для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр (2,3,4 курсів) на 2019-2020 н.р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-cть
кредитів

Робоча програма,
силабус в PDF

Початкова освіта 4 р.н.

         1.          

Літературна освіта учнів початкової школи

Іванова Л.І.

2

3

         2.          

Основи культури і техніки мовлення

Шевчук Т.Б.

8

3

         3.          

Особливості уроків технології і дизайну в початковій школі

Шутяк В.Г.

2

3

Початкова освіта 2 р.н.

       4.

Професійне спілкування українською мовою

Шевчук Т.Б.

2

3

       5.        

Основи культури і техніки мовлення

Шевчук Т.Б.

4

3

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр на 2019-2020 н. р.


За\п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

К-сть
кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

Початкова освіта

           1.          

Культура наукової української мови

Бісовецька Л.А.

2

4

           2.          

Риторика

Бісовецька Л.А.

2

3

           3.          

Математичні технології формування критичного мислення учнів початкових класів

Пасічник Я.А.

2

3

           4.          

Моніторинг навчальних досягнень учнів початкової школи

Суржук Т.Б.

1

3

Back to top