпровізації

3

Фактурна організація засобів музичної виразності, технологія рекламної діяльності

проф. КалустьянО.В.

3

3

Фактурна організація засобів музичної виразності, технологія рекламної діяльності

 

Звукорежисура

доц. Ужинський М.Ю.

3

3

Звукорежисура

 

Музична інформатика

ст.викл. Рокіщук І.І.

3

3

Музична інформатика

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація ««Комп’ютерно-електронна музика»

2021 – 2022 навчальний рік 1,4 р.н. (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Звукорежисура

доц. Ужинський М.Ю.

2

3

Звукорежисура

 

Сучасні виконавські школи

доц. Филипчук М.С.

2

3

Сучасні виконавські школи

 

Організація концертно-творчої діяльності

проф. Калустьян О.В.

2

3

Організація концертно-творчої діяльності

2

Алгоритміка звукових конструкцій

проф. Калустьян О.В.

2

3

Алгоритміка звукових конструкцій

 

Маркетинг музичної культури

доц. Гумінська О.І.

2

3

Маркетинг музичної культури

 

Музична естетика

доц. Прокопович Т.Ю.

2

3

Музична естетика

2021 – 2022 навчальний рік 1,4 р.н. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Звукорежисура

доц. Ужинський М.Ю.

3

5

Звукорежисура

 

Сучасні виконавські школи

доц. Филипчук М.С.

3

5

Сучасні виконавські школи

 

Організація концертно-творчої діяльності

проф. Калустьян О.В.

3

5

Організація концертно-творчої діяльності

2

Методика викладання дисциплін аудіо технологічного комплексу

доц. Ужинський М.Ю.

3

3

Методика викладання дисциплін аудіо технологічного комплексу

 

Українська музична педагогіка

доц. Якимчук С.Н.

3

3

Українська музична педагогіка

 

Методика роботи з творчим колективом

доц. Филипчук М.С.

3

3

Методика роботи з творчим колективом

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Естрадний спів»

2021 – 2022 навчальний рік  3 р.10 м. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Додатковий інструмент, читання вокально-ансамблевих партитур

ст. викл. Ковлева М.Б.,

проф. Калустьян О.В.

3

4

1,5

1,5

Додатковий інструмент, читання вокально-ансамблевих партитур

 

Вивчення дитячого репертуару

ст.викл. Прокопюк Л.В.

3

4

1,5

1,5

Вивчення дитячого репертуару

 

Комп'ютерне аранжування

доц. Филипчук М.С.

3

4

1,5

1,5

Комп'ютерне аранжування

2021 – 2022 навчальний рік  3 р.10 м. (3 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Загальне фортепіано

доц. Даюк Ж.Ю.

5

6

1,5

1,5

Загальне фортепіано

 

Основи хорового диригування

ст.викл. Сметана О.П.

5

6

1,5

1,5

Основи хорового диригування

 

Іміджелогія

ст.викл. Сокіл Т.Г.

5

6

1,5

1,5

Іміджелогія

2

Вокально-ансамблеве аранжування

ст.викл. Овсіюк Н.М.

6

2

Вокально-ансамблеве аранжування

 

Комп'ютерне аранжування

доц. Филипчук М.С.

6

2

Комп'ютерне аранжування

 

Музична інформатика

ст.викл. Рокіщук І.І.

6

2

Музична інформатика

2

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

проф. Калустьян О.В.

5

3

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

 

Стилістика вокального виконавства

ст.викл. Сметана О.П.

5

3

Стилістика вокального виконавства

 

Вокально-хорова література

проф. Фарина Н.П.

5

3

Вокально-хорова література

2021 – 2022 навчальний рік  4 р.н. (4 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Практикум роботи в електронні й студії

доц. Ужинський М.Ю.

8

3

Практикум роботи в електронні й студії

2

Основи сценічної майстерності

ст.викл. Сокіл Т.Г.

8

3

Основи сценічної майстерності

3

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

проф. Калустьян О.В.

5

3

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

 

Стилістика вокального виконавства

ст.викл. Сметана О.П.

5

3

Стилістика вокального виконавства

 

Вокально-хорова література

проф. Фарина Н.П.

