20 квітня 2021 року 12 cтудентів Рівненського державного гуманітарного університету стали учасниками фокус-групи «Ціннісні орієнтири українського студентства», що проходила на платформі ZOOM.

Євроінтеграційні перспективи України значною мірою залежать від ціннісних орієнтацій українського студентства, яке є локомотивом змін в державі. Саме це і визначає актуальність масштабного дослідницького проєкту «Ціннісні орієнтири українського студентства». Фокус-групове дослідження є частиною проекту Еразмус+ напряму ім. Жана Монне: 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA “ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні».

Цільовою аудиторією є студенти бакалаврату / магістратури денної форми навчання ЗВО з різних регіонів України.

Проєкт реалізується Українською Асоціацією Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції (APREI). В рамках дослідження учасниками проєкту планується вперше спроєктувати отримані результати на узагальнюючі ціннісні матриці і визначити вектор аксіологічних трансформацій українського суспільства. Головним результатом дослідження буде розробка ефективної стратегії формування проєвропейських ціннісних орієнтирів у студентському середовищі.

Керівниця проєкту: Олена Тупахіна, доцент Запорізького національного університету, членкиня APREI.

Організаторка фокус-групи: Таміла Герасимчук, доцент кафедри політичних наук РДГУ, членкиня APREI.


Таміла Герасимчук

Учасники фокус-групи:

Факультет історії, політології та міжнародних відносин:

 1. Музичук Олена, спеціальність “Політологія”;
 2. Сачук Юлія, спеціальність “Політологія”;
 3. Якобчук Марія, спеціальність “Політологія”;
 4. Данильчук Анастасія, спеціальність “Політологія”;
 5. Остап’юк Ірина, спеціальність “Історія”;
 6. Лотоцький Юрій, спеціальність “Архівна справа”;
 7. Прокопчук Владислав, спеціальність “Історія”;

Психолого-природничий факультет:

 1. Мовчко Олег, спеціальність “Практична психологія”;

Філологічний факультет:

 1. Дмитрук Ольга, спеціальність “Середня освіта, іноземна мова”;
 2. Корець Катерина, спеціальність “Середня освіта, іноземна мова”;
 3. Жавко Олександра, спеціальність “Середня освіта, іноземна мова”.

Факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики

 1. Самойлова Аліна, спеціальність “Менеджмент організацій”.

Дякуємо студентам за активну життєву позицію, за усвідомлення того, що цінності такі важливі у житті кожної людини, суспільства, держави. Нехай Ваші цінності будуть дороговказами у Вашому житті, нехай вони трансформуються разом з Вами ведуть Вас до успіху. Адже успіх – це шлях, отримуйте насолоду від нових знань та набуття досвіду, будьте в гармонії з собою та світом, бережіть цінності, які ви носите у своєму серці, примножуйте та розвивайте їх.

Захід організовано зусиллями Української Асоціації Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції (APREI), за підтримки Таміли Герасимчук та студентів РДГУ.

15 липня 2021р. на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та за підтримки Українсько-китайської торгової асоціації відбулися четверті Збори Українсько-китайського освітнього альянсу “Один пояс – один шлях”, участь у яких взяв керівник Центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами РДГУ Павло Володимирович Антонюк-Кисіль.

До заходу долучилися представники Міністерства освіти Китаю, китайських навчальних закладів, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського, Київської муніципальної академії музики імені Р.М.Глієра, Київського хореографічного коледжу “Кияночка”.

Спікерами заходу стали:

Лук’яненко Дмитро Григорович, ректор Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана;
Чень Чжунфен, президент Українсько-китайської торгової асоціації;
Wang Yanting. Віце-президент професійно-технічного коледжу Caofeidian Vocational and Technical College;
Тарас Голуб, радник прем’єр-міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції України;
Ковальчук Остап Вікторович, виконуючий обов’язки ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
Нечипорук Микола Васильович, ректор Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
Злотник Олександр Йосипович, Народний артист України, доктор філософії, професор, ректор Київської муніципальної Академії музики ім. Р.М. Глієра;

Упродовж заходу відбулося підписання засновницьких документів членами Альянсу, який було створено з метою розширення співробітництва у сфері наукових досліджень, культури, поширення знань і впровадження новітніх освітніх технологій. Також учасниками заходу було вирішено розширити перелік членів Альянсу, до якого приєднається й РДГУ.

 

 

9 лютого 2021р. за ініціативи МОН України та підтримки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана відбувся віртуальний майстер-клас, присвячений Всесвітньому рейтингові університетів, де Рівненський державний гуманітарний університет представляла старший інспектор Центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами Кінащук Анастасія Володимирівна.

У віртуальному майстер-класі взяли участь представники таких університетів з України, як-от: Київський політехнічний інститут, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Житомирський державний гуманітарний університет ім. І.Я. Франка, Уманський державний педагогічний університет Павла Тичини, Національний університет "Острозька академія", Університет банківської справи, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Національний авіаційний університет.

Спікерами англомовного майстер-класу були пан Duncan Ross (Chief Data Officer) та пані Lachyn Italmazova (Regional Director), які презентували основні аспекти, якими повинні керуватися університети для того, щоби потрапити до Всесвітнього рейтингу університетів. Серед основних показників було відзначено:

 • якість наукових досліджень, їхнє місце у світовій науці та активне просування результатів таких досліджень у ЗМІ та інших джерелах інформації;
 • кількість публікацій науковців (більше 1000 щороку) та кількість спільних публікацій із закордонними вченими;
 • кількість аспірантів та докторантів в університеті;
 • щорічний дохід та інфраструктура університету;
 • розвиток мережі колаборацій університету;
 • рівень викладання в університеті;
 • залучення талантів з усього світу серед викладачів та студентів для викладання та навчання в університеті;
 • диверсифікація міжнародних партнерів;
 • реклама університету у міжнародних виданнях та всередині країни;
 • створення модернізованого та оптимізованого сайту, що спрямований на конкретну цільову аудиторію.
  Швидке та високе досягнення цих показників можливе за підтримки компанії "TimesHighEducation", яка комерційно та на замовлення університету здійснює весь необхідний спектр аналітичних робіт та значно покращує рейтинг ЗВО серед інших у світі.

