на 2021/2022 н.р


з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Анотація в PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 4 р.н. (2,3,4 курсів)
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування» на 2021/2022 н.р.

1

Вокальний ансамбль

ст. викл. Дем’янюк О.І.     

4

18

 

2

Диригентсько-хорова практика

ст. викл. Дем’янюк О.І.     

4

18

 

3

Робота з творчим колективом

доц. Харитон І.М.

4

18

 

4

Читання хорових партитур

доц. Якимчук С.Н.

6

6

 

5

Аранжування

ст. викл. Піддубник В.Г.

6

6

 

6

Аналіз хорових партитур

доц. Якимчук С.Н.

6

3

 

7

Основи формування репертуару творчого колективу

доц. Якимчук С.Н.

6

3

 

8

Охорона голосу

ст. викл. Дем’янюк О.І.     

6

3

 

9

Хорова література

доц. Іваник Н.М.

7,8

5

 

10

Церковна музика

доц. Іваник Н.М.

7,8

5

 

11

Основи церковного богослужіння

доц. Харитон І.М.

8

3

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 2 р.н. (2 курс)
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування» на 2021/2022 н.р.

1

Історія та теорія хорового виконавства

ст. викл. Піддубник В.Г.

3

4

 

2

Релігія і мистецтво

доц. Харитон І.М.

3

4

 

3

Вокальний ансамбль

ст. викл. Дем’янюк О.І.     

4

7

 

4

Диригентсько-хорова практика

ст. викл. Дем’янюк О.І.     

4

7

 

5

Робота з творчим колективом

доц. Харитон І.М.

4

7

 

6

Хорове та комп’ютерне аранжування

ст. викл. Піддубник В.Г.

4

7

 

7

Основи формування репертуару творчого колективу

доц. Якимчук С.Н.

4

7

 

8

Аналіз та читання хорових партитур

доц. Якимчук С.Н.

4

7

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування» на 2021/2022 н.р.

1

Українська сучасна хорова музика

доц. Харитон І.М.

3

3

 

на 2020/2021 н.р


з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Анотація в PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 4 р.н. (2,3,4 курсів)
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування» на 2020/2021 н.р.

1

Загальне фортепіано/ Читання хорових партитур / Аранжування

доц. Якимчук С.Н./ доц. Якимчук С.Н.

3,6

6

 

2

Церковна музика/ Музична стилістика української сучасної духовної музики /Музичне дитяче виховання

доц. Іваник Н.М./ доц. Харитон І.М. / доц. Якимчук С.Н.

4/4,6/4

4/4,3/4

 

3

Методика викладання вокально-хорових дисциплін

доц. Дем’янюк О.І.

5,6

5

 

4

Аналіз хорових партитур

доц. Якимчук С.Н.

6

3

 

5

Музична педагогіка

доц. Якимчук С.Н.

6

4

 

6

Хорова література та музика християнських церков/ Основи церковного богослужіння

доц. Іваник Н.М. / доц. Харитон І.М.

7/8

6

 

7

Хорове та комп’ютерне аранжування

ст. викл. Піддубник В.Г.

8

3

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 2 р.н. (1 і 2 курс)
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування» на 2020/2021 н.р.

1

Хорове сольфеджіо/ Музична стилістика української сучасної духовної музики / Охорона голосу

доц. Іваник Н.М. /доц. Харитон І.М.

2/2,3/2,3

3

 

2

Хорове та комп’ютерне аранжування/ Обробка народної пісні / Народна пісенна творчість

ст. викл. Піддубник В.Г./  доц. Якимчук С.Н.

3

4

 

3

Загальне фортепіано/ Читання хорових партитур/  Аранжування

доц. Якимчук С.Н.

 

3

3

 

4

Церковна музика /

Музичне дитяче виховання

доц. Іваник Н.М. /

доц. Якимчук С.Н.

3

4

 

5

Аналіз хорових партитур / Основи формування репертуару творчого колективу

доц. Якимчук С.Н.