5

3

Вокально-хорова література

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Естрадний спів»

2021 – 2022 навчальний рік  1р.10 м. (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Додатковий інструмент, читання вокально-ансамблевих партитур

ст.викл. Ковлева М.Б., проф. Калустьян О.В.

2

2

Додатковий інструмент, читання вокально-ансамблевих партитур

 

Вивчення дитячого репертуару

ст.викл. Прокопюк Л.В.

2

2

Вивчення дитячого репертуару

 

Комп'ютерне аранжування

доц. Филипчук М.С.

2

2

Комп'ютерне аранжування

2

Практикум роботи в електронні й студії

доц. Ужинський М.Ю.

2

3

Практикум роботи в електронні й студії

 

Алгоритміка звукових конструкцій

проф. Калустьян О.В.

2

3

Алгоритміка звукових конструкцій

 

Технології інклюзивної освіти

доц. Прокопович Т.Ю.

2

3

Технології інклюзивної освіти

2021 – 2022 навчальний рік  1р.10 м. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Додатковий інструмент, читання вокально-ансамблевих партитур

ст.викл. Ковлева М.Б., проф. Калустьян О.В.

3

4

2

2

Додатковий інструмент, читання вокально-ансамблевих партитур

 

Вивчення дитячого репертуару

ст.викл. Прокопюк Л.В.

3

4

2

2

Вивчення дитячого репертуару

 

Комп'ютерне аранжування

доц. Филипчук М.С.

3

4

2

2

Комп'ютерне аранжування

2

Стилістика вокального виконавства

ст.викл. Сметана О.П.

4

3

Стилістика вокального виконавства

 

Основи хорового диригування

ст.викл. Сметана О.П.

4

3

Основи хорового диригування

 

Музична інформатика

ст.викл. Рокіщук І.І.

4

3

Музична інформатика

3

Сценічна мова

ст.викл. Сокіл Т.Г.

3

 3

Сценічна мова

 

Акторська майстерність

ст.викл. Сокіл Т.Г.

3

3

Акторська майстерність

 

Естрадна хореографія

ст.викл. Манилюк Е.В.

3

3

Естрадна хореографія

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Естрадний спів»

2021 – 2022 навчальний рік    1,4 р.н. (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Хорове та ансамблеве виконавство

ст.викл. Прокопюк Л.В.

2

3

Хорове та ансамблеве виконавство

 

Сучасні виконавські школи

проф. Фарина Н.П.

2

3

Сучасні виконавські школи

 

Організація концертно-творчої діяльності

проф. Калустьян О.В.

2

3

Організація концертно-творчої діяльності

2

Вокально-виконавська майстерність

ст.викл. Сметана О.П.

2

3

Вокально-виконавська майстерність

 

Маркетинг музичної культури

доц. Гумінська О.І.

2

3

Маркетинг музичної культури

 

Музична естетика

доц. Прокопович Т.Ю.

2

3

Музична естетика

2021 – 2022 навчальний рік    1,4 р.н. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Хорове та ансамблеве виконавство

ст.викл. Прокопюк Л.В.

3

5

Хорове та ансамблеве виконавство

 

Сучасні виконавські школи

проф. Фарина Н.П.

3

5

Сучасні виконавські школи

 

Організація концертно-творчої діяльності

проф. Калустьян О.В.

3

5

Організація концертно-творчої діяльності

2

Методика роботи над естрадним репертуаром

проф. Фарина Н.П.

3

3

Методика роботи над естрадним репертуаром

 

Українська музична педагогіка

доц. Якимчук С.Н.

3

3

Українська музична педагогіка

 

Методика роботи з творчим колективом

ст.викл. Прокопюк Л.В.

3

3

Методика роботи з творчим колективом

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Фортепіано»

2021 – 2022 навчальний рік  3 р.10 м. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Фортепіанний дует

доц. Даюк Ж.Ю.

3

4

2,5

2,5

Фортепіанний дует

 

Музична інформатика

доц. Филипчук М.С.

3

4

2,5

2,5

Музична інформатика

 

Комп'ютерне аранжування

доц. Филипчук М.С.

3

4

2,5

2,5

Комп'ютерне аранжування

2

Основи імпровізації

доц. Заходякін О.В.

3

4

1,5

1,5

Основи імпровізації

 

Цифрові музичні інструменти

доц. Заходякін О.В.

