Цьогоріч для вступу до магістратури майбутні правники складатимуть  магістерський комплексний тест (МКТ), а для того, щоб здобути ступінь магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»), необхідно буде пройти магістерський тест навчальної компетентності (МТНК). Ці випробування проходитимуть у комп’ютерному форматі.

Робоча група  із підготовлення МТНК при Міністерстві освіти і науки України розробила демонстраційний варіант цього тесту.  Завдяки фахівцям Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, майбутні  магістри можуть потренуватися виконувати завдання МТНК  у спеціальному онлайн-середовищі. 

МТНК складатиметься з двох компонентів: вербально-комунікативного і логіко-аналітичного. Усього буде 33 завдання, з-поміж яких:

  • 10 завдань на заповнення пропусків у мікротексті;
  • 23 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.

На виконання тесту відведено 75 хвилин.

Зауважте, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному МТНК, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту. 

Як під час виконання демонстраційного тесту, так і під час реального тестування вступник зможе вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи над тестом отримати результат тестування. 

Якщо у вас наразі повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 75 хвилин за комп’ютером –  завантажте файл із демонстраційним варіантом МТНК, виконайте завдання і звірте свої відповіді з правильними. 

Зареєструватися для проходження МТНК та МКТ потенційні магістри зможуть з 27 червня до 18 липня включно, звернувшись до приймальної комісії закладу вищої освіти. 

За матеріалами сайту https://testportal.gov.ua/.

26 травня 2022 відбулися ІХ Всеукраїнські наукові читання «Інновації у музичній освіті та мистецтві», ініціатором проведення яких традиційно є Наукове товариство здобувачів вищої освіти Інституту мистецтв РДГУ. В умовах воєнного часу захід не збавив обертів. Навпаки, творча молодь активно долучилася до обговорення  надважливих для українського суспільства проблем у гуманітарній сфері.

Своїми науковими розвідками поділились дослідники-початківці, котрі здобувають професію в освітніх закладах Бару (Гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського»), Дрогобича (Навчально-науковий інститут музичного мистецтва ДДПУ ім. І. Франка), Житомира (Навчально-науковий інститут педагогіки ЖДУ ім. І. Франка), Києва (Академія мистецтв імені Павла Чубинського), Кременця (Обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка), Рівного (Інститут мистецтв РДГУ та Музичний фаховий коледж РДГУ).

Коло дослідницьких тем вразило масштабом і глибиною аналітичного осягнення. У строкатому переплетінні сучасних завдань освіти та мистецтва молодь займається пошуком обґрунтованих рішень ефективного впровадження інноваційних методик і технологій. Адже в сучасному світі зростає роль культури як броні від ураження наших мізків «вірусами» гібридних війн і інформаційних атак.

Важливо, що у перших дослідницьких кроках здобувачів освіти підтримують досвідчені науковці, педагоги-наставники, які дбайливо готують нове покоління українських інтелектуалів, здатних перетворювати світ на краще. З такою силою Україна неодмінно переможе!

Програма. ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ «ІННОВАЦІЇ У МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ ТА МИСТЕЦТВІ» (PDF)

Тетяна Прокопович,
куратор СНТ ІМ РДГУ

26 травня 2022 року у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи», співорганізатором якої був Рівненський державний гуманітарний університет.

Конференція об’єднала понад 200 науковців та вчителів-практиків з 24 областей України, а також із Польщі, Cловенії, Мексики, Китаю.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся декан психолого-природничого факультету, доктор психологічних наук, професор ПАВЕЛКІВ Віталій Романович.

Завідувачка кафедри природничих наук з методиками навчання, доктор педагогічних наук, професор ГРИЦАЙ Наталія Богданівна виступила з доповіддю «Розвиток методичної творчості майбутніх учителів природничих наук в умовах сьогодення».

На конференції було обговорено актуальні проблеми підготовки вчителів природничих наук, фізики, хімії, біології в умовах побудови Нової української школи, проаналізовано освітні програми, за якими вони навчаються, окреслено перспективи подальшої співпраці між закладами вищої освіти, зокрема в межах Відкритого міжуніверситетського лекторію.

31 травня та 1 червня 2022 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті відбулись профорієнтаційні зустрічі в режимі Онлайн з випускниками Дубенського та Серненського фахових педагогічних коледжів. Зустрічі проведені за підтримки відповідального секретаря  приймальної комісії РДГУ доц. Левчука В.В. та директорів коледжів: Бабака В.П і Горкуненка П.П.     

В них взяли участь: заступник відповідального секретаря приймальної комісії університету доц. Шалівська Ю.В., декан психолого-природничого факультету докт. психол. наук, проф. Павелків В.Р.; декан педагогічного факультету канд. пед. наук, проф. Сілков В.В. та заступник декана, канд. пед. наук, доц. Міщеня О.М.; канд. філол. наук, доц., заступник декана філологічного факультету Павлюк Н.П.; канд. техн. наук, доц., заступник декана факультету математики та інформатики Сінчук О.М.

Протягом онлайн-зустрічей випускники отримали змістовну інформацію про особливості вступу до університету у 2022 р., спеціальності та освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за різними термінами навчання, можливість отримання подвійних дипломів (один з них у закордонному виші), організацію навчально-виховного процесу на представлених факультетах та перспективи професійної діяльності. 

Зустрічі були організовані в межах співпраці університету з базовими коледжами РДГУ: відповідальними за організацію: маркетингової діяльності (доц. Крет О.В), профорієнтаційної роботи (доц. Черніговець Т.І.); фахівцями з професійної орієнтації випускників: Дубенського педагогічного коледжу (Багнюк К.Р.)  і Сарненського педагогічного коледжу  (Шимко О.Ю.).

У травні 2022 року колектив кафедри теорії і методики виховання РДГУ як співорганізатори були долучені до проведення трьох заходів:

  • 20 травня 2022 року Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського НАПН України до проведення VІI Всеукраїнського науково-методологічного семінару з історії освіти «Педагогічна біографіка та біографістика в сучасному науково-інформаційному просторі»;
  • 26 травня 2022 року на базі Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського до проведення ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука. Студентство. Сучасність. Практико-орієнтований підхід до розвитку педагогічної та соціальної освіти в міждисциплінарному дискурсі»;
  • 31 травня 2022 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини до проведення V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти».

В заходах взяли участь викладачі, здобувачі ступеня PhD та здобувачі ступеня вищої освіти «магістр» кафедри теорії і методики виховання РДГУ.

Дякуємо організаторам за високий рівень підготовки й долучення до проведення таких актуальних за нинішніх умов заходів!

Back to top