3

3

 

6

Хорова література / Історія та теорія хорового виконавства / Релігія і мистецтво

  доц. Іваник Н.М. /ст. викл. Піддубник В.Г.

4

4

 

7

Основи церковного богослужіння / Музична традиція українського православ’я / Регентознавство

доц. Харитон І.М.

4

3

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Хорове диригування» на 2020/2021 н.р.

1

Хорове та ансамблеве виконавство

ст. викл. Піддубник В.Г.

2

8

 

2

Вокально-виконавська майстерність

доц. Іваник Н.М.

2

3

 

3

Українська сучасна хорова музика

доц. Харитон І.М.

3

3

 

4

Методика роботи з творчим колективом

доц. Харитон І.М.

3

3

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 2 р.н. (1 і 2 курс)
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Академічний спів» на 2020/2021 н.р.

1

Історія світових вокальних шкіл / Аналіз вокальних виконавських стилів / Психологія професійної виконавської діяльності

викл. Янцур А.М.

2,3/2,3/2

4

 

2

Музична стилістика української вокальної музики / Сценічна мова / Охорона голосу

доц. Харитон І.М.

2,4/2,4/2

3

 

3

Загальне фортепіано / Читання вокально-асамблевих партитур/ Ансамблеве аранжування

викл. Янцур А.М.

3

3

 

4

Основи сценічного руху

кафедра режисури (вик. Сокіл Т.Г.)

3

4

 

5

Комп’ютерне аранжування / Обробка народної пісні / Народна пісенна творчість

ст. викл. Піддубник В.Г. /  доц. Якимчук С.Н.

3

4

 

6

Вокальна література / Історія та теорія вокального мистецтва / Релігія та мистецтво

викл. Янцур А.М.

4

4

 

7

Музичне дитяче виховання

доц. Якимчук С.Н.

4

3

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (2 курс)
спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Академічний спів» на 2020/2021 н.р.

1

Українська сучасна вокальна музика

доц. Іваник Н.М.

3

3

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2, 3, 4, курсів) за навчальним планом 2019/2020 навчального року

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Анотації до дисциплін в PDF

1.

Ритміка та акробатика

Манелюк Дмитро Іванович, викладач

6

3

2.

Основи режисури та акторської майстерності

Манелюк Дмитро Іванович, викладач

4

3

Вибір (народна хореографія)

1.

Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю

Легка Ілона Павлівна, старший викладач

Гордєєва Ольга Юріївна, викладач

3-8

29

2.

Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю

Гордєєв Володимир Анатолійович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри

3-8

24

3.

Ансамбль народного танцю

Гордєєв Володимир Анатолійович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри

3-6

10

4.

Виконавська майстерність та техніка виконання віртуозних рухів

Легка Ілона Павлівна, старший викладач

8

3

Вибір (сучасна хореографія)

1.

Теорія та методика викладання модерн танцю

Горбачук Роксана Любомирівна, доцент кафедри

3-8

22

2.

Теорія та методика викладання джаз та афро-джаз танцю

Лобан Тетяна Йосипівна, старший викладач

3-4

13

3.

Теорія та методика викладання джаз- модерн танцю

Лобан Тетяна Йосипівна, старший викладач

6-8

12

4.

Композиція сучасного танцю та імпровізація

Горбачук Роксана Любомирівна, доцент кафедри

7-8

6

5.

Ансамбль сучасного танцю

Лобан Тетяна Йосипівна, старший викладач

3-6

10

6.

Інновації в галузі сучасного хореографічного мистецтва

Горбачук Роксана Любомирівна, доцент кафедри

8

3

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр за навчальним планом 2020/2021 навчального року

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча група, силабус в PDF

1.

Хореографічна субкультура у сучасному соціокультурному просторі

Гордєєв Володимир Анатолійович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри

2

3

 

2.

Зразки хореографії та аналіз хореографічних творів

Рабченюк Сергій Віталійовичч, старший викладач

2

4

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів)  на 2021-2022 н.р.
спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма, силабус
в PDF

         1.          

Теорія і практика редагування

Адах Н.А.