Сьогодні 10 університетів з України вже долучилися до Всесвітнього рейтингу, передовими з яких є Національний університет "Львівська політехніка" та Сумський державний університет.

Бажаємо усім університетам-учасникам віртуального майстер-класу підвищити свої показники до вимог Всесвітнього рейтингу університетів!

Пан Duncan Ross (Chief Data Officer)

Пан Duncan Ross (Chief Data Officer)

Учасники майстер-класу

Учасники майстер-класу

Матеріали майстер-класу

Матеріали майстер-класу

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

Лекція пані Lachyn Italmazova (Regional Director)

Лекція пані Lachyn Italmazova (Regional Director)

Лекція пані Lachyn Italmazova (Regional Director)

Лекція пані Lachyn Italmazova (Regional Director)

Лекція пані Lachyn Italmazova (Regional Director)

Лекція пана Duncan Ross (Chief Data Officer)

Викладачі та студенти кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ – професор Руслана Шеретюк, доцент Олена Власюк, викладач Ярослава Гузь і магістр Павло Юрчук взяли участь у Міжнародному мистецькому проєкті «Wdrażanie arteterapii z wykorzystaniem mediów cyfrowych, komunikacji zdalnej i metod e-learningowych w wybranych środowiskach edukacyjnych» («Впровадження арт-терапії з використанням цифрових медіа, дистанційної комунікації і е-лернінгових форм в окремих освітніх середовищах»). Його організатор – Вища професійна школа у Новому Сончі (Республіка Польща).

Метою Міжнародного мистецького проєкту, в якому взяли участь представники Польщі, Словаччини, Данії, Греції, США, Австралії та України було творче осмислення викликів пандемії COVID-19, художня візуалізація її впливу на життя людини. Презентовані на цьому Міжнародному проєкті авторські роботи викладачів і студентів РДГУ, а саме «Пандемічна (не)свобода» (Руслана Шеретюк), «Pandemic-art-message» (Олена Власюк), «Санітайзер для Венери» (Ярослава Гузь), «Самоізоляція. Арт-пікнік» (Павло Юрчук) під різним кутом зору інтерпретували реалії буття людини в умовах пандемії – її стан, емоції, відчуття та переживання дійсності.

Участь у цьому мистецькому проєкті засвідчує якісний поступ міжнародної діяльності кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва художньо-педагогічного факультету РДГУ, її тісну творчо-наукову комунікацію із закордонними закладами вищої освіти.

Студенти факультету іноземної філології РДГУ, майбутні вчителі німецької мови, різнопланово підвищують свій професійний рівень. Так, зокрема, студентка п’ятого курсу Богів Ірина взяла участь у всеукраїнському семінарі «Професійні перспективи перекладача», який проходив у Київському національному технічному університеті (КПІ) ім. Сікорського з 01.06. - по 03.06.2018 р. Впродовж роботи семінару 15 найкращих студентів мали змогу прослухати доповіді та взяти участь у «воркшопах», тематика яких була насичена важливими практичними порадами, настановами, застереженнями майбутнім професіоналам та обмін досвідом успішних перекладачів. Разом шукали відповіді на питання:

 • Що з того, що зараз викладається студентам у вищих закладах освіти, дійсно знадобиться у професії?
 • Що цінується на ринку праці?
 • Що робити з новітніми тенденціями, сучасними перекладацькими програмами ?
 • Як стати успішним? Що можна і потрібно для цього зробити?

Ці питання були лейтмотивом семінару, проведеного в рамках українсько-німецького року мов.

За дорученням ректора проф. Постоловського Р.М. декан факультету Документальних комунікацій та менеджменту проф. Юхименко-Назарук І.А. взяла участь у ІV Міжнародному форумі «Угода про асоціацію: рушійні інтеграційні зміни», що проходив в Словаччині та Австрії з 23 по 29 лютого 2020 року. У рамках форуму відбулося ряд зустрічей, у результаті яких окреслено подальші напрями співпраці щодо спільних наукових проектів та академічної мобільності.

Відкриття форуму відбулося в Міністерстві освіти і науки, досліджень та спорту Словаччини. Директор з наукової підтримки Словацького центру наукової та технічної інформації при Міністерстві Словаччини Любомир Більські ознайомив з новою інформаційно-комп’ютерною системою адміністрування наукових досліджень, що розроблена в рамках диджиталізації науки та наукових досліджень.

Особливостями реформування освіти і науки в Словаччині є:

Застосування сучасної системи анти плагіату, що включає в себе сукупність всієї наукової інформації країни (регістр наукових публікацій, художніх творів, тезисів та дисертацій).

Створення в Братиславі сучасного Наукового Центру, проведення Європейських ночей досліджень і науки зі змогою подальшого залучення зацікавлених осіб в науку.

Ефективна мотивація мінімум 36 000 учнів та студентів до вивчення природничих та технічних наук.

Мартин Шпоняр представив презентацію про особливості інституційної урядової підтримки наукових досліджень в рамках державного фінансування та грантових програм в Словаччині на  Європейському союзі.

Цікаво те, що передові європейські механізми управління науковими процесами в закладах вищої освіти уже сьогодні запроваджені та ефективно діють в Рівненському державному гуманітарному університеті.

Back to top