З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

1

Менеджмент у сучасному мистецтві

Шеретюк Руслана Миколаївна, професор

8

3

2

Сучасні практики декоративного мистецтва

Шеретюк Руслана Миколаївна, професор

8

3

3

Сучасні візуальні мистецтва

Шеретюк Руслана Миколаївна, професор

8

3

4

Основи екодизайну

Ганжа Микола Васильович, доцент

4

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2020-2021 н.р.

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус pdf

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 

Позакласна робота з біології та основ здоров'я

Грицай Н. Б.

2

3

 

 

Натуралістична робота в закладах освіти

Грицай Н. Б.

2

3

 

 

Методика проведення екскурсій з біології

Грицай Н. Б.

3

3

 

 

Методика розв’язування задач з біології

Гусаковська Т. М.

3

3

 


з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-ть
кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 4 р.н. (2 і 3 курси)
спеціальності 014 «Середня освіта. (Трудове навчання та технології)» на 2020/2021 н.р.

1

Основи композиції та кольорознавства

Герасименко О.А.

3

3

2

Перспектива

Герасименко О.А.

3

3

3

Проектні технології у технологічній освіті

Войтко А.І.

3

3

vibir_disc_2020_2021_bak_kto_03

4

Технологічна культура

Герасименко О.А.

3

3

5

Практикум з графічного дизайну

Герасименко О.А.

4

7

6

Дизайн-практикум

Симонович Н.В.

4

7

vibir_disc_2020_2021_bak_kto_06

7

Основи дизайну

Герасименко О.А.

5

3

8

Технічна естетика

Герасименко О.А.

5

3

9

Ергодизайн

Герасименко О.А.

5

3

10

Основи підприємницької діяльності з методикою навчання

Симонович Н.В.

5-6

6

11

Основи економіки та менеджменту з методикою навчання

Симонович Н.В.

5-6

6

12

Комп’ютерний графічний дизайн

Фещук Ю.В.

6

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр 2 р. н. (1 і 2 курси)
спеціальності 014 «Середня освіта. (Трудове навчання та технології)» на 2020/2021 н.р.

1

Основи дизайну

Герасименко О.А.

2

3

2

Технічна естетика

Герасименко О.А.

2

3

3

Ергодизайн

Герасименко О.А.

2

3

4

Основи композиції, кольорознавства та прикладної графіки

Герасименко О.А.

2

3

5

Основи ергономіки

Герасименко О.А.

2

3

6

Художня обробка матеріалів

Лисак І.І.

2 / 3

4

7

Методика застосування комп’ютерної техніки в ТО

Фещук Ю.В.

4

3,5

8

Web-технології в технологічній освіті

Фещук Ю.В.

4

3,5

9

Практикум з графічного дизайну

Герасименко О.А.

4

3

10

Дизайн-практикум

Герасименко О.А.

4

3

vibir_disc_2020_2021_bak_kto_22

11

Методика навчання графічного дизайн

Симонович Н.В.

4

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр
спеціальності 014 «Середня освіта. (Трудове навчання та технології)» на 2020/2021 н.р.

1

Основи підприємницької діяльності

Симонович Н.В.

2

3

2

Ринок праці та проблеми профорієнтації

Янцур М.С.

2

3

vibir_disc_2020_2021_mag_kto_02

3

Дизайн предметів інтер’єру

Симонович Н.В.

2

3

4

Техніки декоративно-ужиткового мистецтва

Герасименко О.А.

3

3

5

Ландшафтний дизайн

Фещук Ю.В.

3

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (4 курс)
спеціальності 015 «Професійна освіта. (Охорона праці)» на 2020/2021 н.р.

1

Деревообробні верстати та технології деревообробки

Лисак І.І.

8

4

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" на 2020-2021 н.р.

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус pdf

Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 

Концепція сталого розвитку

Сяська І. О.

2

3

 

 

Генетичний аналіз

Трохимчук І. М.

2

3

 

 

Молекулярна генетика

Трохимчук І. М., Гусаковська Т. М.

2

3

 

 

Регуляторні системи організму людини

Марциновський В. П.

3

3

 

 

Основи етології

Шевців М. В.