7

4

 

2.

Польська мова

Совтис Н.М.

3-4

5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2021-2022 н.р.
спеціальність 035 «Філологія» – українська мова та література


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус
в PDF

         1.          

Актуальні проблеми неології

Гаврилюк Н.В.

7

3

         2.          

Польська мова

Совтис Н.М.

3-4

5

         3.          

Прикладне мовознавство

Щербачук Н.П.

5

4

         4.          

Сучасні комунікативні стратегії і тактики

Гаврилюк Н.В.

6

4

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (5,6 курсів) на 2021-2022 н.р.
спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус
в PDF

         1.          

Новітня лінгвістика

Ричагівська Ю.Є.

8

4

         2.          

Мова поетичного тексту

Ричагівська Ю.Є.

3

3

         3.          

Професійна та міжособистісна комунікація

Гаврилюк Н.В.

3

3

         4.          

Теорія і практика сучасної лексикографії

Вокальчук Г.М.

 

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (5,6 курсів) на 2021-2022 н.р.
спеціальність 035 «Філологія» – українська мова та література


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус
в PDF

         1.          

Медіалінгвістика

Гаврилюк Н.В.

3

3

         2.          

Теорія і практика сучасної лексикографії

Вокальчук Г.М.

 

 


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р.
спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.          

Основи медіаграмотності

Ричагівська Ю.Є.

2

3

         2.          

Теорія і практика редагування

Адах Н.А.

7

4

         3.          

Новітня лінгвістика

Ричагівська Ю.Є.

4

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2020-2021 н.р.
спеціальність 035 «Філологія» – українська мова та література

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.          

Актуальні питання соціолінгвістики

Адах Н.А.

6

4

         2.          

Теорія і практика редагування

Адах Н.А.

8

4

         3.          

Новітня лінгвістика

Ричагівська Ю.Є.

8

4

         4.          

Прикладне мовознавство

Щербачук Н.П.

5

4

         5.          

Польська мова

Совтис Н.М.

3-4

5

         6.          

Актуальні проблеми неології

Гаврилюк Н.В.

7

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (5,6 курсів) на 2020-2021 н.р.
спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.          

Логічні основи редагування тексту

Ричагівська Ю.Є.

2

3

         2.          

Мова поетичного тексту

Ричагівська Ю.Є.

3

3

         3.          

Комунікативна лінгвістика

Гаврилюк Н.В.

3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (5,6 курсів) на 2020-2021 н.р.
спеціальність 035 «Філологія» – українська мова та література

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.          

Напрями, проблеми, перспективи сучасної лінгвоукраїністики

Гаврилюк Н.В.

3

3

         2.          

Комунікативна лінгвістика

Гаврилюк Н.В.

3

3


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

         1.          

Основи мовної комунікації

Гаврилюк Н.В.

3

4

         2.          

Логічні основи редагування тексту

Ричагівська Ю.Є.

5

3

         3.          

Вступ до соціолінгвістики

Адах Н.А.

6

4

         4.          

Теорія і практика редагування

Адах Н.А.

7

4

         5.          

Експресивно-виражальні можливості граматичних форм

Шкарбан Т.М.

8

3

         6.          

Новітня лінгвістика

Ричагівська Ю.Є.

4

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.

спеціальність 035 «Філологія» спеціалізація 035.01 – українська мова і література

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

         1.          

Актуальні питання соціолінгвістики

Адах Н.А.

6

4

         2.          

Теорія і практика редагування

Адах Н.А.

8

4

         3.          

Новітня лінгвістика

Ричагівська Ю.Є.

8

4

         4.          

Польська мова

Совтис Н.М.

3-4

4

         5.          

Польська мова

Совтис Н.М.

5-6

5

         6.          

Етнолінгвістика

Кузьмич О.О.

8

4

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р.
спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

         1.          

Комунікативна лінгвістика

Гаврилюк Н.В.

3

3

         2.          

Логічні засади редагування тексту

Ричагівська Ю.Є.

2

3

         3.          

