Рівненський державний гуманітарний університет у співпраці із Фондом «InterMarium» (м. Краків, Польща, Угода про співпрацю від 01.11.2019 р.) бере участь у міжнародному проекті «FlexSim» із впровадження у навчальний процес програмного забезпечення «FlexSim Software Products, Inc (США)». Співробітництво передбачає проведення спільних проектів, спрямованих на практичне впровадження сучасних комп'ютерних технологій.

РДГУ отримав освітню мережеву ліцензію для 20 робочих місць (аудиторія 107 обчислювального центру). В проекті задіяні студенти I-III курсів факультету документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики. Заняття проходять під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Фещука Юрія Вікторовича у межах навчальних модулів таких дисциплін: «Комп’ютерна графіка» – для спеціальності 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)»; «Інженерна та комп’ютерна графіка» – для спеціальності 015 «Професійна освіта (Охорона праці)»; «Інженерна графіка» – для спеціальності 015 «Професійна освіта (Сфера обслуговування)».

З метою обміну досвідом роботи у програмі «FlexSim» Фонд «InterMarium» регулярно організовує безкоштовні вебінари, онлайн-спілкування тощо, постійним учасником яких є Юрій Фещук.

За результатами такої плідної та кропіткої роботи доцента Фещука Юрія Вікторовича включили до складу журі міжнародного конкурсу «Найкращий імітаційний проект року 2020/2021». Цей конкурс – ініціатива Фонду «InterMarium», який тісно співпрацює з компанією «FlexSim». У конкурсі беруть учать студенти країн Центральної та Східної Європи: Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови, Болгарії, Сербії, Хорватії, Словенії, Боснії та Герцеговини, Албанії, Північної Македонії, Косово, Чорногорії, України, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії, Греції, Кіпру, Грузії, Вірменії та Азербайджану.

Фонд InterMarium виявив зацікавленість у продовженні співпраці з РДГУ. Особливо перспективним наші партнери вважають напрямок використання «FlexSim» з метою моделювання в індустрії гостинності. Враховуючи цей факт, в оновленій освітньо-професійній програмі (за 2020 рік) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Сфера обслуговування)» на IV курсі передбачено вивчення дисципліни «Імітаційне моделювання в готельно-ресторанній справі».

Такі досягнення є результатом роботи Юрія Фещука, яким ми пишаємося та якому безмежно вдячні за таку активну позицію у сфері міжнародного співробітництва!

Закликаємо інших працівників РДГУ брати приклад з нашої гордості, Юрія Фещука, активно підтримувати наші пропозиції та плани, а також реалізовувати власні ініціативи!

Центр міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами завжди Вас підтримає і допоможе!

2 лютого 2021 року в РДГУ у режимі відеоконференції відбулася онлайн зустріч розробників ОНП підготовки здобувачів PhD зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки зі стейкхолдерами стосовно обговорення проєкту освітньо-наукової програми на 2021-2022 н. р.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання РДГУ Петренко О. Б., викладачі, які забезпечують викладання навчальних дисциплін (доц. Баліка Л.М., доц. Гринькова Н.М.) представили проєкт ОНП, звернули увагу стейкхолдерів на специфіку підготовки докторів філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

В обговоренні ОНП взяли участь: Коляда Н. М, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Федяєва В. Л., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету; Осадча (Сидорчук)  Н. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного університету водного господарства та природокористування; Шпичак І. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти РОІППО.

Бабак В. П., директор Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету; Горкуненко П. П., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету; Савельєв М. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, директор Вищого комунального навчального закладу «Володимир-волинського педагогічного коледжу ім. А. Ю. Кримського»; Михальська К. Г. заступник директора з навчальної роботи Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету звернули увагу на цілі й особливості ОНП, на її галузевий і регіональний контексти, окреслили вимоги до викладача педагогічного коледжу у контексті тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці.

