Перелік робочих програм вибіркових дисциплін по кафедрі екології, географії та туризму

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (1, 2, 3, 4 курс) на 2019-2020н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія, спеціалізація «Прикордонний екологічний контроль» (2р.10 міс.)

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1

ВК7 Санітарно-епідемілогічна оцінка стану довкілля

Доц. Герман Н.В.

2

3,5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 101 Екологія (4 р.н.)

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1.

ВК16 Основи екологічної токсикології

Проф. Лико Д.В.

3

3,0

2.

ВП02 Санітарно-епідеміологічна оцінка стану довкілля

Доц. Герман Н.В.

4

3,5

3.

ВК17 Фізична екологія

Проф. Новоселецький М.Ю.

4

3,0

4.

ВП09 Ландшафтно-екологічний аналіз катастроф

Проф. Мартинюк В.О.

8

3,0

5.

ВП13 Ветеринарна служба (ВЕТ1, ВЕТ 2)

Проф. Лисиця А.В.

8

3,0

6.

ВП16 Основи екологічного аудиту/

Доц. Портухай О.І.

8

3,0

7.

ВП16 Екологічна глобалістика

Проф. Мартинюк В.О.

8

3,0

8.

ВП17 Радіологічний контроль продуктів харчування/

Проф. Лисиця А.В.

7

3,0

9.

ВП17 Озеленення і ландшафтна архітектура

Доц. Глінська С.О.

7

3,0

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (1, 2, 3,4 курс) на 2019-2020н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»  014.07 «Середня освіта (Географія)», 3р.10 міс.


№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1

ВК12 Географія рідного краю

Доц. Суходольська І.Л.

1

3

2

ВК14 Туристичне краєзнавство

Доц. Костолович М.І.

1

3

3

ВК7 Хімія з основами геохімії

Доц. Мартинюк Г.В.

2

4

4

ВК9 Концепції сучасного природознавства

Проф. Войтович О.П.

2

4

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»  014.07 «Середня освіта (Географія)», 4 р.н.

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1.       

ВК10 Теорія і методологія географічної науки

Доц. Суходольська І.Л.,

Проф. Мартинюк В.О.

4

4,5

2.       

ВК11 Основи демографії

Проф. Лико С.М.

4

4,5

3.       

ВК27 Картографія з основами топографії

Викл. Зубкович І.В.

4

5,0

4.       

ВП09 Рекреалогія та географія туризму/

Викл. Зубкович І.В.

6

3,0

5.       

ВП09 Туристичне краєзнавство

Доц. Костолович М.І.

6

3,0

6.       

ВП12 Екологія людини

Проф. Лико С.М.

5

3,0

7.       

ВП12 Радіоекологія геосистем

Проф. Мартинюк В.О.

5

3,0

8.       

ВП07 Теорія і методологія географічної науки

Проф. Мартинюк В.О.

8

3,0

9.       

ВП11 Географічний моніторинг

Викл. Зубкович І.В.

8

4,0

10.   

ВП11 Менеджмент природоохоронних територій

Доц. Портухай О.І.

8

4,0

11.   

ВП14 Лісівництво з основами лісознавства

Ст. викл. Якута О.О.

8

3,0

12.   

ВП14 Основи геодезії

Проф. Мартинюк В.О.

8

3,0

13.   

ВП15 Методика позакласної роботи з географії

Доц. Трохимчук І.М.

8

3,5

14.   

ВП15 Основи демографії

Проф. Лико С.М.

8

3,5

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (3, 4 курс) на 2019-2020н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» спец. 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)», 4 р.н.

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма,
силабус 
в PDF

1.       

ВП01 Економічна і соціальна географія світу

Доц. Логвиненко І.П.

5

6,0

2.       

ВП02 Заповідна справа

Ст. викл. Якута О.О.

5

3,0

3.       

ВП05 Санітарія та гігієна туристичної діяльності

Доц. Герман Н.В.

5

3,0

4.       

ВП07 Організація обслуговування туристів

Доц. Герман Н.В.

6

3,0

5.       

ВП13 Організація маршрутів і турів/

Проф. Лико С.М.

6

3,0

6.       

ВП13 Туристичні комплекси

Проф. Лико С.М

6

3,0

7.       

ВП08 Туризм і безпека туристичних заходів

Доц. Глінська С.О.

8

3,0

8.       

ВП09 Регіональні ринки туризму

Доц. Герман Н.В.

7

4,0

9.       

ВП10 Організація та економіка туризму

Проф. Войтович О.П.

7

4,0

10.   

ВП12 Географія зовнішньо-політичних з в’язків

Викл. Зубкович І.В.

7

4,0

11.   

ВП14 Організація екскурсійних послуг/

Доц. Логвиненко І.П.

8

3,5

12.   

ВП14 Спортивний туризм

Доц. Логвиненко І.П.

8

3,5

13.   

ВП15 Туроперейтинг/

Доц. Костолович М.І.

8

3,5

14.   

ВП15 Туристичне краєзнавство

Доц. Костолович М.І.

8

3,5

15.   

ВП16 Спеціальний туризм/

Доц. Логвиненко І.П.

8

3,0

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1, 2 курс) на 2019-2020 н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія»

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1

ВК03 Екологічний менеджмент і аудит/

Доц. Портухай О.І.

2

3,0

2

ВК04 Радіологічний контроль сировини та продукції

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

3

ВК05 Соціально-гігієнічний моніторинг/

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

4

ВК06 Екологічний контроль в карантинній службі

Проф. Лико Д.В.

2

3,0

5

ВК07 Екологічна стандартизація і сертифікація/

Проф. Войтович О.П.

2

3,0

6

ВК08 Методика радіологічних досліджень

Доц. Костолович М.І.

2

3,0

7

ВК09 Антропогенний вплив на природні екосистеми/

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

8

ВК10 Карантинний радіоекологічний контроль

Проф. Лисиця А.В..

2

3,0

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1, 2 курс) на 2019-2020 н.р.

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» спец. 101 «Екологія», (ОПП «Радіоекологія»)

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1

ВК03 Екологічний менеджмент і аудит/

Доц. Портухай О.І.

2

3,0

2

ВК04 Екологічне інспектування

Проф. Лико Д.В.

2

3,0

3

ВК05 Соціально-гігієнічний моніторинг/

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

4

ВК06 Екологічний контроль в карантинній службі

Проф. Лико Д.В.

2

3,0

5

ВК07 Екологічна стандартизація і сертифікація/

Проф. Войтович О.П.

2

3,0

6

ВК08 Методика радіологічних досліджень

Доц. Костолович М.І.

2

3,0

7

ВК09 Радіологічний контроль сировини та продукції/

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

8

ВК10 Карантинний радіоекологічний контроль

Проф. Лисиця А.В.

2

3,0

Для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР» (1 курс) спец. 014 «Середня освіта (Географія)» 2019-2020 н.р.

№ з/п

Назва дисципліни

Викладач

Семестр

Кількість кредитів

Робоча програма, силабус в PDF

1

Конструктивна географія

Проф. Мартинюк В.О.

2

4,0

2

Географія Українського Полісся

Проф. Мартинюк В.О.

2

4,0

3

Суспільно-географічне прогнозування

Проф. Мартинюк В.О.

2

4,0

4

Туристсько-рекреаційні ресурси світу

Проф. Портухай О.І.

2

4,0

5

Глобальні проблеми сучасності

Проф. Лико Д.В.

2

4,0

6

Геоурбаністика

Проф. Мартинюк В.О.

2

4,0

Back to top