Мова поетичного тексту

Ричагівська Ю.Є

3

3

         4.          

Теорія і практика сучасної лексикографії

Вокальчук Г.М.

3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.
спеціальність 035 «Філологія» спеціалізація 035.01 – українська мова і література

За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма, силабус

в PDF

         1.          

Комунікативна лінгвістика

Гаврилюк Н.В.

3

3

         2.          

Теорія і практика сучасної лексикографії

Вокальчук Г.М.

3

3

         3.          

Мовотворчість українськиїх поетів ХІХ-ХХІ ст.

Вокальчук Г.М.

2

3

         4.          

Проблеми, напрями, перспективи сучасної лінгвоукраїністики

Гаврилюк Н.В.

3

3

         5.          

Польська мова

Совтис Н.М.

1

4

         6.          

Польська мова

Совтис Н.М.

2

5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) та магістр (5,6 курсів) на 2021-2022 н.р.

№ За\п

Назва дисципліни

 Викладач

 Семестр

К-сть кредитів

Робоча програма, силабус
в PDF

1.

Етика естетика

проф. Шевчук К.С.

3(7,8)

3

2.

Релігієзнавство

проф.Лебедюк Т.Н

3(7)

3

3.

Релігієзнавство

доц.Ворон О.П.

2(5,7,8)

2

4.

Етика естетика

доц.Сорочинська Т.А.

3(7)

3

5.

Філософія науки

доц. Сорочинська Т.А.

6 (8)

3

6.

Етика естетика

доц.Мишков В.Я.

7

3

7.

Філософія освіти

доц.Сорочинська Т.А.

3(5,6,8)

3

8.

Цінності європейської цивілізації

ст.в Гурʼянова І.Е.

3(6)

3

9.

Проблеми толерантності та міжконфесійних відносин

проф. Панчук І.І.

 

3

10.

Філософія кризи

проф. Панчук І.І.

 

3

11.

Соціальна філософія

проф. Панчук І.І.

 

3


для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

         1.         

Цінності європейської цивілізації

ст.в Гурʼянова І.Е.

5(6,8)

3

         2.         

Філософія освіти

доц.Сорочинська Т.А.

1(3,5,6,8)

3

         3.         

Філософія науки

доц. Ворон О.П

3

3

         4.         

Релігієзнавство

проф.Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н.

4(6,7)

3

         5.         

Релігієзнавство

доц.Ворон О.П.

2(7,8)

3

         6.         

Етика естетика

доц.Сорочинська Т.А.

3(7,8)

3

         7.         

Етика естетика

проф. Шевчук К.С.

6,7

3

         8.         

Етика естетика

доц.Мишков В.Я.

7

3

         9.         

Філософія освіти

доц.Мишков В.Я.

6(8)

3

      10.       

Філософія науки

доц.Грицишина М.В.

8

3

      11.       

Філософія освіти

ст.в.Гурʼянова І.Е.

6

3

      12.       

Філософія освіти

в. Грицишин В.П.

8

3

      13.       

Філософія освіти

доц.Мишков В.Я.

8

3

для здобувачів вищої освіти на 2020-2021 н.р.

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Курс, семестр

Анотація в PDF

1

Література початку ХХІ: постаті і тексти

доц. Крупка М.А.

ІІ, 3

 

2

Тенденції сучасної української літератури

доц. Кирильчук О.М.

ІІ, 3

 

3

Літературна антропологія

проф. Захарчук І.В.

ІІІ, 5

 

4

Польська література

доц. Крупка М.А.

ІІІ, 5

 

5

Літературне краєзнавство

проф. Захарчук І.В.

ІІ, 3

 

6

Історична белетристика

доц. Кирильчук О.М.

ІІ, 3

 

7

Полікультурні виміри літератури в Україні

доц. Крупка М.А.

І, 2

 

8

Дискурс влади та насилля: літературний аспект

доц. Кирильчук О.М.

І, 2

 

9

Компаративні студії: формування літературного простору

доц. Кирильчук О.М.

ІІ, 3

 

 

Back to top