Психолого-природничий факультет створений у лютому 2003 року в зв’язку з реорганізацією історико-соціологічного факультету. Деканами факультету в різні роки були: доцент, кандидат психологічних наук О.О. Ставицький, доцент, кандидат психологічних наук О.М. Немеш, професор, доктор сільськогосподарських наук Д.В. Лико. Нині факультет очолює доцент, кандидат психологічних наук Віталій Романович Павелків.

У складі деканату психолого-природничого факультету працюють:
• заступник декана з навчальної роботи кандидат педагогічних наук, доцент І.О. Сяська;
• заступник декана з виховної роботи викладач В.В. Лазарчук;
• старший лаборант Н.В. Синіцька;
• старший лаборант В.М. Панасюк;
• старший лаборант П.О. Подерня.

 На фото з ліва на право: Синіцька Н.В., Лазарчук В.В., Павелків В.Р., Панасюк В.М., Сяська І.О., Подерня П.О.

Сьогодні на факультеті працюють 6 кафедр:
– кафедра загальної психології і психодіагностики (зав. кафедри професор, А.М. Воробйов) створена 2003 р.;
– кафедра вікової та педагогічної психології (зав. кафедри доктор психологічних наук, професор, перший проректор університету Р.В. Павелків) створена 2003 р.;
– кафедра практичної психології та психотерапії (зав. кафедри доктор психологічних наук, професор В.М. Ямницький);
– кафедра біології і медичної фізіології (зав. кафедри кандидат біологічних наук, професор В.П. Марциновський) створена 1990 р. (перейменована з кафедри біології у вересні 2016 року у зв’язку з виробничою необхідністю);
– кафедра екології, географії і туризму (зав. кафедри доктор сільськогосподарських наук, професор Д.В. Лико) створена 2000 р. (перейменована з кафедри екології у вересні 2015 року у зв’язку з виробничою необхідністю);
– кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи (зав. кафедри доктор педагогічних наук, профессор І.В. Малафіїк) створена 1940 р. (перейменована з кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою у вересні 2016 року у зв’язку інноваційними освітніми реформами і виробничою необхідністю).

Підготовка фахівців на факультеті реалізується за двома ОКР: бакалавра та магістра на денній та заочній формі навчання. Навчання здійснюється за спеціальністю 053 «Психологія» (випускові кафедри: загальної психології та психодіагностики, вікової та педагогічної психології, практичної психології та психотерапії); за спеціальностями 091 «Біологія», 014 «Середня освіта (Біологія)», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (випускова кафедра біології і медичної фізіології); за спеціальностями 101 «Екологія», 014 «Середня освіта (Географія)», 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» (випускова кафедра екології, географії і туризму); за спеціальностями 231 «Соціальна робота», 073 «Менеджмент (Управління навчальним закладом)» (випускова кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи).

На факультеті функціонують: студентські наукові гуртки, психологічний клуб, психологічна служба допомоги викладачам та студентам, психологічні товариства, школа волонтерів, наукові та методичні семінари, творчі групи. Видається альманах студентського наукового товариства «Актуальні питання психологічної науки».

На кафедрах факультету працюють 6 наукових шкіл, розробляються 5 наукових тем. Діє аспірантура за спеціальністю 053 «Психологія» при кафедрі вікової та педагогічної психології та аспірантура за спеціальністю 101 «Екологія» при кафедрі екології, географії і туризму. Навчання студентів забезпечується 3-ма комп’ютерними класами із спеціалізованими програмами.

Хорошою традицією на факультеті стало проведення конкурсу краси «Міс-ППФ», презентації першого курсу «Знайомтеся, ми першокурсники», конкурсу мистецтв «Студентська весна», святкування Дня студента. З 2012 року на факультеті функціонує студентський театр «Крила».

Back to top