Немеш Олена Миколаївна – проректор з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформатизації Рівненського державного гуманітарного університету.  Доктор психологічних наук, професор кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ.

вул. Пластова, 31, каб. 114
тел. (0362) 63-38-72

Народилася 23 березня 1977 року в селищі міського типу Рокитне Рівненського району Рівненської області.

Донька – Немеш Марія Василівна, учениця Рівненської класичної гімназії «Престиж».

Немеш О.М. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Прикладна математика»  та отримала кваліфікацію математика, викладача математики та основ інформатики (1999). Навчалася в аспірантурі Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (1999-2002 рр.). Захистила кандидатську дисертацію із спеціальності 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України (2002).

З 2002 року працює в Рівненському державному гуманітарному університеті починаючи з посади викладача та закінчуючи професором кафедри вікової та педагогічної психології. У 2003-2011 рр. обіймала посаду декана психолого-природничого факультету Рівненського державного гуманітарного університету. А також займала посаду заступника директора з наукової роботи директора Інституту психології та педагогіки (2003-2005 рр.).

Навчалася в докторантурі Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (2011-2013 рр.), де  потім працювала та проходила стажування в 2013-2014 рр. Захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук із спеціальності 19.00.01 - Загальна психологія. Історія психології в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України (2017). З 2018 року проректор з науково-педагогічної, навчальної роботи та інформатизації.

Результатом плідної науково-методичної роботи є доробок близько                                  40 наукових праць в фахових періодичних виданнях інших держав та фахових виданнях України. Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Немеш О.М. є автором ряду книг, серед яких монографії: «Практична психологія віртуальної реальності» (2015), «Віртуальна діяльність особистості: структура та динаміка психологічного змісту» (2017); навчальний посібник: «Інтернет-технології в психологічній практиці» (2014); підручник                                     (у співавторстві): «Психологія та педагогіка» (2014). Член редакційної колегії фахового видання «Психологія: реальність і перспективи».

Сфера наукових інтересів: проблеми застосування комп'ютерних технологій в психологічній практиці та навчанні; загальна, соціальна, педагогічна та вікова психологія; психологія управління та спілкування; психологія праці та інженерна психологія.

Back to top