1 Контакти
2 Дні прийому
3 Біографія
4 Наукова та громадська діяльність
5 Список основних наукових та навчально-методичних праць


Контакти

Телефон: (0362) 63-32-15, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Дні прийому

Понеділок:
09:00 – 11:00 працівники
15:00 – 17:00 студенти
Вівторок:
10:00 – 12:00 студенти
15:00 – 17:00 працівники


Біографія

Дейнега Олександр Вікторович народився 17 травня 1962 року.
У 1977 році закінчив восьмирічну школу у с. Новостав Рівненського району Рівненської області.
У 1979 році закінчив середню школу № 1 у смт. Клевань Рівненського району Рівненської області.
у 1984 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства (м. Рівне) за спеціальністю «Економіка і організація водного господарства».
З 1984 року працював на посаді інженера-економіста планового відділу тресту «Вінницяводбуд» (м. Вінниця).
З 1985 по 1988 та з 1989 по 1997 рік працював в Українському інституті інженерів водного господарства (м. Рівне) на посадах асистента та старшого викладача кафедри економіки водного господарства.
З 1988 по 1992 рік навчався в цільовій аспірантурі Львівського політехнічного інституту (м. Львів).
З 1997 року працював у Рівненському інституті слов´янознавства Київського славістичного університету (м. Рівне) на посаді завідувача кафедри економіки та маркетингу.
З 2016 року – проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне).
Загальний стаж роботи – 33 років. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації 32 роки.
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудним знаком "Відмінник освіти України", Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Почесними грамотами Рівненських обласної ради та облдержадміністрації.

Наукова та громадська діяльність

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічне обґрунтування технологічних інновацій у системі відтворення основних засобів».
У 1997 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка технологічних змін та інноваційних процесів».
У 2001 році присвоєне вчене звання доцента по кафедрі економіки та маркетингу.
Наукові інтереси пов’язані з дослідженням проблем розвитку маркетингової концепції формування продуктоорієнтованого інформаційного забезпечення підприємства.
Опубліковано у фахових виданнях більше 50 наукових праць, серед яких 4 колективні монографії та одна одноосібна.
Є автором (співавтором) 14 підручників і навчальних посібників, в т.ч. 11 із грифом Міністерства освіти і науки України.
Керує науковими дослідженнями здобувачів. Підготовлено 2 кандидатів економічних наук.
Член редакційної колегії фахового збірника наукових праць “Логістика” Національного університету “Львівська політехніка”.
Член Ради Всеукраїнської громадської організації “Українська Асоціація Маркетингу”, голова Рівненської обласної організації всеукраїнської громадської організації “Українська Асоціація Маркетингу”.
Член Ради Всеукраїнської громадської організації “Української Асоціації Логістики”, голова Рівненської обласної організації всеукраїнської громадської організації “Українська Асоціація Логістики”

Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Дейнега О.В. Внутрішній маркетинг у діяльності машинобудівних підприємств / О.В. Дейнега // Науковий журнал «Економіка і фінанси», № 8. – Дніпро, 2017. – с. 33-40 (міжнародна індексація: РИНЦ, Ulrichs Periodikals Directory, Index Copernicus International).
2. Дейнега О.В. Оцінювання впливу макросередовища на діяльність машинобудівних підприємств / О.В. Дейнега // Науковий вісник Ужгородського національного університету, серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», вип. 14, ч. 1. – Ужгород, 2017. – с. 83-88 (міжнародна індексація: Index Copernicus International).
3. Дейнега О.В. Сучасні моделі інтеграції інформаційних потоків підприємств у ланцюгах поставок / О.В. Дейнега // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, серія «Економіка і менеджмент», вип. 24, ч. 1. – Одеса, 2017. – с. 111-115 (міжнародна індексація: Index Copernicus International).
4. Дейнега О.В. Оцінювання інформаційного потенціалу наукомісткого продукту в аграрній сфері / І.О.Дейнега, О.В. Дейнега, Н.В.Якубовська // Електронне наукове фахове видання «Економіка та суспільство» [Електрон. ресурс].- Мукачево: 2017.- Вип. 11. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-11 (міжнародна індексація: Index Copernicus International)
5. Дейнега О.В. Маркетинговий аналіз як інструмент задоволення інформаційних потреб ринково орієнтованого підприємства / О.В. Дейнега // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» [Електрон. ресурс].- Миколаїв: 2017.- Вип. 18. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-18-2017 (міжнародна індексація: Index Copernicus International)
6. Deineha O.V. Information definiteness of parameters of the market of production of mechanicfl engineering / O.V. Deineha // Perspectives of research and development: Collection of scientific articles. - SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2017. - p. 39-43 (міжнародна індексація: РИНЦ, Thomson Reuters, Index Copernicus International)
7. Дейнега О.В. Формування інформаційних оцінок негентропії середовища для машинобудівних підприємств / О.В. Дейнега // Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Економічні науки», вип. 25, ч. 1. – Херсон, 2017. – с. 83-88
8. Дейнега А.В. Информационные потребности субъектов маркетинговой среды / А.В. Дейнега // Scientific journal «Innovative solutions in modern science» [Електрон. ресурс].- Dubai: 2016.- № 1 (1). – Режим доступу: http://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/712
9. Дейнега О.В. Формування інформаційного потенціалу маркетингової діяльності підприємства / Дейнега І.О., Дейнега О.В. // Журнал «Науковий огляд», № 2 (23). – Київ, 2016. – с. 5-18 (міжнародна індексація: Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Ulrichs Periodikals Directory, Citefactor, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Polish Scholarly Bibliography, Google Scholar (Search).
10. Дейнега О.В. Семантика та морфологія поняття «бренд держави»: маркетинговий аспект / Андрощук М.С., Дейнега І.О., Дейнега О.В. // Збірник наукових праць «Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту». № 12.— Луцьк, ВІЕМ, 2015.- с. 8-18.
11. Дейнега О.В. Активные прогнозы как инструмент повышения обоснованности управленческих решений предприятия в условиях динамической рыночной среды / В.С. Волошин, Дейнега О.В. // Научно-теоретический и практический журнал "Современный научный вестник". Серия: Экономические науки. – Белгород: ООО Руснаучкнига, 2014. – № 47 (243) – С.57-60.
12. Дейнега О.В. Оценка рисков в принятии решений по развитию бизнес-модели машиностроительного предприятия / В.С. Волошин, Дейнега О.В. // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск, 2014. – № 11. – С. 28-29.
13. Дейнега О.В. Інформаційне забезпечення прогнозування індикаторів виробництва на засадах системного підходу / В.С. Волошин, Дейнега О.В. // Міжнародний науково-практичний журнал "Фінансовий простір" – Київ: ЧІБС УБС НБУ, 2014. – № 4 (16) – С.34-37.
14. Дейнега О.В. Регіональні особливості формування попиту на картоплю / О.В. Дейнега, Н.В. Якубовська // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10(37). Ч. 1. – Луцьк, 2013. – С. 182-188.
15. Дейнега О.В. Якість інформації як засіб подолання ринкової ентропії функціонування економічних систем у конкурентному середовищі / О.В. Дейнега // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Економічна". – Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – № 4 (46) – С.290-299.

1. Ефективність технологічних інновацій   Навч. посібник.- Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1997 Крикавський Є.В., Вирста М.Я.
2. Державне регулювання економіки гриф МОН України Навч. посібник.- Рівне: РІС КІСУ, 2000 Шевчук В.А.
3. Wirtschaftsdeutsch fur Ukrainisch Sprechende   Навч. посібник.- Рівне: РДГУ, 2001 Волошун А.
4. Корпоративний менеджмент гриф МОН України Навч. посібник.- Навч. посібник.- Рівне: РДГУ, 2002 Гладунов О.В., Микитин Т.М.
5. Організація грошових розрахунків підприємств гриф МОН України Навч. посібник.- Рівне: РДГУ, 2002 Білик М.С.
6. Методи збору, обробки та захист комерційної інформації гриф МОН України Навч. посібник.- Рівне: РІС КІСУ, 2002 Постоловський Р.М., Дейнега І.О., Меремінський М.А. та ін.
7. Маркетинг   Навч. - метод. посібник. - Київ: Українська асоціація маркетингу, 2004 Гладунов О.В., Холод О.М.
8. Маркетингова товарна політика гриф МОН України Навч. посібник.-Рівне: видавець О.Зень, 2007 Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Патора Р.
9. Маркетингова товарна політика гриф МОН України Навч. посібник.- 2-е вид.- Львів, НУ «Львівська політехніка», 2008 Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Патора Р.
10. Маркетингова товарна політика гриф МОН України Підручник.- Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Патора Р.
11. Маркетинг гриф МОН України Навч. посібник.- Рівне: «Волинські обереги», 2013 Гладунов О., Дейнега І., Крикавський Є. та ін. 
12. Маркетинговий менеджмент гриф МОН України Навч. посібник.- Львів: НУ «Львівська політехніка», 2014 Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Лорві І.Ф.
13. Маркетингова інформація гриф МОН України Підручник.-  Львів: НУ «Львівська політехніка», 2014 Шелюк Л.О.,  Крикавський Є.В., Дейнега І.О. та ін.
14. Основи стандартизації,  метрології та управління якістю гриф МОН України Навч. посібник.- Рівне: РДГУ, 2015 Машта Н.О., Бенчук О.П., Бенчук Г.П. та ін.

Back to top