Павелків Роман Володимирович — в.о. ректора Рівненського державного гуманітарного університету, доктор психологічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, завідувач кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ.

Народився 2 липня 1956 року в Львівській області.

Павелків Р.В. закінчив Рівненський державний педагогічний інститут імені Д.З. Мануїльського (РДПІ). Викладач психології та педагогіки Кременецького педагогічного училища (1981-1982 рр.) З 1982 р. викладач Рівненського державного педагогічного інституту. У 1985–1988 рр. навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту психології АПН УРСР. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію. Працював доцентом кафедри педагогіки та психології, заступником декана педагогічного факультету, завідувачем кафедри дитячої психології Рівненського державного педагогічного інституту. У 1994–1995 рр. обіймав посаду декана історико-соціологічного факультету РДПІ. З 1995 р. по 2006 р. — декан педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ). З 1999 р. по 2015 р. — проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи РДГУ. З 2015 р. перший проректор РДГУ.

У 2003 р. за рішенням атестаційної комісії МОН України йому присвоєно вчене звання професора.

У 2005 р. захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук у Науково-дослідному Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України.

З 2003 р. завідувач кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ.

Результатом цілеспрямованої науково-методичної роботи є науковий доробок близько 200 наукових праць. Р. В. Павелків – автор ряду книг, наукових статей, серед яких: монографії: «Розвиток моральної свідомості та самосвідомості у дитячому віці» (2004 р.), «Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис» (2009 р.), монографія «Просоціальний розвиток особистості» (2013 р.); підручники: «Загальна психологія» (2002 р., 2009 р., 2013 р.), «Вікова психологія» (2011 р., 2015 р.), «Дитяча психологія» (2015 р.); навчальні посібники: «Педагогічна психологія» (2003 р.), «Дитяча психологія» (2008 р.), «Практикум з дитячої психології» (2008 р.), «Короткий довідник з дитячої психології» (2008 р.), «Дитяча психологія. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. Серія: САМ» (2013 р.), «Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу» (2013 р.).

Під керівництвом Павелківа Р. В. захищено 16 кандидатських дисертацій та 2 докторські дисертації. Здійснює керівництво докторантами, аспірантами та здобувачами наукових ступенів.

Член спеціалізованих Вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій: Рівненський державний гуманітарний університет (2000-2002 рр.); Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, (м. Київ, з 2004 р. по даний час); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ, з 2005 р. по даний час).

Головний редактор фахового видання «Психологія: реальність і перспективи», член редакційних колегій ряду психолого-педагогічних видань України.

Здобутки професора Павелківа Р. В. у навчально-виховній, науковій та громадській діяльності діяльності відзначені почесними званнями та нагородами:

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2000 р.);
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2001 р.);
 • Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2003 р.);
 • Почесна грамота НАПН України (2006 р.);
 • Нагрудний знак МОН України «Петро Могила» (2006 р.);
 • Почесна грамота Рівненської обласної ради (2011 р.);
 • Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2011, 2013 рр.);
 • Почесна грамота Верховної Ради України (2013 р.);
 • Почесний громадянин м. Рівне (2016 р.);
 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2016 р.);
 • Орден «Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого» ІІІ ступеня (2018 р.)

 

Back to top