Директор ЦССС - Рибак Вікторія Аркадіївна
Соціолог - Бецько Сергій Олександрович
Психолог - Скрашевська Світлана Вікторівна

 Адреса: вул. Пластова 41, гуртожиток №5, кабінет №16

Вагому роль у підвищенні ефективності соціально-профілактичної та інформаційно-просвітницької роботи в РДГУ відіграє Центр «Студентська соціальна служба», діяльність якого спрямована на створення соціальних умов для гармонійного та різнобічного розвитку студентської молоді, захисту їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб, оптимізацію психологічного клімату в університеті.

У ході навчально-виховного процесу фахівці Центру плідно співпрацюють із заступниками деканів факультетів та директорів інститутів з виховної роботи, викладачами кафедр, кураторами академічних груп, проводять індивідуальне консультування та соціопсихологічні дослідження.

Працівниками Центру «Студентська соціальна служба» проводяться семінарські заняття зі студентською молоддю на теми «Адаптація студентів першого курсу до навчання у вузі», «Здорове життя у твоїх руках», «Профілактика залежності в молодіжному середовищі»

Центр студентська соціальна служба (ЦССС) Рівненського державного гуманітарного університету - це заклад, уповноважений державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом проведення соціальної роботи з студентською молоддю.

ЦССС надає психологічну,соціально-педагогічну,соціально-медичну та інформаційну допомогу студентській молоді (студентам з особливими потребами,студентам позбавлених батьківського піклування,молодим студентським сім’ям).

Сприяє соціальній адаптації студентів першого курсу,проводить роботу з питань статевого виховання студентської молоді, збереження репродуктивного здоров’я і підготовки молоді до створення сім’ї. Здійснює соціально-реабілітаційні заходи щодо відновлення соціальних функцій,психологічного та фізичного стану студентів від наслідків жорстокості,насилля,різних екстремальних ситуацій. Проводить заходи направлені на профілактику та оздоровлення студентів. Створює банк даних про студентів з особливими потребами, студентів-сиріт, та студентів позбавлених батьківського піклування,молодих студентських сімей та студентів які перебувають під супроводом соціальної служби. Веде облік та готує статистичні , інформаційні , аналітичні матеріали  з питань соціальної допомоги студентам з особливими потребами,студентам-сиротам, та студентам позбавлених батьківського піклування.

Згідно соціального паспорту, зібраного по даних деканатів в університеті налічується 125 студентів з особливими потребами.   Студенти з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, які навчалися в інтернатних закладах потребують допомоги та підтримки для адаптації до нового середовища, методів навчання, самостійного життя. Дослідження процесу адаптації першокурсників в умовах ВНЗ дозволяють виділити наступні головні труднощі:

  • переживання, пов’язані з перехідним періодом від шкільного до дорослого життя;
  • невизначеність мотивації вибору професії;
  • недостатня психологічна підготовка до самостійного життя необхідності приймати рішення, брати на себе відповідальність за власні дії і вчинки;
  •  невміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і діяльності, що підсилюється відсутністю звичного повсякденного контролю педагогів ;
  • нові умови діяльності студента у ВНЗ – це якісно інша система    співвідношення відповідальності і залежності, де на перший план виступає необхідність самостійної регуляції своєї поведінки;

У студентів позбавлених батьківського піклування виникають проблеми у перший та другий рік навчання через недостатній рівень знань,який дає освіта в інтернаті,через відсутність звички до самостійної роботи з навчальним матеріалом.

Враховуючи психологічні труднощі, які виникають у студентів першокурсників, робота фахівців соціально-психологічної служби перш за все покликана підвищувати психологічну компетенцію студентів першокурсників, корекцію шкільних навичок, розвиток мнемічної сфери, формувати способи пізнавальної діяльності студента тощо. Така психологічна допомога має здійснюватися передусім через індивідуальні консультації, бесіди, групові тренінги, інші форми психотерапевтичної роботи, основною метою яких є сприяння особистісній інтеграції студентів, узгодження їхніх особистих, соціальних інтересів.

 

Back to top