Рівненський державний гуманітарний університет відповідно до ч. 7 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту», п.5.1. Договору про надання освітніх послуг де встановлено, що виконавець (ЗВО) має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це замовника.

На виконання наказу по РДГУ від 01.02.2021 року № 17-01-01 «Про індексацію вартості навчання в 2021 році» взявши за основу офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік, що становить за 2020 рік – 5,0 % повідомляємо про необхідність укладення додаткових угод до Договору про надання освітніх послуг.

Індексація вартості навчання за 2020/2021 навчальний рік проведена на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік, тобто в межах офіційно визначеного рівня інфляції Державною службою статистики України за 2020 рік, який становить 5,0 %.

Детальний розрахунок зміни розміру плати за навчання міститься в додатку № 1 до наказу № 17-01-01 від 01.02.2021 року.

З повагою,

адміністрація Рівненського державного

гуманітарного університету

9 лютого 2021р. за ініціативи МОН України та підтримки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана відбувся віртуальний майстер-клас, присвячений Всесвітньому рейтингові університетів, де Рівненський державний гуманітарний університет представляла старший інспектор Центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами Кінащук Анастасія Володимирівна.

У віртуальному майстер-класі взяли участь представники таких університетів з України, як-от: Київський політехнічний інститут, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Житомирський державний гуманітарний університет ім. І.Я. Франка, Уманський державний педагогічний університет Павла Тичини, Національний університет "Острозька академія", Університет банківської справи, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Національний авіаційний університет.

Спікерами англомовного майстер-класу були пан Duncan Ross (Chief Data Officer) та пані Lachyn Italmazova (Regional Director), які презентували основні аспекти, якими повинні керуватися університети для того, щоби потрапити до Всесвітнього рейтингу університетів. Серед основних показників було відзначено:

 • якість наукових досліджень, їхнє місце у світовій науці та активне просування результатів таких досліджень у ЗМІ та інших джерелах інформації;
 • кількість публікацій науковців (більше 1000 щороку) та кількість спільних публікацій із закордонними вченими;
 • кількість аспірантів та докторантів в університеті;
 • щорічний дохід та інфраструктура університету;
 • розвиток мережі колаборацій університету;
 • рівень викладання в університеті;
 • залучення талантів з усього світу серед викладачів та студентів для викладання та навчання в університеті;
 • диверсифікація міжнародних партнерів;
 • реклама університету у міжнародних виданнях та всередині країни;
 • створення модернізованого та оптимізованого сайту, що спрямований на конкретну цільову аудиторію.
  Швидке та високе досягнення цих показників можливе за підтримки компанії "TimesHighEducation", яка комерційно та на замовлення університету здійснює весь необхідний спектр аналітичних робіт та значно покращує рейтинг ЗВО серед інших у світі.

Сьогодні 10 університетів з України вже долучилися до Всесвітнього рейтингу, передовими з яких є Національний університет "Львівська політехніка" та Сумський державний університет.

Бажаємо усім університетам-учасникам віртуального майстер-класу підвищити свої показники до вимог Всесвітнього рейтингу університетів!

Пан Duncan Ross (Chief Data Officer)

Пан Duncan Ross (Chief Data Officer)

Учасники майстер-класу

Учасники майстер-класу

Матеріали майстер-класу

Матеріали майстер-класу

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

Лекція пані Lachyn Italmazova (Regional Director)

Лекція пані Lachyn Italmazova (Regional Director)

Лекція пані Lachyn Italmazova (Regional Director)

Лекція пані Lachyn Italmazova (Regional Director)

Лекція пані Lachyn Italmazova (Regional Director)

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

У Рівненському державному гуманітарному університеті пройшли навчання з пожежної безпеки, спеціальної підготовки та охорони здоров’я для комендантів гуртожитків та навчальних корпусів.

Зокрема викладачі НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області – Валентина Тищенко та Володимир Павлюк – провели для присутніх майстер клас з проведення первинних реанімаційних заходів та нагадали алгоритм дій у разі виникнення ситуацій, що загрожують життю людини.

Окрім того, інженер пожежної безпеки РДГУ Віктор Степанюк, вручив сертифікати, що підтверджують спеціальну підготовку осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. 

