Вітаємо редакційну колегію наукових збірників «Українська культура: минуле, сучасне. шляхи розвитку» (напрям «Мистецтвознавство» і «Культурологія»),

які перереєстровані Атестаційною колегією МОН України як фахові видання та включені до категорії «Б» за спеціальностями 023 «Образотворче мистецтво декоративне мистецтво. Реставрація»; 024 «Хореографія»; 025 «Музичне мистецтво»; 026 «Сценічне мистецтво»; 027 «Музеєзнавство. Пам'яткознавство»; 034 «Культурологія» (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 року № 886).

Шановні колеги!

Пропонуємо Вашій увазі черговий випуск Фулбрайтівського вісника, на сторінках якого розміщені щирі одкровення стипендіатів Fulbright Visiting Scholar Program 2019-2020 про їх досвід, поєднані з теплими спогадами про американських колег, з якими їм випала нагода співпрацювати упродовж грантового періоду.   

Переглянути Вісник можна у  фулбрайтівській Бібілотеці https://fulbright.org.ua/uk/library/ (PDF) та онлайн https://cutt.ly/vi7wAZG.
Принагідно нагадуємо, що триває приймання заявок для участі у черговому щорічному конкурсі на здобуття стипендій імені Фулбрайта Fulbright Visiting Scholar Program 2021-2022.
Fulbright Visiting Scholar Program уможливлює проведення досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо від трьох до дев’яти місяців. 
Кваліфікаційні вимоги. У конкурсі можуть брати участь:
 • кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук;
 • дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше п'яти років, з наявними публікаціями (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) наукових фахових виданнях;
 • діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства та музейної справи, журналісти та громадські діячі – з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше п'яти років, значними професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі дослідження (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових наукових виданнях.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни. 
Загальні вимоги до кандидатів:
 • мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу;
 • вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному науковому середовищі;
 • повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.
Умови гранту:
 • щомісячна стипендія;
 • додаткові кошти для придбання професійної літератури;
 • медичне страхування;
 • квиток в обидва боки.
Реченець подання заявок – 15 жовтня 2020
Детально про Програму, перелік документів для участі у конкурсі та вимоги до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного відбору за посиланням: http://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/

Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" (http://euroosvita.net/) в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/) презентував чотирнадцятий щорічний академічний рейтинг закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна 2020".

Базовими принципами визначення рейтингів університетів України є:

a) Забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів.

б) Врахування всебічності, багатогранності діяльності університетів.

в) Важливість євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати в світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу).

Рівненський державний гуманітарний університет порівняно з 2019 роком значно покращив свою позицію, піднявшись в академічному рейтингу з 177 на  112 місце (+65 позицій).

За матеріалами сайту http://euroosvita.net

Державна атестація випускників освітнього рівня бакалавр спеціальності 025 «Музичне мистецтво» цього року відбулась в умовах карантину. Майбутні артисти-солісти, оркестранти, диригенти і керівники творчих колективів дистанційно готувалися до складання кваліфікаційних екзаменів і за допомогою інформаційних технологій успішно пройшли випробування. 

Звичайно, для студентів творчих спеціальностей онлайн-формат іспитів видався непростим. Інтернет-платформа не може заміти неповторну атмосферу концертного залу і сцени, яка так важлива для артиста. Проте молоді таланти знайшли нові рішення. Велика заслуга в цьому викладачів, які скеровували та підтримували своїх учнів.

Випускники проявили креативний підхід до відео-представлення виконавської програми. Чудово і злагоджено був організований ансамблевий спів із застосуванням платформи ZOOM. А відео-запис виконання народних пісень серед розкішної української природи здобувачами спеціалізації «музичний фольклор» достойно може конкурувати із кліпами відомих співаків. Загалом випускники виявили не тільки майстерність володіння спеціальними музичними навичками, а й уміння користуватись різними інтернет-платформами та мобільними додатками.

Направду, сучасні технології змінюють світ мистецтва! Цифрові пристрої здатні навіть із одного виконавця зробити віртуальний ансамбль! Приємно, що українська творча молодь експериментує і досягає чудових результатів.

Бажаю бакалаврам музичного мистецтва творчих звершень у мистецькій і педагогічній сфері.

Т. Ю. Прокопович,
кандидат мистецтвознавства,
голова ДЕК

 

  

Роз’яснення Головного управління персоналу ГШ ЗСУ з питань призову на строкову військову службу випускників закладів освіти 2020 року та осіб, яким не виповнилося 20 років

Відповідно до статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі – Закон України) відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

У закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

- у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

- у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;

- у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

- в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відповідно до статті 16 Закону України призов громадян України на строкову військову службу, надання призовникам відстрочки від призову або звільнення від призову на підставах передбачених статтями 17,18 цього Закону, покладається на районні (міські) призовні комісії.

Крім цього, згідно із частиною 15 статті 17 закону України у випадках не передбачених цим Законом, відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київською міською призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

Указом Президента України від 23.03.2020 № 103/2020 «Про внесення змін до Указу Президента України від 16 січня 2020 № 13/2020»  перенесено строки проведення чергового призову з квітня-червня на травень-липень 2020 року.

З метою організованого проведення призову громадян України на строкову військову службу та забезпечення їх конституційних прав на здобуття освіти Генеральним штабом Збройних Сил України надано розпорядження відповідним органам військового управління:

 • організувати взаємодію військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) із місцевими органами освіти і науки та закладами освіти щодо призовників, які закінчують заклади освіти та планують продовжити навчання для отримання наступного ступеня освіти;
 • провести ретельне вивчення зазначеної категорії призовників, залучити до особових справ їх заяви щодо продовження навчання для здобуття наступного ступеня освіти, відповідні відомості (довідки) із органів освіти і науки, закладів освіти;
 • рекомендувати головам обласних та Київської міської призовних комісій, за поданням районних (міських) призовних комісій, надавати (за письмовими заявами призовників) відстрочки від призову за частиною п’ятнадцятою статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» до 01.10.2020 року громадянам України:

для здобуття наступного ступеня освіти;

віком 18-19 років (відповідно до пункту 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 179-р (із змінами).

Головне управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України

За матеріалам сайту https://www.mil.gov.ua/

https://www.mil.gov.ua/news/2020/06/03/rozyasnennya-golovnogo-upravlinnya-personalu-gsh-zsu-z-pitan-prizovu-na-strokovu-vijskovu-sluzhbu-vipusknikiv-zakladiv-osviti-2020-roku-ta-osib-yakim-ne-vipovnilosya-20-rokiv/

 

 

Back to top