Психолого-природничий факультет створений у лютому 2003 року в зв’язку з реорганізацією історико-соціологічного факультету. Деканами факультету в різні роки були:

 • професор, доктор психологічних наук О.О. Ставицький,
 • професор, доктор сільськогосподарських наук Д.В. Лико,
 • професор, доктор психологічних наук О.М. Немеш.
 • 2011 року по даний час факультет очолює професор, доктор психологічних наук, депутат Рівненської міської ради, голова постійної комісії з питань науки, освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями на засобами масової інформації  В.Р. Павелків.

У склад факультету були віднесені кафедри: психології (зав. кафедри проф. А.М. Воробйов), анатомії та фізіології (зав. кафедри проф. В.П. Марциновський), біології та прикладної екології (зав. кафедри професор Д.В. Лико) та валеології (зав. кафедри проф. Н.В. Бучак). Відповідно до наказу «Про створення Інституту психології та педагогіки» як структурного підрозділу університету, кафедру психології було поділено на кафедру загальної психології і психодіагностики (завідувач кафедри професор, проректор університету А.М. Во­робйов) і кафедру вікової та педагогічної психології (завідувач кафедри доктор психологічних наук, професор, перший проректор університету Р.В. Павелків).

 • У вересні 2009 року кафедра валеології та кафедра анатомії і фізіології були об’єднані в кафедру біології. Завідувачем кафедри біології був призначений кан­дидат біологічних наук, професор В.П. Марциновський. На підставі цього ж наказу кафедру біології та прикладної екології було перейменовано на кафедру екології. Завідувачем кафедри екології призначено доктора сільськогосподарських наук, професора Д.В. Лико.
 • У серпні 2010 року кафедри загальної психології та психодіагностики й вікової та педагогічної психології були реорганізовані та створено ще одну кафедру – практичної психології та психотерапії. Завідувачем кафедри практичної психології та психотерапії було призначено доктора психологічних наук, професора В.М. Ямницького.
 • У грудні 2014 року до структури факультету було включено кафедру загальної і соціальної педагогіки та управління освітою під керівництвом доктора педагогічних наук, професора І.В. Малафіїка.

Сьогодні на факультеті працюють 7 кафедр:

 1. кафедра загальної психології і психодіагностики
  (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, професор А. М. Воробйов);
 2. кафедра вікової та педагогічної психології
  (завідувач кафедри – доктор психоло­гіч­них наук, професор, перший проректор університету Р.В. Павелків);
 3. кафедра практичної психології та психотерапії
  (завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор В.М. Ямницький);
 4. кафедра біології, здоров’я людини та фізичної терапії
  (завідувач кафедри – кандидат біологічних наук, професор В.П. Марциновський);
 5. кафедра природничих наук з методиками навчання
  (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Н. Б. Грицай);
 6. кафедра екології, географії і туризму
  (завідувач кафедри – доктор сільсько­господарських наук, професор Д. В. Лико);
 7. кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи
  (завідувач кафедри – доктор хабілітований ЄС, професор Ю.В. Пелех).

На факультеті станом на 01.01.2020р. навчається 613 студентів денної форми навчання, 297 студентів заочної форми навчання.

На кафедрах факультету працюють наукові школи, функціонують наукові та методичні семінари, проводяться науково-практичні конференції (міжнародні, всеукраїнські та регіональні)У навчальний процес залучено 3 комп’ютерних класи, спеціалізовані навчальні лабораторії та практикуми з дисциплін циклу професійно-практичної підготовки. Результати наукових досягнень студентів публікуються у альманасі студентського наукового товариства «Актуальні проблеми психологічної науки».

На факультеті функціонує «Школа волонтерів» студентські наукові гуртки, проблемні групи, наукові товариства, творчі групи, психологічний клуб, які надають психологічну допомогу викладачам та студентам.

На базі факультету функціонує ряд центрів та лабораторій:

 • Навчально-методичний центр (завідувач доц. Ставицька О.Г.);
 • Навчально-науковий «Реабілітаційний центр» (завідувач ст. в. Чепурка О.Ю);
 • Навчально-методичний центр «Соціально-управлінської роботи» (завідувач доц. Данилюк К.В.);
 • Навчально-методичний центр «Природничої освіти» (завідувач доц. Сяська І.О.);
 • Лабораторія психофізіології та клінічної психології (завідувач доц. Романюк В.Л.).

На базі даної лабораторії створено Рівненське відділення Українського фізіологічного товариства імені Платона Костюка;

 • лабораторія онтогенезу інтелекту (завідувач доц. Борейчук І.О.);
 • лабораторія психогенезу соціальних феноменів та явищ (завідувач проф. Павелків В.Р.);
 • лабораторія інтерактивно-проективних технологій підготовки психологів (завідувач доц. Назаревич В.В.);
 • соціально-психологічний простір (завідувач в. Панасюк В. М.)
 • практикум з цитології та гістології (завідувач проф. Шевців М.В.);
 • лабораторія анатомії і фізіології людини і тварин (завідувач проф. Марциновський В.П.);
 • зоологічний музей (завідувач доц. Рудь О.Г.);
 • зоологічний практикум (завідувач доц. Рудь О.Г);
 • лабораторія прикладної ентомології (завідувач доц. Гусаковська Т.М.);
 • лабораторія методики навчання біології (завідувач проф. Грицай Н.Б.).

Хорошою традицією на факультеті стало проведення конкурсу краси «Міс ППФ», презентації першого курсу «Знайомтесь, ми – першокурсники», святкування Дня студента, проведення днів самоврядування, Тижнів психології, “Фестиваль практичної психології на о. Світязь”.

Чекаємо на Вас в соціальних мережах: 

  

Back to top