БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Пелех Юрій Володимирович - Заслужений працівник освіти України, медаль "Григорій Сковорода", нагрудний знак "К. Д. Ушинський".

Народився 03.05.1972р. на Житомирщині у родині вчителів та священиків. Батько – Пелех Володимир Ничипорович, вчитель фізичного виховання. Мати - Пелех Галина Мартинівна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури. У 1989 році закінчив Ярунську загальноосвітню школу Новоград-Волинського району Житомирської області із золотою медаллю і вступив на навчання до Рівненського державного педагогічного інституту, на педагогічний факультет.

Під час навчання в інституті працював учителем початкових класів у Ярунській загальноосвітній школі та вчителем музики у Гірківській загальноосвітній школі Новоград-Волинського району Житомирської області.

З 1994 року працював  на кафедрі педагогіки Рівненського економіко-гуманітарного інституту,  обіймав посади асистента (1994), викладача (1995), старшого викладача (1996).

У 1994 році - здобувач Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України, де підготував до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (1998) на тему «Педагогічні основи організації позакласної виховної роботи зі старшокласниками в загальноосвітній середній школі».

З 1999 року - доцент кафедри початкового навчання Рівненського економіко-гуманітарного інституту (нині Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука).

З 1996 до 1997 року - завідувач кафедри педагогіки Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

З 1997 року - проректор з міжнародних зв’язків Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

З 2002 року - проректор з наукової роботи  Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

З 2008 року -  Радник голови державної служби інтелектуальної власності України.

З 2006 по 2009 рік - докторант  Інституту вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України,  де підготував до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук  (тема -  «Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності»). У 2010 році також здобув вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент» (кваліфікація «менеджер-економіст»). У 2011 році йому присуджено вчене звання професор. З лютого 2013 -  директор Навчально-наукового інституту дистанційної освіти, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, завідувач кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування. З травня 2015 року - проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи РДГУ. За період роботи на керівних посадах був неодноразово запрошений до роботи у складі Державної інспекції навчальних закладів та у експертних комісіях МОН України.

Наукова діяльність і міжнародні проекти

Обіймаючи посаду проректора у кількох ЗВО міста Рівного, налагодив міжнародну співпрацю університетів із багатьма вищими навчальними закладами Європи та світу.

Вперше в Україні ініціював та впровадив у МЕГУ підготовку фахівців за програмами іноземних закладів освіти (Університет прикладних наук імені Яноша Кодолані (Угорщина)). Брав активну участь у створенні Консорціуму вищих навчальних закладів Європи «Освіта заради безпеки» (м. Краків (Польща)). Разом із колегами у 2002 році заснував перший на Рівненщині коледж приватної форми власності «Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж».

У 2009 року започаткував наукову школу аксіопедагогіки  (наукова тема «Теоретико-методичні засади розвитку аксіопедагогіки на сучасному етапі гуманізації системи освіти України»). Як проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків МЕГУ впровадив у життя ідею  відкриття аспірантури та  реалізував  надання дозволу, вченій раді МЕГУ, на присвоєння вченого звання професора. За час роботи у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука за його ініціативи відкрито більше десяти  нових спеціальностей, акредитовано університет за ІV рівнем у цілому. Пелех Юрій Володимирович – організатор 15 Міжнародних науково-практичних конференцій за участю відомих науковців із понад 20 країн Європи та світу, збірники наукових праць яких видані не лише українською, а й англійською та німецькою мовами. Вперше у м. Рівне, разом із Посольствами Угорщини та Польщі в Україні, проведено тижні освіти та культури цих країн, а перший диплом єврозразка із відзнакою Угорщини, як члена ЄС, отримала студентка МЕГУ Анастасія Адамчук. У цей період МЕГУ входить до ТОП-10 кращих вузів України.