3

4

1,5

1,5

Цифрові музичні інструменти

 

Додатковий інструмент

ст. викл. Ковлева М.Б.

3

4

1,5

1,5

Додатковий інструмент

2021 – 2022 навчальний рік  3 р.10 м. (3 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Основи імпровізації

доц. Заходякін О.В.

5

2

Основи імпровізації

 

Цифрові музичні інструменти

доц. Заходякін О.В.

5

2

Цифрові музичні інструменти

 

Додатковий інструмент

ст. викл. Ковлева М.Б.

5

2

Додатковий інструмент

2

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

проф. Калустьян О.В.

5

6

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

 

Історія розвитку джазу

проф. Калустьян О.В.

5

6

Історія розвитку джазу

 

Історія фортепіанного мистецтва

доц. Никон О.К.

5

6

Історія фортепіанного мистецтва

2021 – 2022 навчальний рік  4 р.н. (4 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Історія фортепіанного мистецтва

доц. Никон О.К.

7

8

3

3

Історія фортепіанного мистецтва

для здобувачів вищої  освіти  освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Фортепіано»

2021 – 2022 навчальний рік  1р.10 м. (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

проф. Калустьян О.В.

2

3

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

 

Історія українського фортепіанного мистецтва

доц. Никон О.К.

2

3

Історія українського фортепіанного мистецтва

 

Історія розвитку джазу

проф. Калустьян О.В.

2

3

Історія розвитку джазу

2021 – 2022 навчальний рік  1р.10 м. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Фортепіанний дует

доц. Даюк Ж.Ю.

3

4

3

3

Фортепіанний дует

 

Музична інформатика

доц. Филипчук М.С.

3

4

3

3

Музична інформатика

 

Комп'ютерне аранжування

доц. Филипчук М.С.

3

4

3

3

Комп'ютерне аранжування

2

Основи імпровізації

доц. Заходякін О.В.

3

3

Основи імпровізації

 

Цифрові музичні інструменти

доц. Заходякін О.В.

3

3

Цифрові музичні інструменти

 

Додатковий інструмент

ст. викл. Ковлева М.Б.

3

3

Додатковий інструмент

3

Українська фортепіанна школа

доц. Никон О.К.

3

 3

Українська фортепіанна школа

 

Теорія мистецтв та основи музикознавства

доц. Прокопович Т.Ю.

3

3

Теорія мистецтв та основи музикознавства

 

Технології інклюзивної освіти

доц. Прокопович Т.Ю.

3

3

Технології інклюзивної освіти

для здобувачів вищої  освіти освітнього ступеня «Магістр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Фортепіано»

2021 – 2022 навчальний рік    1,4 р.н. (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Ансамблеве виконавство

доц. Заходякін О.В.

2

3

Ансамблеве виконавство

 

Сучасні виконавські  школи

доц. Никон О.К.

2

3

Сучасні виконавські школи

 

Організація концертно-творчої діяльності

проф. Калустьян О.В.

2

3

Організація концертно-творчої діяльності

2

Українські фортепіанні школи

доц. Никон О.К.

2

3

Українські фортепіанні школи

 

Маркетинг музичної культури

доц. Гумінська О.І.

2

3

Маркетинг музичної культури

 

Музична естетика

доц. Прокопович Т.Ю.

2

3

Музична естетика

2021 – 2022 навчальний рік  1,4 р.н. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Ансамблеве виконавство

доц. Заходякін О.В.

3

5

Ансамблеве виконавство

 

Сучасні виконавські школи

доц. Никон О.К.

3

5

Сучасні виконавські школи

 

Організація концертно-творчої діяльності

проф. Калустьян О.В.

3

5

Організація концертно-творчої діяльності

2

Фортепіанна музика в педагогічному процесі

доц. Никон О.К.

3

3

Фортепіанна музика в педагогічному процесі

 

Українська музична педагогіка

доц. Якимчук С.Н.

3

3

Українська музична педагогіка

 

Методика роботи з творчим колективом

доц. Филипчук М.С.

3

3

Методика роботи з творчим колективом

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Музичне мистецтво естради»

2021 – 2022 навчальний рік  3 р.10 м. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Основи імпровізації

доц. Заходякін О.В.

3

4

3

3

Основи імпровізації

 

Вивчення дитячого репертуару

ст.викл. Онищук В.І.

