для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 053 Психологія на 2020-2021 н.р.

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

Освітньо-професійна програма «Практична психологія»

1.

Психолого-педагогічна експертиза

Доц. Ставицька О.Г.

4

3

2.

Методика застосування комп′ютерної техніки у роботі психолога

Викл. Панасюк В.М.

6

3

Освітньо-професійна програма «Психологія»

1.

Активне соціально-психологічне навчання

Доц. Дружиніна І.А.

4

3,5

2.

Психолого-педагогічна експертиза

Доц. Ставицька О.Г.

6

3

3.

Психологічне консультування

Доц. Главінська О.Д.

6

4

3.

Політична психологія

Викл. Панасюк В.М.

8

3

для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 053 Психологія на 2020-2021 н.р.

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

Освітньо-професійна програма «Психологія»

1.

Арт-терапія

Доц. Ставицька О.Г.

3

6

2.

Сімейне консультування

Доц. Борейчук І.О.

3

6

3.

Психологія інтернетзалежності

Проф. Камінська О.В.

3

5

4.

Психосоматика

Доц. Хупавцева Н.О.

3

5


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2019-2020 н.р.

За/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

Спеціальність 053 Психологія

1.

Арт-терапія

Доц. Ставицька О.Г.

3

6

2.

Сімейне консультування

Доц. Борейчук І.О.

3

6

3.

Психологія інтернетзалежності

Проф. Камінська О.В.

3

5

4.

Психосоматика

Доц. Хупавцева Н.О.

3

5

Back to top