За сприяння та активної участі Ю. В. Пелеха у Національному університеті водного господарства та природокористування вперше:

- створено Навчально-науковий інститут дистанційної освіти (3500 студентів заочної і дистанційної форм навчання);

- започатковано 28 спеціальностей (до 2013 року їх налічувалося 33), що стали підґрунтям для відкриття  нових навчально-наукових інститутів та кафедр;

- упроваджено елементи електронного обігу навчальної документації;

- відкрито Навчально-консультаційний центр (м. Червоноград);

- укладено понад 60 міжнародних угод та налагоджено співпрацю із провідними технічними ЗВО ЄС (Берлінський технічний університет, Політехніка Любельська, Політехніка Свєнтокжиська та ін.);

- започатковано програму «Подвійний диплом» та запроваджено масові навчальні стажування на базі  ЗВО-партнерів;

- залучено на навчання близько 200 іноземних громадян;

- здійснено підготовку до акредитації за IV рівнем.

У 2013 році професор Пелех Ю. В. здійснив габілітацію у провідному педагогічному ЗВО Республіки Польща – Академії педагогіки спеціальної імені Марії Гжегожевської  (м. Варшава) і отримав науковий ступінь доктора хабілітованого ЄС. Пелех Ю. В. неодноразово був запрошений для читання лекцій у Німеччині (Дрезденський технічний університет), Угорщині (Інститут в Ніредьхаза) та Польщі ( Малопольська вища школа економічна у Тарнові, Академія імені Яна Длугоша (м. Ченстохов).

На посаді проректора РДГУ під керівництвом проф. Р. М. Постоловського вперше в історії університету:

- ліцензовано підготовку іноземних громадян та залучено на навчання студентів-іноземців із шести країн світу;

- започатковано навчання за десятьма бакалаврськими та магістерськими програмами, ліцензовано сім  спеціальностей за третім освітньо-науковим рівнем;

- відкрито спеціалізовану вчену раду Д 47.053.01;

- започатковано програму «Подвійний диплом» із кількома провідними ЗВО ЄС;

- університет став учасником програми «ERASMUS+» і реалізував грантову програму «Молоді та креативні»;

- практично на всіх факультетах впроваджено програму академічної мобільності (семестрове навчання) на базі Академії імені Яна Длугоша у Ченстохові.

Пелех Ю.В. працював у спеціалізованих вчених радах Д 26.456.02 Інституту педагогіки НАПН України (м.Київ), К 47.104.08 у НУВГП, К 47.053.01 у РДГУ. З 2016 року Пелех Ю. В.  – голова спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 та член спеціалізованої вченої ради Д 26.062.15 у НАУ (м. Київ). Пелех Ю.В.  автор понад 150 наукових праць, з поміж яких два підручники і чотири навчально-методичних посібники (гриф МОН України) та чотири наукові монографії. Професор Пелех Ю.В. входить до складу редакційної ради провідних європейських («The Problems of Education in the 21st Century» (SCOPUS), «Edukacyjna Analiza Transakcyjna», «Kultura-Przemiany-Edukacja» та ін.) і українських («Духовність особистості: методологія, теорія і практика», « Інноватика у вихованні», «Вісник Національного авіаційного університету: серія Педагогіка, Психологія», «Нова педагогічна думка», «Професійна освіта: методологія, теорія та технології») видань. З грудня 2017 року -  член Ради проректорів з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків при МОН України. Науково-педагогічна діяльність Пелеха Ю.В. неодноразово висвітлювалась у провідних друкованих виданнях України (Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта», «Педагогічна газета» НАПН України, наукові журнали «Рідна школа», «Вища освіта України» тощо ) та зарубіжжя. Володіє польською (С1), англійською (B1) та російською (C2) мовами.

Відзнаки

Науково-педагогічна й організаційна діяльність Пелеха Ю. В. відзначена нагрудним знаком «К. Д. Ушинський», Почесними грамотами АПН України (2000, 2002), МОН України (2001, 2008), Рівненської облдержадміністрації та обласної ради; знаком Відмінник освіти України (2002), Подякою Прем’єр-міністра України  та Посольства України в Естонії.

За результатами рейтингу Всеукраїнського громадсько-політичного тижневика «Освіта» професор Пелех Ю.В. визнаний кращим освітянином 2009 року. За результатами рейтингу науково-педагогічної активності науково-педагогічних працівників РДГУ - увійшов до першої п’ятірки.

Back to top