3

4

3

3

Вивчення дитячого репертуару

 

Вокал

ст.викл. Овсіюк Н.М.

3

4

3

3

Вокал

2021 – 2022 навчальний рік  3 р.10 м. (3 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Інструментознавство та вивчення оркестрових інструментів (вивчення оркестрових інструментів)

ст.викл. Онищук В.І.

5

6

4

4

Інструментознавство та вивчення оркестрових інструментів (вивчення оркестрових інструментів)

 

Комп'ютерне аранжування

доц. Филипчук М.С.

5

6

4

4

Комп'ютерне  аранжування

 

Оркестрова література

доц. Филипчук М.С.

5

6

4

4

Оркестрова література

2

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

проф. Калустьян О.В.

5

3

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

 

Історія розвитку джазу

проф. Калустьян О.В.

5

3

Історія розвитку джазу

 

Історія інструментального виконавства

доц. Филипчук М.С.

5

3

Історія інструментального виконавства

2021 – 2022 навчальний рік  4 р.н. (4 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Інструментознавство та вивчення оркестрових інструментів (вивчення оркестрових інструментів)

ст.викл. Онищук В.І.

7

8

1,5

1,5

Інструментознавство та вивчення оркестрових інструментів (вивчення оркестрових інструментів)

2

Інструментування та комп'ютерне аранжування

проф. Калустьян О.В.

доц. Филипчук М.С.

7

8

8

1,5

1,5

2

Інструментування та комп'ютерне аранжування

 

для здобувачів вищої  освіти   освітнього ступеня «Бакалавр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Музичне мистецтво естради»

2021 – 2022 навчальний рік  1р.10 м. (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Основи імпровізації

доц. Заходякін О.В.

2

3

Принципи модульно-цифрової організації музичної тканини

 

Вивчення дитячого репертуару

ст.викл. Онищук В.І.

2

3

Історія інструментального виконавства

 

Вокал

ст.викл. Овсіюк Н.М.

2

3

Історія розвитку джазу

2021 – 2022 навчальний рік  1р.10 м. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Оркестрово-ансамблеве виконавство та диригентсько –виконавський аналіз

доц. Филипчук М.С.

3-4

9

Оркестрово-ансамблеве виконавство та диригентсько–виконавський аналіз

 

Диригентсько-оркестрова практика

доц. Филипчук М.С.

3-4

9

Диригентсько-оркестрова практика

 

Хоровий клас

ст. викл. Овсіюк Н.М.

3-4

9

Хоровий клас

2

Вивчення  оркестрових інструментів

ст.викл. Онищук В.І.

3-4

3

Вивчення  оркестрових інструментів

 

Практикум роботи в електронній студії

доц. Ужинський М.Ю.

3-4

3

Практикум роботи в електронній студії

 

Музична інформатика

ст.викл. Рокіщук І.І.

3-4

3

Музична інформатика

3

Читання оркестрових партитур

проф. Калустьян О.В.

3

 3

Читання оркестрових партитур

 

Комп'ютерне аранжування

доц. Филипчук М.С.

3

3

Комп'ютерне аранжування

 

Технології інклюзивної освіти

доц. Прокопович Т.Ю.

3

3

Технології інклюзивної освіти

для здобувачів вищої  освіти освітнього ступеня «Магістр»

спеціальності 025 «музичне мистецтво» спеціалізація «Музичне мистецтво естради»

2021 – 2022 навчальний рік 1,4 р.н. (1 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Оркестрово-ансамблеве виконавство

доц. Филипчук М.С.

2

3

Оркестрово-ансамблеве виконавство

 

Сучасні виконавські школи

доц. Филипчук М.С.

2

3

Сучасні виконавські школи

 

Організація концертно-творчої діяльності

проф. Калустьян О.В.

2

3

Організація концертно-творчої діяльності

2

Диригентсько-виконавський аналіз

проф. Калустьян О.В.

2

3

Диригентсько-виконавський аналіз

 

Маркетинг музичної культури

доц. Гумінська О.І.

2

3

Маркетинг музичної культури

 

Музична естетика

доц. Прокопович Т.Ю.

2

3

Музична естетика

2021 – 2022 навчальний рік 1,4 р.н. (2 курс)

№ з\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотація в PDF

1

Оркестрово-ансамблеве виконавство

доц. Филипчук М.С.