Рівненський державний гуманітарний університет у співпраці із Фондом «InterMarium» (м. Краків, Польща, Угода про співпрацю від 01.11.2019 р.) бере участь у міжнародному проекті «FlexSim» із впровадження у навчальний процес програмного забезпечення «FlexSim Software Products, Inc (США)». Співробітництво передбачає проведення спільних проектів, спрямованих на практичне впровадження сучасних комп'ютерних технологій.

РДГУ отримав освітню мережеву ліцензію для 20 робочих місць (аудиторія 107 обчислювального центру). В проекті задіяні студенти I-III курсів факультету документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики. Заняття проходять під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Фещука Юрія Вікторовича у межах навчальних модулів таких дисциплін: «Комп’ютерна графіка» – для спеціальності 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»; «Інженерна та комп’ютерна графіка» – для спеціальності 015 «Професійна освіта (Охорона праці)»; «Інженерна графіка» – для спеціальності 015 «Професійна освіта (Сфера обслуговування)».

З метою обміну досвідом роботи у програмі «FlexSim» Фонд «InterMarium» регулярно організовує безкоштовні вебінари, онлайн-спілкування тощо, постійним учасником яких є Юрій Фещук.

За результатами такої плідної та кропіткої роботи доцента Фещука Юрія Вікторовича включили до складу журі міжнародного конкурсу «Найкращий імітаційний проект року 2020/2021». Цей конкурс – ініціатива Фонду «InterMarium», який тісно співпрацює з компанією «FlexSim». У конкурсі беруть учать студенти країн Центральної та Східної Європи: Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови, Болгарії, Сербії, Хорватії, Словенії, Боснії та Герцеговини, Албанії, Північної Македонії, Косово, Чорногорії, України, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії, Греції, Кіпру, Грузії, Вірменії та Азербайджану.

Фонд InterMarium виявив зацікавленість у продовженні співпраці з РДГУ. Особливо перспективним наші партнери вважають напрямок використання «FlexSim» з метою моделювання в індустрії гостинності. Враховуючи цей факт, в оновленій освітньо-професійній програмі (за 2020 рік) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Сфера обслуговування)» на IV курсі передбачено вивчення дисципліни «Імітаційне моделювання в готельно-ресторанній справі».

Такі досягнення є результатом роботи Юрія Фещука, яким ми пишаємося та якому безмежно вдячні за таку активну позицію у сфері міжнародного співробітництва!

Закликаємо інших працівників РДГУ брати приклад з нашої гордості, Юрія Фещука, активно підтримувати наші пропозиції та плани, а також реалізовувати власні ініціативи!

Центр міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами завжди Вас підтримає і допоможе!

28 січня 2021 р. відбулась профорієнтаційна Онлайн-зустріч науково-педагогічних працівників факультету документальних комунікацій, менеджменту, технологій і фізики з випускниками Дубенського фахового педагогічного коледжу. Змістовну інформацію про навчально-виховний процес на факультеті подала заступник декана канд. екон. наук, доц. Савченко О.Р.

Зі спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та перспективами їх  професійної діяльності, студентів ознайомили:  зав. кафедри менеджменту канд. тех. наук, доц. Микитин Т.М.; заступник зав. кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи ст. викладач Костенко М.С., канд. іст. наук, доц. Щатрова М.Б. та канд. політ. наук, доц. Крет О.В., яка проінформувала про додаткові освітні послуги кафедри – сертифікатні програми; зав. кафедри фізики, астрономії та методики викладання, канд. фіз.-матем. наук, доц. Максимцев Ю.Р., канд. пед. наук, доц. кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Фещук Ю.В; викладач кафедри економіки та управління бізнесом Вальковець А.С. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії канд. пед. наук, доц. Шалівська Ю.В. відповіла на питання студентів щодо особливостей вступу на скорочений термін здобуття вищої освіти у 2021 р., перелік сертифікатів ЗНО та орієнтовану вартість навчання. 

Зустріч була організована фахівцем з професійної орієнтації випускників коледжу Багнюк К.Р. та відповідальною за профорієнтаційну роботу в РДГУ доц.  Черніговець Т.І.

Back to top