Гудовсек О. А. кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 та разових спеціалізованих рад Рівненського державного гуманітарного університету наголосила на необхідності підготовки здобувачів з урахуванням специфіки вимог до захистів дисертаційних досліджень.

Стейкхолдерами були запропоновані конкретні зміни до ОНП. Зокрема, прозвучали пропозиції стосовно корекції тижневого навантаження, доцільності перенесення термінів виробничої практики і розширення баз виробничої практики.

Участь в обговоренні взяли здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: Катерина Коваль, Ірина Поліщук, Юлія Петрушко.

Щиро дякуємо за активну участь, включеність в процес, професійні зауваження і конструктивні пропозиції стейкхолдерам ОНП.

29.01.2021. відбулася онлайн консультативна зустріч представниць та представників гендерних центрів ЗВО і дослідницької спільноти, організована громадською експертною Радою з гендерних питань при МФО «Рівні можливості».

Участь в цій зустрічі взяли Петренко О. Б. – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедрою теорії і методики виховання, Баліка Л.М. – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри теорії і методики виховання.

Зустріч не лише сприяла актуалізації контактів і зв’язків дослідницької спільноти із ЗВО та обговоренню спільних заходів у зв’язку з планами МОН України щодо розроблення та затвердження Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року; але й визначила необхідність включення гендерного компоненту в освітній процес ЗВО.

28 січня 2021 р. відбулась профорієнтаційна Онлайн-зустріч науково-педагогічних працівників факультету документальних комунікацій, менеджменту, технологій і фізики з випускниками Дубенського фахового педагогічного коледжу. Змістовну інформацію про навчально-виховний процес на факультеті подала заступник декана канд. екон. наук, доц. Савченко О.Р.

Зі спеціальностями, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та перспективами їх  професійної діяльності, студентів ознайомили:  зав. кафедри менеджменту канд. тех. наук, доц. Микитин Т.М.; заступник зав. кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи ст. викладач Костенко М.С., канд. іст. наук, доц. Щатрова М.Б. та канд. політ. наук, доц. Крет О.В., яка проінформувала про додаткові освітні послуги кафедри – сертифікатні програми; зав. кафедри фізики, астрономії та методики викладання, канд. фіз.-матем. наук, доц. Максимцев Ю.Р., канд. пед. наук, доц. кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій Фещук Ю.В; викладач кафедри економіки та управління бізнесом Вальковець А.С. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії канд. пед. наук, доц. Шалівська Ю.В. відповіла на питання студентів щодо особливостей вступу на скорочений термін здобуття вищої освіти у 2021 р., перелік сертифікатів ЗНО та орієнтовану вартість навчання. 

Зустріч була організована фахівцем з професійної орієнтації випускників коледжу Багнюк К.Р. та відповідальною за профорієнтаційну роботу в РДГУ доц.  Черніговець Т.І.

26 січня 2021 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті проведено засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01, з використання засобів відеозв’язку (ZOOM) в режимі реального часу, на якому відбулися публічні захисти дисертацій:

1) на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук ПАПУШИНОЇ В.А. «Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий консультант:                                

доктор педагогічних наук, професор ГОРБАТЮК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професор кафедри машинознавства і транспорту.

Офіційні опоненти:

БУТЕНКО В.Г.,, д. пед. н., професор, член-кореспондент НАПН України (Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ),

ОТИЧ О.М., д. пед. н., професор (ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»),

СЕМЕНОГ О.М., доктор педагогічних наук, професор (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка).

2) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук РОГОЗИ В. В. «Педагогічні умови формування екологічних цінностей майбутніх учителів природничих наук у процесі професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор ПЕЛЕХ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, Рівненський державний гуманітарний університет, проректор з науково-педагогічної роботи, європейської інтеграції та інновацій, професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.

Офіційні опоненти:

ПУСТОВІТ Г. П., д. пед. н., професор (Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти),

ДЕМ’ЯНЮК В. В. к. пед. н., (ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж» Національного університету водного господарства та природокористування).

Back to top