3

5

Оркестрово-ансамблеве виконавство

 

Сучасні виконавські школи

доц. Филипчук М.С.

3

5

Сучасні виконавські школи

 

Організація концертно-творчої діяльності

проф. Калустьян О.В.

3

5

Організація концертно-творчої діяльності

2

Інструментування

проф. Калустьян О.В.

3

3

Інструментування

 

Українська музична педагогіка

доц. Якимчук С.Н.

3

3

Українська музична педагогіка

 

Методика роботи з творчим колективом

доц. Филипчук М.С.

3

3

Методика роботи з творчим колективом

Вибіркові дисципліни для здобувачів вищої освіти Інституту мистецтв (музичне мистецтво)
2021/2022 н.р. освітнього ступеня «Бакалавр».

№ п/п

Назва дисциплін

Група/семестр

Кафедра

Анотація в PDF

1.

Етика,естетика

Релігієзнавство

Менеджмент в мистецтві та соціальній сфері

П курс (1р.10м.)/3 с.

Філософії

Філософії

Педагогіки, освітнього менеджменту  та соціальної роботи

 

2.

Правознавство

Соціологія

Політологія

П курс (1р.10м.)/ 4с.

Політології та соціології

 

3.

Етнологія і фольклор України

Народна музична творчість

Образотворче мистецтво

П курс (1р.10м.)/ 3с.

Українознавства

 

4.

Основи науково-дослідної роботи

Музична педагогіка

Музична психологія

П курс(1р.10м.)/ 3с.

Музичного фольклору

Хорового диригування

Вікової та соціальної психології

 

 

 

 

5.

Економіка

Релігієзнавство

Етика, естетика

1 Укурс/ 7с.

Економіки

Філософії

Філософії

 

 

 

6.

Правознавство

Соціологія

Політологія

1 Укурс/ 8с.

Політології та соціології

 

7.

Філософія освіти

Філософія науки

Гендерне виховання

Ш курс/6с.

Філософії

Філософії

Педагогіки, освітнього менеджменту  та соціальної роботи

 

8.

Основи екології

Інтерактивні технології

Філософія освіти

П курс/4с.

Екології

Естрадної музики

Філософії

 

 

 

9.

Безпека життєдіяльності з основами охорони праці.

Гендерне виховання.

Основи медичних знань.

П курс/3с.

БЖД і технології

Педагогіки, освітнього менеджменту  та соціальної роботи

БЖД і технології

 

Освітній ступінь  «Магістр»

№№

Назва дисциплін

Група/семестр

Кафедра

Анотація в PDF

1.

Цивільна оборона

Охорона праці в галузі

Сучасні освітні технології

 

БЖД і технологій

БЖД і технологій

Педагогіки, освітнього менеджменту  та соціальної

роботи

 

 

 

 

2.

Музична критика

Музична теорія і практика

 

Теорії, історії музики та музичного виховання

 

 

 

 


Вибіркові дисципліни для здобувачів вищої освіти Інституту мистецтв (музичне мистецтво)
2020/2021 н.р. освітнього ступеня «Бакалавр».

№№

Назва дисциплін

Група/семестр

Кафедра

Анотація в PDF

1.

Економіка

Релігієзнавство

Етика, естетика

П(1р.10м.)/ 3с.

1У / 7с.

Економіки

Філософії

Філософії

 

 

 

2.

 

Правознавство

Соціологія

Політологія

П(1р.10м.)/ 4с.

1У / 8с.

Політології та соціології

 

3.

Філософія освіти

Філософія науки

Ш/  6с.

Філософії

 

4.

Основи екології

Інтерактивні технології в музичній освіті

П(3р.10м.)/ 4с.

 

Екології

Естрадної музики

 

Освітній ступінь  «Магістр»

№№

Назва дисциплін

Група/семестр

Кафедра

Анотація в PDF

1.

Філософія і методологія наук

Соціальна філософія

Психологія освітньої діяльності

1курс/  2с.

Філософії

Філософії

Вікової та соціальної психології

 

2.

Музична критика

Музична теорія і практика

Робота над педагогічним репертуаром

1курс/  2с.

Теорії, історії музики та музичного виховання

Естрадної музики

 

Back to top