кандидат технічних наук, доцент, проректор з навчально-педагогічної, соціально-економічної, фінансової та господарської діяльності Рівненського державного гуманітарного університету. Заслужений працівник освіти України

У 1981 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «:Механізація гідромеліоративних робіт». Кандидат технічних наук з 1989 року. Кандидатську дисертацію за темою «Параметри і умови функціонування робочого органу каналоочисника» захистив у спеціалізованій вченій раді Рязанського сільськогосподарського  інституту імені  П.А. Костичева. Вчене звання доцента присвоєно у 1994 році в Українському інституті інженерів водного господарства.

В.С. Гавриш викладає наступні дисципліни: «Основи проектування та моделювання», «Трудове навчання з практикумом», «Організація обслуговування туристів».

Back to top