9 квітня 2019 року викладачі кафедри теорії та історії світової літератури провели науковий семінар-практикум для студентів магістратури факультету іноземної філології "Проблеми інтерпретації художнього твору". Він був спричинений нагальною потребою сьогоднішніх магістрантів озброїтись сучасними теоретико-літературними знаннями та застосовувати їх при написанні дипломних досліджень. Доц. Воробйова Л.М. виступила з повідомленням про мету і завдання інтерпретації тексту та доповіддю про наративний аналіз художнього тексту. Ст.в. Синевич Б.М. оглянула актуальні методи дослідження в літературознавстві. Доц. Самборська І.М. висвітлила компаративний підхід до аналізу літературних творів. Ініціатор семінару доц. Нестерук С.М. виголосила доповідь про інтертекстуальність та інтермедіальність як літературні стратегії. Проф. Васильєв Є.М. побажав молодим дослідникам реалізувати свій науковий потенціал та вміло комбінувати у своїх розвідках сучасні літературознавчі методи.

 

Back to top