3

3

 

 

Клітинна біотехнологія

Трохимчук І. М.

3

3

 

 

Біобезпека і біоетика

Куцоконь Л. П.

3

3

 

 

Фізіологія вищої нервової діяльності

Марциновський В. П., Сяська І. О.

3

3

 

 

Порівняльна фізіологія

Загроруйко Г. Є.

3

3

 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (1,2,3,4 курсів) галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 034 «Культурологія» на 2019-2020 н.р.

З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1

Основи прикладної культурології

ст. викл. Глущук О. Г.

1,2

26

2

Вступ до прикладної культурології

доц. Тюска В. Б.

1

3

3

Культурологія дозвілля

доц. Казначеєва Л. М.

доц. Тюска В. Б. (7,8)

1,2

26

4

Вступ до культурології

доц. Тюска В. Б.

1

3

vibir_disc_2019_2020_bak_kktm_04

5

Риторика

доц. Казначеєва Л. М.

3

7

6

Режисура художньо -  масових дійств

ст. викл. Глущук О. Г.

4,5

8

7

Народна художня культура

доц. Шолудько Н. Г.

6,7

14

8

Рецензування та реферування

доц. Костюк Л. К.

7,8

7

9

Реклама культурно-дозвіллєвої діяльгості

доц. Тюска В. Б.

8

6

10

Соціокультурне проектування

доц. Шолудько Н. Г.

8

3

11.

Тренінг ділових комунікацій

доц. Казначеєва Л. М.

8

5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (1,2,3,4 курсів) галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» на 2019-2020 н.р.

З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1

Музеї і сучасна регіональна культурна практика

проф. Виткалов В. Г.

5,6,7,8

10

2

Основи пам'яткознавства та охорони культурних цінностей

доц. Тюска В. Б.

7,8

8

3

Технологія підготовки і проведення музейних проектів

доц. Шолудько Н. Г.

8

7

4

Екскурсознавство та експозиційна робота в музеях

доц. Костюк Л. К.

7,8

10

5

Музейні візії сучасності

доц. Казначеєва Л. М.

8

10

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (1,2,3 курсів) галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» на 2019-2020 н.р.

З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1

Діяльність івент-агенств

доц. Шолудько Н. Г.

3

6

2

Технології та реалізації івент -проектів

доц. Шолудько Н. Г.

5,6

10

3

Музеї України та світу

доц. Тюска В. Б.

5,6

8

vibir_disc_2019_2020_bak_kktm_19

4

Історіографія культури України

проф. каф. Виткалов С. В.

6

3

vibir_disc_2019_2020_bak_kktm_20

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р. галузь знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 034 «Культурологія»

З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1

Семіотика культури

ст. викл. Глущук О. Г.

2

4

2

Український авангард

доц. Костюк Л. К.

2

6

3

Постмодернізм і сучасне мистецтво

доц. Костюк Л. К.

2

6

4

Українська культурологія ХХ -ХХІ ст.

ст. викл. Глущук О. Г.

1

3

5

Морфологія культури

доц. Казначеєва Л. М.

3

4

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р. галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство»

З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1

Методика викладання музеєзнавчих та пам’яткознавчих дисциплін

доц. Костюк Л. К.

1,2

5

2

Сучасна українська та зарубіжна культура

доц. Казначеєва Л. М.

2

3

3

Виставкова діяльність музеїв

доц. Костюк Л. К./

2

3

4

Музей як соціокультурна інституція

викл. Булига О. С.

3

3

vibir_disc_2019_2020_mag_kktm_09

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н.р. галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

З\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть

кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

1

Управління проектами в галузі культури

доц. Шолудько Н. Г.

1

3

2

Соціокультурна сфера в умовах трансформації

ст. викл. Глущук О. Г.

2

4

3

Бізнес-комунікації у сфері культури

доц. каф. Кучина Н. І.

2

4

4

Стратегія культурної політики України

доц. Казначеєва Л.М.

2

6

vibir_disc_2019_2020_mag_kktm_13

5

Паблік рилейшинз і реклама індустрій дозвілля

ст. викл. Глущук О. Г.

2,3

6

Back to top